genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Praszka
gmina Praszka, Praschkau, Прашка


  herb Praszki 
rodzaj miejscamiasto
położenie geograficznePraszka, gmina Praszka, powiat oleski, województwo opolskie, Polska, Europa,
  Praszka gmina Praszka powiat oleski województwo opolskie Polska Europa 
szerokość geograficzna 51.05 = 51° 2′ 59″ φ N
długość geograficzna 18.4667 = 18° 28′ 0″ λ E
wysokość n.p.m. 193m
strefa czasowa UTC+1
miejsca położone wewnątrzBugaj przy Praszce, Zawisna
siedziba/stolica dladekanat praszkowski, gmina Praszka, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce, parafia Świętej Rodziny w Praszce,
cmentarz parafialny w Praszce, hrabiowie Potoccy z Praszki, kościół Świętej Rodziny w Praszce, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce, Urząd Stanu Cywilnego w Praszce
Nazwiska pojawiające się w tej genealogii w Praszce:Najczęstsze: Kalinowski, Kokot, Zagrodnik, Krzemiński, Morawiak, Krupa, Bakalarczyk, Baryła, Lipczak, Kowalczyk
Alfabetycznie: (rozwiń)
Informacje o 454 nazwiskach zostały ukryte w związku z ochroną prywatności (kontakt).

Pobliskie współrzędne geograficzne
odległość mierzona w linii prostej

Bugaj przy Praszce (1.3 km), Pustkowie Bakanowskie (1.5 km), cmentarz parafialny w Praszce (1.5 km), Zawisna (1.8 km), Rozterk (1.9 km), Rosochy (2.2 km), Skotnica (2.8 km), Gorzów Śląski (3.0 km), Szyszków (3.0 km), Stara Gajówka Kalinowskich (3.2 km), Zawisna (3.2 km), Krzyżanowice (3.4 km), Wygiełdów (3.7 km), Kowale (3.9 km), Strojec (4.0 km), Brzeziny (4.1 km), Raczyzna (4.1 km), Kuźniczka (4.3 km), Prosna (4.6 km), Gana (5.0 km), Długie (5.2 km), Kuźnica (5.3 km), Aleksandrów (5.3 km), Tokary (5.8 km), Przedmość (6.0 km), Jastrzygowice (6.1 km), Chwiły (6.1 km), Faustianka (6.1 km), kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdziechowicach (7.0 km), Pawłowice (7.1 km), Łazy (7.1 km), Sołtysy (7.3 km), Zdziechowice (7.3 km), Jelonki (7.4 km), Kościeliska (7.8 km), Lachowskie (7.9 km), Żytniów (8.1 km), Dębina (8.4 km), Kozłowice (8.8 km), Rudniki (9.5 km), Wierzbie (9.9 km), kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uszycach (10.9 km), Nasale (11.0 km), Uszyce (11.0 km), Biskupice (11.3 km), Komorniki (11.3 km), Wróblew (11.4 km), Jamy (11.6 km), Sternalice (11.6 km), Ożarów (11.7 km), Ligota Oleska (11.7 km).

Najdalsze współrzędne geograficzne: Melbourne (15620.7 km), Honolulu (11980.8 km), Gwatemala (10030.9 km), Brasília (9797.1 km), Panama (9791.1 km), San Diego (9760.7 km), Santee (9740.6 km), Vista (9716.6 km), Santa Barbara (9691.6 km)

Źródła

 • {#1} PRASZKA. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna (MR09760), redakcja ogólna: Tomasz Jurek, opracowanie informatyczne: Stanisław Prinke; miejsce w źródle: t. 7 Wieluń, s. 137, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=24338
  odpis: 11.12.2011
 • {#2} Praszka wg Rymuta. Nazwy miast Polski, prof. Kazimierz Rymut, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, wyd. II uzup.; miejsce w źródle: strona 191
  PRASZKA, miasto w woj. częstochowskim. Według późniejszych źródeł w 1260 r. miała istnieć wieś Michałów. W r. 1392 Piotr Kowalski otrzymał od króla przywilej na założenie miasta, zwanego Praszka, we wsi Michałów. Nazwa Michałów została utworzona od imienia Michał. Etymologia nazwy Praszka nie jest pewna. Być może, iż dawniej brzmiała Prażka i pochodzi od rdzenia prag- «palić» i oznaczała pierwotnie małe miejsce wyprażone, wypalone (w lesie). Byłaby to nazwa spokrewniona z częstymi nazwami Praga. Warto dodać, że nazwa wsi Prażki w woj. piotrkowskim w średniowieczu brzmiała Praga.
 • {#3} Praszka w XIX w. Słowniku Geograficznym. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, (red.) F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880-1895 (ostatnie uzupełnienie 1904); miejsce w źródle: t. IX (wyd. 1888) s. 18–19
  http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/18
  http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/19
  Praszka, niem. Prauskaw, osada miejska, folw., os. leś., przed 1865 r. miasteczko, pow. wieluński, gm. i par. Praszka, odl. 21 w. od Wielunia. Leży nad Prosną i jej dopływem rzeczką Śmierdzącą, na wznies. 604 st. n. p. m. Na prawym brzegu Prosny, na płd. od Praszki, występuje jura brunatna, składająca się z piasków i piaskowców żelazistych; są również pokłady torfu i rudy żelaznej. P. posiadu kościól par. murowany, cerkiew prawosławna, dom przytułku dla 6 ubogich, szkole początkowa ogólna, sąd gm. okr. V, st. pocz., komorę celną na granicy od Prus, straż ogniową ochotniczą, aptekę, około 250 dm. (60 murow.) i do 3000 mk. Ludność trudni sie głównie szewctwem i stolarstwem. Z zakładów przemysłowych są: młyn parowy i kilka małych garbarni. Po pożarze, który w 1852 r. zniszczyl całą osadę, odbudowała się ona na nowo według ułożonego wtedy planu regulacyjnego. P. prawdopodobnie byla pierwotnie osadą górniczą, należacą do sąsiedniej wsi Strojec (Stradziec). Dobywanie rudy żelaznej (błotnej), obfitującej w żelazo, zajmowało juz w XV w. ludność osady. Niezbyt żyzna gleba nie sprzyjała pracy rolniczej a pograniczne i nadrzeczne położenie nadawało się do wytworzenia tu handlowego i przemysłowego ogniska. Nazwa sąsiedniej wsi Kowale, wskazuje na rodzaj zajęcia ludności. Z czasem P. wyniosła się po nad sąsiednie osady przez swe pomyślniejsze położenie i otrzymanie praw osady miejskiej. Wynikiem skupienia tu ludności i pracy przemysłowej było zubożenie sąsiednich parafii (Strojec i Kowale) i wcielenie takowych do młodszej prawdopodobnie lecz bogatszej parafii w Praszce. Fundatorami kościoła i założycielami miasta byli zapewne właściciele Strojca i Praszki, Nieczujowie, którzy przybrali nazwisko Praskich.    Według reg. pobor. z 1552 r. w Strojcu i Praszce władają Prascy. W Strojcu jest kuźnica o 2 kołach wodnych. W 1563 r. P. ma 2 rzemieśl. (Wieluń 133, Bolesławiec 45) i płaci soszu 4 zł. 24 gr. Przy mieście jest młyn o 2 kołach (Pawiński, Wielkop., II, 294, 309). W mieście jest jednak szkoła, kościół zaopatrzony jest w aparaty (4 srebrne kielichy), księgi (około 1521 r. jest mszał drukowany i agenda krakowska), pleban ma łan dający mu pół grzyw. czynszu, pobiera też z łanów miejskich meszne po mierze owsa i żyta a z łanów szlacheckich i dziedzicznych dziesięcinę snopową (Laski, Lib. Ben., II, 123, 124). Zygmunt III bawiąc w P. 1620 r. miał na prośbę mieszczan wydać przywileje na utworzenie cechów (Sobieszcz. Enc. Org.). Od Praskich przeszła P. i przyległe dobra w ręce Wężyków, którzy upamiętnili się przez przebudowanie kościoła (Zofia Wężykowa, kaszt. wieluńska) i dobudowanie dwóch kaplic, fundacyą prebendarza i altaryi, mieszczanom zaś stali się pamiętni przez pozbawienie ich praw miejskich i obciążenie pańszczyznianemi powinnościami. Mimo to, dzięki pogranicznemu położeniu, osada utrzymywała swój miejski charakter lecz zaludnioną została przez żydów. W 1807 r. było tu 1000 mk., w tej liczbie 300 Żydów. W 1827 r. P. ma 186 dm., 1850 mk.; w 1862 r. było 221 dm., 2258 mk., przeważnie żydów. Po Wężykach dziedzicami miasta i dóbr byli w połowie XVIII w. Mączyńscy a w końcu hr. Tomasz Potocki i jego spadkobiercy. Staranne gospodarstwo zaprowadzone w tutejszych dobrach opisane zostało w „Opisie podróży po kraju” przez uczniów instytutu marymonckiego (Bibl. Warsz. 1848 r., I, 41). Dobra Praszka składały się w 1885 r. z folw.: Praszka, Rozterk, Grodzieczyzna, Raczyzna i Kuźnieczka. Rozl. dom. mr. 3191; folw. P. gr. or. i ogr. mr. 249, łąk mr. 45, pastw. mr. 12, zarośli tur. 6, nieuż. mr. 19, razem mr. 331; bud. murow. 13; płodozmian 9 polowy; fol. Rozterk gr. or, i ogr. mr. 212, łąk tur, 27, zarośli ml'. 5, nieui. rnr. 23, razem mr. 267; bud. mur. 2, z drzewa 7; płodozmian 10 polowy; folw. Grodzieczyzna gr. or. i ogr. mr. 4533ak ml.. 10, pastw. tar. 14, lasu mr. 605, nieuż. mr. 88, razem mr. 1170; bud. mur. 14, z drzewa 3; płodozmian 9 polowy; folw. Raczyzna gr. or. i ogr. mr. 513, łąk mr. 5, lasu mr. 602, nieuż. mr. 21, razem mr. 1141; bud. mur. 6, z drzewa 3; płodozmian 13 polowy; folw. Kużniczka gr. or. i ogr. tar. 170, łąk mr. 101, zarośli mr. 1, niani. mr. 9, razem mr. 281; bud. mur. 2,z drzewa 4; płodozmian 9 polowy, las nieurządzony. W skład dóbr wchodziły: os. Praszka os. 213, z gr. mr. 1010; wś Szyszków os. 32, z gr. tur. 342; we Strojec os. 43, z gr. mr. 467; wś Wygiełdów os. 24, z gr. nic. 386; we Brzeziny os. 33, z gr. inc. 403; wś Prosna os. 19, z gr. rur. 329; wś Rosocha os. 14, z gr, mr. 134; wś Skotnica os. 34, z gr. nar. 258; wś Bugaj os. 2, z gr. tur. 12. P. par., dek. wieluński, 4030 dusz. P. gmina należy do s. gm. okr. V w miejscu. Ma 16,691 mr. obszaru i 7800 mk. Br. Ch.
  odpis: 29.10.2006
 • {#4} Praszka 1933. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, Wydawnictwo Książnicy Naukowej, Przemyśl–Warszawa 1933, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=12786; miejsce w źródle: strona 1371
  Miejscowość i jej charakter:
        PRASZKA, m-ko
  Terytorjalnie właściwe władze i urzędy oraz urządzenia komunikacyjne
  Gmina
        Praszka
  Powiat polityczny
        Wieluń
  Województwo
        Łódzk.
  Poczta i telegraf (telefon)
        loco
  Stacja kolejowa z odległością km.
        loco
  Najbliższa linja komunikacyjna autobusowa z odległością km.
        Praszka-Rudniki-Krzepice-Częstochowa
        Praszka-Wieluń
  Sąd
        Grodzki
             Wieluń
        Okręgowy
             Kalisz
  Urzędy parafjalne
        loco r Wieluń p e
 • {#5} Wierusz. Urząd miejski w Wieruszowie; miejsce w źródle: http://www.wieruszow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=58

  Genealogia rodu Wieruszów, założycieli i pierwszych dziedziców Wieruszowa, sięga swą historią XIII wieku, kiedy to przybyli do Polski prawdopodobnie z Niemiec, z Miśni nad Łabą w Saksonii. Słowo „wierusz” jest pochodzenia łacińskiego: ,,verus” znaczy prawy, rzetelny, szczery.

  Wedle przekazów kronikarskich przodkowie Wieruszów byli „viri pacifici”, czyli „mężami czyniącymi pokój”, a nazwisko otrzymali „dla zachowania prawdy panu swemu”, czyli za wierność polskiemu władcy. Pierwszą postacią historyczną rodu był Lutold de Weruchs, o którym najstarszy zapis pochodzi z 1303 r., ale trudno tę datę wiązać z początkiem miasta Wieruszów.

  […]

  W II połowie XIV wieku ród Wieruszów stał się najliczniejszym rodem w wieluńskim (Wieruszów niegdyś przynależał administracyjnie do ziemi wieluńskiej), a jego przedstawiciele piastowali wówczas czołowe urzędy ziemskie, a najczęściej urząd sędziego.

  […]

  W II połowie XV wieku, kiedy wraz z ogólnym rozwojem ekonomicznym kraju, następuje rozwój nauki, szlachta coraz częściej zaczyna się kształcić. Dużą rolę odgrywał wówczas Uniwersytet Krakowski, do którego uczęszczali również Wierusze, m.in. Jan i Wojciech, a znacznie wcześniej studentem uczelni był Maciej, syn Piotra – założyciela Praszki. Na szczególną uwagę zasługuje jedna z osad, leżąca 18 km na południe od Wielunia, a są nimi Kowale, rodzinne gniazdo Kowalskich herbu Wieruszowa, które już w 1392 r. zostały nabyte przez Bernarda i jego brata Piotra. Losy i ciągłość rodowa Wieruszów nie skończyła się zatem, bezpośrednimi herbowczymi zostali bowiem Wierusze – Kowalscy z wyżej wymienionych Kowali. Powstały wówczas dwie główne linie Wieruszów. W Białej i Kowalach zwana Kowalskimi, w PraszceStrojcu Praskimi. Inne linie Wieruszów ubożeją natomiast. W XVI wieku, w wyniku rozdrobnienia majątku i rozrostu rodziny, Kowalscy systematycznie tracą swoją czołową pozycję w wieluńskim. Sto lat później zubożenie rodziny jest jeszcze bardziej widoczne. Jak widać historia rycerskiego rodu Wieruszów jest niezwykle pasjonująca i bogata.

  […]
  odpis: 04.07.2007
 • {#6} Stara Praszka. Mity i Rzeczywistość (MR11720), Henryk Eugeniusz Łoś, Wingst 2014, nakład 10 egz.
1696.11.18 małżeństwo (mąż Jakub Tomkowiec, żona Dorota Szewczyk)
1703.04.10 chrzest święty Wojciech Tomkowiec
1704.11.04 małżeństwo (mąż Sebastian Baryła, żona Gertruda Roszyła?)
1705.08.06 chrzest święty Wawrzyniec Baryłka
1708 chrzest święty Marianna Baryła
1708.07.08 chrzest święty Jakub Myśliwiec
1711.04.20 chrzest święty Wojciech Myśliwiec
1713.05.25 chrzest święty Jan Bareła
1714.06.20 chrzest święty Magdalena Myśliwiec
1714.07.02 chrzest święty Marianna Krzemińska
1717.11.15 chrzest święty Andrzej Bareła
1719 narodziny Róża Bareła
1719.01.29 małżeństwo (mąż Jakub Dąbczyk, żona Krystyna Tomkowiec)
1719.02.14 chrzest święty Gertruda Krzemieńska
1719.10.29 małżeństwo (mąż Wojciech Krupa, żona Marianna Kowal)
1720 chrzest święty Wawrzyniec Bareła
1721.11.23 chrzest święty Andrzej Myśliwiec
1727.01.06 chrzest święty Agnieszka Krupa
1729 małżeństwo (mąż Maciej Nalichowski, żona Marianna Kudelina)
1734.11.07 małżeństwo (mąż Wojciech Myśliwiec, żona Marianna Baryła)
1736.02.26 chrzest święty Gertruda Baryła
1738.09.08 chrzest święty Maciej Baryła
1739.01.13 małżeństwo (mąż Wojciech Tomkowiec, żona Marianna Krzemińska)
1739.01.19 małżeństwo (mąż Jakub Łysy, żona Ewa Okos)
1739.09.29 chrzest święty Michał Krupa
1740.01.24 chrzest święty Błażej Brodny
1740.09.25 chrzest święty Michał Baryła
1760.07.20 chrzest święty Jakub Myśliwiec
ok. 1767 narodziny Grzegorz Kuchta
1769.03.06 chrzest święty Wawrzyniec Patyk
1772.06.14 chrzest święty Antoni Lipczak
1774.04.04 chrzest święty Marianna Krzemińska
1774.04.24 chrzest święty Wojciech Maryniak
1774.06.06 małżeństwo (mąż Tadeusz Łuczak, żona Ewa Pokorska)
1774.07.27 chrzest święty Krzysztof Słabik
1774.10.08 małżeństwo (mąż Tomasz Duda, żona Katarzyna Bartkowska)
1774.10.08 małżeństwo (mąż Michał Krupa, żona Jadwiga Strugała)
pogrzeb (Baryła Marianna, cmentarz parafialny w Praszce)
1775.01.26 chrzest święty Paweł Zagrodnik
1775.02.05 małżeństwo (mąż Wojciech Myśliwiec, żona Marianna Pawlicka)
1775.04.12 chrzest święty Julianna Kowalczyk
1775.04.23 chrzest święty Wojciech Baryła
1775.05.05 małżeństwo (mąż Piotr Błogoś, żona Zofia ………)
1775.07.__ małżeństwo (mąż Mateusz Łucki, żona Marianna Głodna)
1775.07.23 chrzest święty Jakub Krzemiński
1775.07.25 chrzest święty Jakub Sas
1775.09.19 chrzest święty Mateusz Krupa
1775.10.12 chrzest święty Urszula Przybyła
1776 małżeństwo (mąż Andrzej Mielcarek, żona Zofia Dziub)
ok. 1776 narodziny Julianna Lepszy
1776.05.08 chrzest święty Stanisław Balcerzak
1776.11.18 małżeństwo (mąż Tomasz Sieradzki, żona Marianna Brodna)
1776.11.18 małżeństwo (mąż Stanisław Sikora, żona Magdalena Noga)
1777.03.02 chrzest święty Kazimierz Krzemiński
1777.10.05 małżeństwo (mąż Tomasz Korzeniewski, żona Marianna Kotwicka)
1777.11.12 chrzest święty Marcin Krzemiński
1778.03.13 chrzest święty Józefa Strugała
1778.03.13 chrzest święty Gertruda Strugała
1778.08.09 chrzest święty Zuzanna Zagrodnik
1778.09.03 chrzest święty Idzi Przybyła
1778.09.12 chrzest święty Mateusz Morawiak
1778.09.18 chrzest święty Szymon Sieradzki
1778.10.19 małżeństwo (mąż Bartłomiej Duda, żona Barbara Słabik)
1778.10.25 chrzest święty Szymon Kowalczyk
1779.01.31 chrzest święty Daniel Dudek
1779.08.01 chrzest święty Piotr Dudek
1779.09.08 małżeństwo (mąż Andrzej Myśliwiec, żona Magdalena Malicka)
1779.10.02 małżeństwo (mąż Sebastian Plewa, żona Marianna Szewczyk)
1779.11.14 małżeństwo (mąż Krzysztof Słaby, żona Marianna Bartkowska)
1779.12.14 chrzest święty Antonina Dziub
1780.03.18 chrzest święty Marianna Słaba
1780.05.31 chrzest święty Norbert Krupa
1780.09.20 małżeństwo (mąż Marcin Dzieweczczak, żona Franciszka Smerda)
1780.09.30 małżeństwo (mąż Marcin Kukuł, żona Ewa Kokot)
1780.11.02 chrzest święty Karol Plewa
1781 małżeństwo (mąż Mikołaj Sas, żona Zuzanna Dudek)
1781.04.01 chrzest święty Franciszka Kowalczyk
1781.09.23 małżeństwo (mąż Ignacy Nowacki, żona Gertruda Wicher)
1781.12.04 chrzest święty Mikołaj Przewłoka
1781.12.25 chrzest święty Adam Kokot
ok. 1782 narodziny Dominik Wróblewski
..... »» ok. 1782 zamieszkiwanie (Dziubińska Jadwiga)
1782.01.27 chrzest święty Franciszek Przybyła
1782.04.01 chrzest święty Franciszka Wicher
1782.05.23 chrzest święty Feliks Kukuł
1782.06.20 chrzest święty Jan Dudek
1782.06.20 chrzest święty Julianna Duda
1782.07.26 małżeństwo (mąż Maciej Kukuł, żona Katarzyna Pielgrzym)
1782.09.02 chrzest święty N.N.
1782.10.01 chrzest święty Łucja Dudek
1782.10.09 chrzest święty Łucja Baryła
1782.10.20 małżeństwo (mąż Tomasz Kalinowski, żona Petronela Kościelna)
1782.11.10 małżeństwo (mąż Antoni Kokot, żona Franciszka Słabik)
1782.11.12 małżeństwo (mąż Mateusz Dziubiński, żona Jadwiga Nalichowska)
1782.11.17 małżeństwo (mąż Stanisław Krupa, żona Marianna Tomasik)
1782.12.26 chrzest święty Anastazja Zagrodnik
1783 chrzest święty Magdalena Morawieńska
1783.01.19 małżeństwo (mąż Michał Baryła, żona Marianna Krzemińska)
1783.02.09 małżeństwo (mąż Tomasz Pokorski, żona Konstancja Materac)
1783.03.30 chrzest święty Agnieszka Kowalczyk
1783.06.26 małżeństwo (mąż Szymon Przywara, żona Jadwiga ………)
1783.07.23 chrzest święty Anna Balcer
1783.09.14 chrzest święty Tekla Kokot
1783.10.12 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Materac, żona Marianna Pilak)
1783.10.19 małżeństwo (mąż Andrzej Patyk, żona Justyna Krzemińska)
1783.10.26 małżeństwo (mąż Antoni Bakalarczyk, żona Wiktoria Lepiarz)
1783.12.22 chrzest święty Wiktoria Krupka
1784.03.16 chrzest święty Józef Myśliwczak
1784.03.27 chrzest święty Franciszek Kalinowski
1784.05.29 chrzest święty Feliks Dzieweczczak
1784.07.03 małżeństwo (mąż Krzysztof Skorniak, żona Brygida Kłos)
1784.07.30 chrzest święty Katarzyna Bakalarczyk
1784.10.30 chrzest święty Karol Pokorski
1784.11.04 chrzest święty Marianna Słaba
1785.05.22 małżeństwo (mąż Bartłomiej Hanas, żona Jadwiga Strugała)
1785.05.30 chrzest święty Antoni Dudek
1785.06.24 małżeństwo (mąż Paweł Maślona, żona Agnieszka Kukuł)
1785.07.06 chrzest święty Piotr Kokot
1785.08.01 małżeństwo (mąż Tomasz Kwaśnera, żona Ewa Pokorska)
1785.08.02 chrzest święty Stefan Patyk
1785.09.11 chrzest święty Mikołaj Kowalczyk
1785.10.30 chrzest święty Karol Morawiak
1785.12.04 chrzest święty Barbara Wicher
1786.02.09 chrzest święty Walenty Baryła
1786.02.19 małżeństwo (mąż Paweł Widera, żona Jadwiga Brodna?)
1786.04.23 chrzest święty Wojciech Hanas
1786.05.14 chrzest święty Jan Sieradzki
1786.08.27 małżeństwo (mąż Kazimierz Korzeniewski, żona Gertruda Lipczak)
1786.09.01 chrzest święty Idzi Kalinowski
1786.10.01 małżeństwo (mąż Augustyn Kokot, żona Marianna Pielgrzym)
1786.10.29 małżeństwo (mąż Franciszek Zagrodnik, żona Marianna Zając)
1786.12.18 chrzest święty Wiktoria Kowalczyk
1787.02.20 chrzest święty Maciej Bakalarczyk
1787.04.01 chrzest święty Franciszek Morawiak
1787.08.19 chrzest święty Joanna Kokot
1787.09.10 chrzest święty Mateusz Kalinowski
1787.10.04 chrzest święty Franciszek Wicher
1787.10.14 małżeństwo (mąż Jakub Zając, żona Franciszka Zagrodnik)
1788.01.27 małżeństwo (mąż Karol Stykała, żona Teresa Kościelna)
1788.04.17 chrzest święty Wojciech Hanas
1788.05.18 małżeństwo (mąż Maciej Mistygacz, żona Krystyna Dzięcioł)
1788.06.22 chrzest święty Paweł Krzemiński
1788.10.01 chrzest święty Franciszek Pokorski
1788.10.12 małżeństwo (mąż Antoni Pietras, żona Zuzanna Kos)
1788.10.12 małżeństwo (mąż Łukasz Zagrodnik, żona Franciszka Kokot)
1788.10.15 chrzest święty Jadwiga Maślona
1788.10.19 małżeństwo (mąż Krzysztof Słabik, żona Elżbieta Krupa)
1788.12.16 chrzest święty Tomasz Zagrodnik
1789.01.18 chrzest święty Wincenty Kokot
1789.01.24 małżeństwo (mąż Andrzej Śmiałkowski, żona Julianna Mierzwińska)
1789.02.03 małżeństwo (mąż Jakub Myśliwiec, żona Konstancja Kokot)
1789.02.15 małżeństwo (mąż Aleksy Krupa, żona Apolonia Ciak)
1789.03.01 chrzest święty Kazimierz Bakalarczyk
1789.05.11 chrzest święty Zofia Słaba
1789.06.01 chrzest święty Jan Kowalczyk
1789.06.26 chrzest święty Piotr Krupa
pogrzeb (Kościelna Katarzyna, cmentarz parafialny w Praszce)
1789.08.31 chrzest święty Jan Kukuł
1789.09.27 małżeństwo (mąż Maciej Kościelny, żona Marianna ………)
1789.10.12 chrzest święty Jadwiga Słabik
1789.11.01 chrzest święty Salomea Hanas
1789.11.03 chrzest święty Marcin Morawiak
1789.11.09 małżeństwo (mąż Mikołaj Łucki, żona Apolonia Krzemińska)
1789.11.26 chrzest święty Barbara Kalinowska
1789.12.10 małżeństwo (mąż Mateusz Dziubiński, żona Marianna Chwiałkowska)
pogrzeb (Kokot Marianna, cmentarz parafialny w Praszce)
1790.05.09 chrzest święty Jan Stykała
1790.07.10 małżeństwo (mąż Grzegorz Czechowicz, żona Kunegunda Kobalska)
1790.09.20 małżeństwo (mąż Grzegorz Korzeniowski, żona Marianna Kasprowska)
1790.09.30 chrzest święty Franciszek Baryła
1790.10.03 chrzest święty Franciszek Duda
pogrzeb (Baryła Franciszek, cmentarz parafialny w Praszce)
1790.10.29 chrzest święty Elżbieta Zając
1790.11.08 małżeństwo (mąż Franciszek Wolny, żona Marianna Zagrodnik)
1790.11.25 małżeństwo (mąż Tomasz Sieradzki, żona Małgorzata Dudek)
1790.12.29 chrzest święty Ewa Kokot
1791.06.29 małżeństwo (mąż Andrzej Nalichowski, żona Helena Gręboszewska Korzeniewska)
1791.08.01 chrzest święty Zuzanna Korzeniowska
1791.09.10 małżeństwo (mąż Tomasz Kwaśnera, żona Franciszka Zagrodnik)
1791.09.18 małżeństwo (mąż Jakub Krzak, żona Barbara Malik)
1791.10.16 małżeństwo (mąż Ludwik Baran, żona Magdalena Pielgrzym)
1791.10.16 małżeństwo (mąż Mateusz Męcwel, żona Katarzyna Pielgrzym)
1791.11.01 chrzest święty Karol Bakalarczyk
1791.11.11 chrzest święty Elżbieta Sikora
pogrzeb (Błogoś Piotr, cmentarz parafialny w Praszce)
1791.12.12 chrzest święty Tomasz Głąb
1792 chrzest święty Zofia Stykała
1792.02.19 chrzest święty Konstancja Skorniak
1792.02.26 chrzest święty Maciej Słabik
pogrzeb (Duda Andrzej, cmentarz parafialny w Praszce)
1792.04.01 śmierć Szymon Pągowski
pogrzeb (Pągowski Szymon, cmentarz parafialny w Praszce)
1792.04.09 chrzest święty Katarzyna Maślona
1792.10.28 chrzest święty Elżbieta Baryła
1793.07.10 chrzest święty Jan Kokot
1793.07.23 chrzest święty Anna Kwaśnera-Zawisiak
pogrzeb (Baryła Michał, cmentarz parafialny w Praszce)
1793.09.15 małżeństwo (mąż Baltazar Anas, żona Elżbieta ………)
1793.11.09 chrzest święty Katarzyna Kokot
1793.11.11 małżeństwo (mąż Antoni Lipczak, żona Antonina Krzak)
1793.11.18 małżeństwo (mąż Mateusz Musiał, żona Agnieszka Wolna)
1793.11.18 małżeństwo (mąż Franciszek Sieradzki, żona Gertruda Szczepaniak)
1793.11.19 małżeństwo (mąż Jan Nalichowski, żona Marianna Skiba)
ok. 1794 narodziny Ignacy Chrempiński
pogrzeb (Sikora Stanisław, cmentarz parafialny w Praszce)
1794.05.26 śmierć Paweł Tokarski
pogrzeb (Tokarski Paweł, cmentarz parafialny w Praszce)
1794.06.24 chrzest święty Antonina Kalinowska
1794.07.06 chrzest święty Elżbieta Wicher
1794.07.09 chrzest święty Jakub Słabik
1794.07.14 chrzest święty Jakub Sieradzki
1794.09.25 chrzest święty Michał Materac
1794.10.27 małżeństwo (mąż Jan Piechura, żona Łucja Krzemińska)
1794.11.26 małżeństwo (mąż Stanisław Krupa, żona Julianna Kowalczyk)
1795.01.25 chrzest święty Piotr Myśliwiec
1795.02.08 chrzest święty Apolonia Skorniak
1795.05.23 małżeństwo (mąż Piotr Przybylak, żona Wiktoria Lepiarz)
1795.07.19 chrzest święty Jakub Hanas
1795.08.07 chrzest święty Wawrzyniec Słabik
1795.10.15 chrzest święty Franciszka Zagrodnik
1795.10.29 chrzest święty Karol Słabik
1795.11.02 małżeństwo (mąż Andrzej Kokot, żona Magdalena Noga)
1796.01.25 małżeństwo (mąż Wojciech Baryła, żona Katarzyna Błaszkowska)
1796.04.26 chrzest święty Jakub Kowalczyk-Krupa
1796.05.12 chrzest święty Jan Baran
1796.05.19 chrzest święty Justyna Duda
1796.06.04 małżeństwo (mąż Adam Pilawka, żona Urszula Owczarek)
1796.07.10 chrzest święty Małgorzata Kwaśnera-Zawisiak
1796.07.17 chrzest święty Magdalena Przybylak
1796.08.12 chrzest święty Szymon Krzemiński
1796.10.16 małżeństwo (mąż Marcin Janiszewski, żona Zuzanna Zagrodnik)
1796.10.16 małżeństwo (mąż Jacek Krupa, żona Agnieszka Plewa)
1796.10.17 chrzest święty Łukasz Kalinowski
1796.11.20 małżeństwo (mąż Franciszek Sieradzki, żona Marianna Krzemińska)
1796.11.21 małżeństwo (mąż Franciszek Sieradzki, żona Apolonia Kurek)
1796.12.11 chrzest święty Łucja Krupa
1797 małżeństwo (mąż Wojciech Owczarek, żona Gertruda Głąb)
1797 małżeństwo (mąż Łukasz Pilawka, żona Zofia ?)
1797.02.19 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Patyk, żona Franciszka Błogoś)
1797.04.20 chrzest święty Franciszka Przysada
1797.05.21 chrzest święty Feliks Dzieweczczak
1797.06.06 chrzest święty Marianna Patyk
1797.09.25 małżeństwo (mąż Walenty Morawiak, żona Urszula Nizioł? Słabik?)
1797.11.12 małżeństwo (mąż Maurycy Gaik, żona Katarzyna Dzięcioł)
1797.11.15 chrzest święty Stanisław Sieradzki
1798.01.29 małżeństwo (mąż Maciej Janiszewski, żona Magdalena Jarzębska)
1798.02.04 małżeństwo (mąż Andrzej Janas, żona Salomea Stykała)
1798.04.12 małżeństwo (mąż Jacek Zawadzki, żona Regina Łucka)
1798.06.07 chrzest święty Antonina Hanas
1798.06.28 chrzest święty Petronela Słabik
1798.09.30 małżeństwo (mąż Jan Brodny, żona Magdalena Kokot)
1798.10.30 chrzest święty Marcin Przybylak
1798.11.04 małżeństwo (mąż Wincenty Słabik, żona Antonina Dziub)
1798.11.08 chrzest święty Marianna Widera
1798.12.02 chrzest święty Mikołaj Kukuł
1798.12.20 chrzest święty Wiktoria Kalinowska
1799 narodziny Wincenty Janiszewski
ok. 1799 narodziny Maciej Czechowicz
ok. 1799 narodziny Barbara Krzemińska
1799.03.23 chrzest święty Wojciech Dudek
1799.04.02 chrzest święty Franciszek Skorniak
1799.05.05 małżeństwo (mąż Paweł Zagrodnik, żona Marianna Respond)
1799.10.12 chrzest święty Jadwiga Myśliwczak
1799.10.25 chrzest święty Szymon Krupa
1799.11.16 chrzest święty Feliks Sieradzki
1799.12.10 chrzest święty Jan Kalinowski
1799.12.28 chrzest święty Jan Janas
1800.01.03 śmierć Leonard Lippi
pogrzeb (Krzemińska Justyna, cmentarz parafialny w Praszce)
1800.01.07 pogrzeb (Leonard Lippi, cmentarz parafialny w Praszce)
1800.01.19 małżeństwo (mąż Andrzej Patyk, żona Anna ………)
1801.01.16 małżeństwo (mąż Stanisław Baran, żona Marianna Barton)
1801.01.20 małżeństwo (mąż Błażej Kuliberda, żona Apolonia Paprotna)
1801.09.23 chrzest święty Michał Patyk
1801.10.11 małżeństwo (mąż Mateusz Morawiak, żona Franciszka Wicher)
1801.10.19 małżeństwo (mąż Tomasz Olejnik, żona Katarzyna Bakalarczyk)
1801.11.09 chrzest święty Katarzyna Patyk
1801.11.17 małżeństwo (mąż Szymon Sieradzki, żona Agata Dziuba)
1801.11.17 małżeństwo (mąż Hieronim Krzemiński, żona Marianna Korzeniewska)
1802 małżeństwo (mąż Piotr Sopor, żona Marianna Stykała)
1802.02.06 chrzest święty Walenty Zagrodniczak
1802.04.08 chrzest święty Wojciech Kalinowski
1802.06.20 chrzest święty Jan Pilawka
1802.07.03 małżeństwo (mąż Szymon Krzemiński, żona Małgorzata Horbot)
1802.10.17 małżeństwo (mąż Wojciech Rosada, żona Elżbieta Morawiak)
1802.10.24 małżeństwo (mąż Piotr Krupa, żona Marianna Dudek)
1802.11.07 małżeństwo (mąż Adam Kokot, żona Łucja Dudek)
1802.11.07 małżeństwo (mąż Filip Owczarek, żona Agnieszka Głąb)
1802.11.20 małżeństwo (mąż Andrzej Baran, żona Elżbieta Czak)
1802.12.29 chrzest święty Kacper Olejnik
1803.05.29 małżeństwo (mąż Tomasz Dzięcioł, żona Petronela Owczarek)
1803.05.31 chrzest święty Petronela Słabik
1803.06.25 chrzest święty Petronela Nalichowska
1803.10.16 małżeństwo (mąż Roch Myśliwiec, żona Elżbieta Krupa)
1803.11.06 małżeństwo (mąż Ludwik Krzemiński, żona Agnieszka Zagrodnik)
1804.03.08 chrzest święty Józefa Piechura
1804.08.21 chrzest święty Franciszka Słabik
1805.02.10 chrzest święty Walenty Myśliwczak
1805.06.16 chrzest święty Julianna Brodna
1805.06.17 chrzest święty Julianna Myśliwiec
1805.11.11 małżeństwo (mąż Jakub Korzeniowski, żona Agnieszka Kokot)
1806.02.16 małżeństwo (mąż Feliks Kukuł, żona Anna Balcer)
1806.02.27 małżeństwo (mąż Stanisław Kurek, żona Franciszka Baran)
1806.07.08 chrzest święty Aleksy Kalinowski
ok. 1807 narodziny Michał Durecki
1807.02.25 chrzest święty Kazimierz Morawiak
1807.05.03 chrzest święty Zofia Zagrodnik
1807.08.15 chrzest święty Roch Krupa
1807.10.25 małżeństwo (mąż Maciej Sas, żona Marianna Słabik)
1807.11.02 małżeństwo (mąż Karol Morawiak, żona Marianna Kudelska)
1807.11.18 chrzest święty Katarzyna Kukuł
1808.01.15 chrzest święty Sebastian Myśliwiec
1808.10.12 małżeństwo (mąż Jan Dudek, żona Zuzanna Korzeniowska)
1808.11.04 małżeństwo (mąż Karol Plewa, żona Marianna Stasiak)
1808.11.20 małżeństwo (mąż Benedykt Zając, żona Katarzyna Zagrodnik)
1808.11.23 małżeństwo (mąż Karol Pokorski, żona Barbara Kalinowska)
1809 małżeństwo (mąż Jakub Korzeniowski, żona Zuzanna Kiczmach)
1809.01.30 małżeństwo (mąż Jan Olczyk, żona Anna Dudek)
1809.07.10 małżeństwo (mąż Józef Wójcik, żona Agnieszka Kalinowska)
1809.10.21 małżeństwo (mąż Kazimierz Krzemiński, żona Jadwiga Słabik)
1809.10.28 małżeństwo (mąż Franciszek Morawiak, żona Ewa Kokot)
1809.11.06 małżeństwo (mąż Mikołaj Brzóska, żona Tekla Tomasik)
1809.11.13 małżeństwo (mąż Mikołaj Kowalczyk, żona Elżbieta Kokot)
1809.11.19 małżeństwo (mąż Jan Dzieweczczak, żona Kunegunda Owczarek)
1810.06.07 małżeństwo (mąż Franciszek Pokorski, żona Tekla Korzeniowska)
1810.10.22 małżeństwo (mąż Wojciech Hanas, żona Barbara Wicher)
1810.11.04 małżeństwo (mąż Jan Olczyk, żona Agnieszka Gancarek)
1810.11.11 małżeństwo (mąż Wincenty Kokot, żona Anna Kwaśnera-Zawisiak)
1810.11.11 małżeństwo (mąż Paweł Krzemiński, żona Elżbieta Zając)
1811.02.04 małżeństwo (mąż Bartłomiej Duda, żona Katarzyna Plećka)
1812.05.21 narodziny Antoni Jarzębski
1812.11.08 małżeństwo (mąż Piotr Kokot, żona Małgorzata Kwaśnera-Zawisiak)
1812.11.15 małżeństwo (mąż Walenty Baryła, żona Salomea Hanas)
1812.11.22 małżeństwo (mąż Tomasz Dudek, żona Zuzanna Zagrodnik)
1812.11.22 małżeństwo (mąż Jan Sieradzki, żona Elżbieta Pietruszka)
1813.02.19 małżeństwo (mąż Franciszek Duda, żona Apolonia Pecyna)
1813.10.03 małżeństwo (mąż Jakub Myśliwiec, żona Agnieszka Zagrodnik)
1813.10.10 małżeństwo (mąż Marcin Janiszewski, żona Tekla Kokot)
1813.10.16 małżeństwo (mąż Franciszek Korzeniewski, żona Marianna Dziubińska)
1813.10.17 małżeństwo (mąż Maciej Bakalarczyk, żona Apolonia Krzak)
1813.11.08 małżeństwo (mąż Maciej Mistygacz, żona Tekla Kuliberda)
1813.11.22 małżeństwo (mąż Błażej Krzak, żona Agnieszka Pietras)
1814.01.23 narodziny Franciszka Jarzębska
1814.02.09 małżeństwo (mąż Mikołaj Brzóska, żona Marianna Rak)
1814.06.04 małżeństwo (mąż Jakub Sieradzki, żona Marianna Wolna)
1814.06.12 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Rasztar, żona Jadwiga Korzeniewska)
1814.08.09 małżeństwo (mąż Tomasz Janyszek, żona Franciszka Dziubińska)
1814.10.02 małżeństwo (mąż Michał Materac, żona Ewa Musiał)
1814.10.30 małżeństwo (mąż Piotr Krupa, żona Elżbieta Pokorska)
1814.11.06 małżeństwo (mąż Jakub Hanas, żona Józefa Zaremba)
1814.11.06 małżeństwo (mąż Szymon Kowalczyk, żona Jadwiga Maślona)
1814.11.15 małżeństwo (mąż Jan Kukuł, żona Petronela Raczyńska)
1814.11.15 małżeństwo (mąż Marcin Pawlak, żona Marianna Patyk)
1814.11.20 małżeństwo (mąż Daniel Dudek, żona Katarzyna Kokot)
1814.11.21 małżeństwo (mąż Franciszek Wicher, żona Magdalena Zagrodnik)
1814.11.21 małżeństwo (mąż Kazimierz Kokot, żona Elżbieta Sikora)
1815 małżeństwo (mąż Jan Dudek, żona Franciszka Stykała)
1815.02.05 małżeństwo (mąż Filip Owczarek, żona Magdalena Kokot)
1815.05.07 chrzest święty Julianna Morawiak
1815.05.13 małżeństwo (mąż Franciszek Sieradzki, żona Julianna Kowalczyk)
1815.11.20 małżeństwo (mąż Marcin Dzieweczczak, żona Róża ………)
1815.11.20 małżeństwo (mąż Jan Kokot, żona Honorata Krzemińska)
1816.01.26 małżeństwo (mąż Wojciech Baryła, żona Zuzanna Gancar)
1816.01.30 małżeństwo (mąż Franciszek Pychyński, żona Marianna? Nalichowska)
1816.11.04 małżeństwo (mąż Feliks Dzieweczczak, żona Agnieszka Janas)
1816.11.18 małżeństwo (mąż Karol Bakalarczyk, żona Marianna Widera)
ok. 1817 narodziny Adam Durecki
1817.01.27 małżeństwo (mąż Kazimierz Bakalarczyk, żona Joanna Kokot)
1817.08.24 chrzest święty Bartłomiej Hanas
1817.10.19 małżeństwo (mąż Jan Rasztar, żona Małgorzata Zagrodnik)
1817.11.17 małżeństwo (mąż Jakub Tomala, żona Teresa Stasiak)
1817.11.24 małżeństwo (mąż Michał Nalichowski, żona Franciszka Kamosińska)
ok. 1818 narodziny Rozalia Wadowska
1818.09.28 małżeństwo (mąż Wincenty Zagrodnik, żona Józefa Stykała)
1818.10.05 małżeństwo (mąż Adam Krzak, żona Zuzanna Lipczak)
1818.10.05 małżeństwo (mąż Tomasz Słabik, żona Jadwiga Skibka)
1818.10.19 małżeństwo (mąż Łukasz Kalinowski, żona Katarzyna Gaik)
1818.10.19 małżeństwo (mąż Szymon Kowalczyk, żona Konstancja Piechura)
1818.10.19 małżeństwo (mąż Jan Wieczorek, żona Marianna Dzięcioł)
1818.10.19 małżeństwo (mąż Tomasz Zagrodnik, żona Elżbieta Wicher)
1818.10.26 małżeństwo (mąż Jakub Kowalczyk-Krupa, żona Łucja Krupa)
1818.11.09 małżeństwo (mąż Maciej Słabik, żona Łucja Pilak)
1818.11.09 małżeństwo (mąż Szczepan Maślona, żona Marianna Patyk)
1819.06.05 małżeństwo (mąż Grzegorz Malak, żona Katarzyna Krupa)
1819.11.28 małżeństwo (mąż Jan Baran, żona Elżbieta Baryła)
ok. 1820 narodziny Julianna Sroczyńska
1820.02.07 małżeństwo (mąż Mateusz Męcwel, żona Urszula Nizioł? Słabik?)
1820.02.07 małżeństwo (mąż Piotr Śmiałkowski, żona Rozalia Pośpiech)
1820.08.07 śmierć Jan Kostrzewiński
1820.09.12 małżeństwo (mąż Wojciech Pilawka, żona Marianna Olczyk)
1820.10.28 małżeństwo (mąż Marcin Przybylak, żona Antonina Hanas)
1820.11.06 małżeństwo (mąż Szymon Krzemiński, żona Józefa Zagrodnik)
1820.12.24 narodziny Adam Śmiałkowski
1820.12.24 narodziny Szczepan Śmiałkowski
1821.01.22 małżeństwo (mąż Franciszek Morawiak, żona Marianna Korzeniowska)
1822 małżeństwo (mąż Antoni Kukulski, żona Franciszka Krzemińska)
1822.02.12 małżeństwo (mąż Roch Zieliński, żona Kunegunda Łucka)
1822.02.16 małżeństwo (mąż Antoni Lipczak, żona Katarzyna Maślona)
1822.07.11 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Patyk, żona Elżbieta Czak)
1822.10.02 małżeństwo (mąż Marcin Widera, żona Franciszka Zagrodnik)
1822.11.16 małżeństwo (mąż Szymon Pietras, żona Katarzyna Patyk)
1822.11.16 małżeństwo (mąż Jakub Pilak, żona Julianna Korzeniewska)
1822.11.28 małżeństwo (mąż Jan Janas, żona Elżbieta Śliwińska)
1823.11.03 małżeństwo (mąż Jan Tyllak, żona Katarzyna Lipczak)
1823.11.06 małżeństwo (mąż Wojciech Dudek, żona Julianna Brodna)
1823.11.06 małżeństwo (mąż Krzysztof Słabik, żona Katarzyna Zagrodnik)
1823.11.15 małżeństwo (mąż Jan Wróbel, żona Zofia Gorąca)
1823.11.25 małżeństwo (mąż Ignacy Śmiałkowski, żona Katarzyna Raszkowska)
1824.01.23 narodziny Marianna Malak
1824.01.29 małżeństwo (mąż Maciej Czechowicz, żona Marianna Jarzębska)
1824.02.06 małżeństwo (mąż Dominik Wróblewski, żona Konstancja Florek)
1824.08.08 małżeństwo (mąż Feliks Sieradzki, żona Franciszka Przysada)
1824.10.03 chrzest święty Franciszek Bakalarczyk
1824.10.03 chrzest święty Marianna Przybylak
1824.10.17 małżeństwo (mąż Kazimierz Lipczak, żona Justyna Maślona)
1824.10.22 małżeństwo (mąż Jan Kalinowski, żona Zofia Zagrodnik)
1824.11.07 małżeństwo (mąż Tomasz Łysik, żona Tekla Owczarek)
1824.11.07 małżeństwo (mąż Piotr Baran, żona Agnieszka Owczarek)
1824.11.21 małżeństwo (mąż Antoni Pawlak, żona Elżbieta Krupa)
1825 małżeństwo (mąż Antoni Maślona, żona Barbara Słabik)
ok. 1825 narodziny Łucja Kula
1825.01.16 małżeństwo (mąż Paweł Zagrodnik, żona Franciszka Maryniak)
1825.01.30 małżeństwo (mąż Antoni Stykała, żona Józefa Morawiak)
1825.01.30 małżeństwo (mąż Kacper Olejnik, żona Katarzyna Krupa)
1825.02.05 małżeństwo (mąż Michał Lipczak, żona Marianna Sas)
1825.02.13 małżeństwo (mąż Szymon Stasik, żona Małgorzata Kowal)
1825.05.03 narodziny Rozalia Minkner
1825.06.12 małżeństwo (mąż Michał Patyk, żona Józefa Piechura)
1825.09.15 małżeństwo (mąż Jan Pilawka, żona Petronela Nalichowska)
1825.11.12 małżeństwo (mąż Szymon Pietras, żona Jadwiga Słabik)
1825.11.14 małżeństwo (mąż Karol Krzemiński, żona Zuzanna Stykała? Kokot?)
1825.11.18 małżeństwo (mąż Antoni Latuszek, żona Balbina Janiszewska)
1825.12.18 narodziny Tomasz Śmiałkowski
1826.02.05 małżeństwo (mąż Michał Nalichowski, żona Elżbieta Zawadzka)
1826.04.30 małżeństwo (mąż Karol Bakalarczyk, żona Marianna Tył)
1826.05.05 śmierć Szymon Kowalczyk
1826.05.21 małżeństwo (mąż Szymon Brodny, żona Franciszka Krzak)
1826.05.22 małżeństwo (mąż Maciej Słabik, żona Franciszka Krzemińska)
1826.05.28 małżeństwo (mąż Wojciech Słabik, żona Marianna Sieradzka)
1826.06.25 małżeństwo (mąż Wojciech Krupa, żona Katarzyna Kokot)
1826.06.27 narodziny Józefa Zielińska
1826.07.02 chrzest święty Piotr Pietruszka
1826.10.22 małżeństwo (mąż Wojciech Kalinowski, żona Anna Przybyła)
1826.11.06 małżeństwo (mąż Ludwik Włodarski, żona Gertruda Bartosiak)
1826.11.18 chrzest święty Marcin Kalinowski
1826.11.19 małżeństwo (mąż Franciszek Rasztar, żona Agata Krupa)
1826.11.26 małżeństwo (mąż Marcin Zagrodnik, żona Marianna Wójcik)
1826.11.27 małżeństwo (mąż Jakub Kokot, żona Rozalia Korzeniewska)
1826.12.20 chrzest święty Szczepan Sieradzki
ok. 1827 narodziny Stanisław Śmiałkowski
1827.01.21 małżeństwo (mąż Wojciech Rosada, żona Agnieszka Kwap)
1827.02.11 małżeństwo (mąż Franciszek Pychyński, żona Elżbieta Ćwiertniewska)
1827.05.27 małżeństwo (mąż Adam Kokot, żona Agnieszka Gorąca)
1827.07.22 małżeństwo (mąż Kazimierz Mateja, żona Marianna Myśliwiec)
1827.10.16 chrzest święty Łukasz Kalinowski
1827.11.04 chrzest święty Karol Lipczak
1827.11.05 małżeństwo (mąż Paweł Maryniak, żona Barbara Janiszewska)
1828.01.27 małżeństwo (mąż Jan Owczarek, żona Konstancja Piechura)
1828.01.27 małżeństwo (mąż Walenty Rzepka, żona Małgorzata Maślona)
1828.02.10 małżeństwo (mąż Walenty Myśliwczak, żona Salomea Kiemarz?)
1828.06.22 chrzest święty Marianna Bakalarczyk
chrzest święty Baran Róża
1828.09.03 chrzest święty Rozalia Korzeniewska
1828.09.08 małżeństwo (mąż Wojciech Zagrodnik, żona Rozalia Sas)
1828.10.06 narodziny Zuzanna Czechowicz
1828.11.16 małżeństwo (mąż Antoni Kokot, żona Anna Smurawa)
1828.11.17 małżeństwo (mąż Aleksy Kalinowski, żona Julianna Krzemińska)
1828.11.24 małżeństwo (mąż Feliks Krzemiński, żona Agnieszka Kuliberda)
1828.11.24 małżeństwo (mąż Stanisław Sieradzki, żona Justyna Krupa)
1829 małżeństwo (mąż Kazimierz Krupa, żona Rozalia Smerda)
1829.02.15 małżeństwo (mąż Dominik Wróblewski, żona Barbara Krzemińska)
1829.02.23 małżeństwo (mąż Szymon Krzemiński, żona Elżbieta Meroń)
1829.02.23 chrzest święty Piotr Kalinowski
1829.05.15 chrzest święty Jan Pokorski
1829.05.17 małżeństwo (mąż Roch Myśliwiec, żona Marianna Korzeniewska)
1829.08.17 małżeństwo (mąż Franciszek Sieradzki, żona Elżbieta Czak)
1829.09.20 chrzest święty Zuzanna Rasztar
1829.10.04 małżeństwo (mąż Maciej Bakalarczyk, żona Katarzyna Stasiak)
1829.11.23 małżeństwo (mąż Andrzej Żur, żona Magdalena Kluczak Pakuła?)
1830 małżeństwo (mąż Antoni Maryniak, żona Konstancja Podolska)
1830.01.17 narodziny Antoni Czechowicz
1830.04.10 śmierć Mateusz Feczkei
1830.04.24 chrzest święty Katarzyna Kalinowska
1830.05.31 narodziny Petronela Latuszek
1830.07.10 małżeństwo (mąż Wojciech Dudek, żona Elżbieta Krupa)
1830.08.22 chrzest święty Marianna Bakalarczyk
1830.11.18 chrzest święty Franciszek Pychyński
1831 małżeństwo (mąż Walenty Dzieweczak, żona Urszula Stykała)
1831.02.06 małżeństwo (mąż Stanisław Olejnik, żona Elżbieta Słabik)
1831.02.13 małżeństwo (mąż Feliks Kukuł, żona Franciszka Krupa)
1831.02.27 chrzest święty Maciej Przybylak
1831.04.10 chrzest święty Ludwika Kalinowska
1831.05.01 chrzest święty Marianna Słabik
1831.06.18 chrzest święty Karolina Kalinowska
1831.10.30 chrzest święty Karol Kalinowski
1831.11.06 małżeństwo (mąż Jan Konieczny, żona Julianna Owczarek)
1831.11.20 małżeństwo (mąż Maciej Krzemiński, żona Joanna Kokot)
1832 małżeństwo (mąż Michał Kwaśnera, żona Konstancja Włodarska)
1832 małżeństwo (mąż Roch Sieradzki, żona Agnieszka Hanas)
1832 śmierć Magdalena Janiszewska
1832.02.16 chrzest święty Józefa Wieczorek
1832.02.20 małżeństwo (mąż Walenty Stykała, żona Agata Kokot)
1832.05.14 małżeństwo (mąż Franciszek Morawiak, żona Katarzyna Kurek)
1832.06.10 małżeństwo (mąż Maciej Łuczak, żona Antonina Kuliberda)
1832.07.04 małżeństwo (mąż Karol Pokorski, żona Magdalena Kluczak Pakuła?)
1832.07.09 małżeństwo (mąż Kazimierz Morawiak, żona Konstancja Pokorska)
1832.07.14 chrzest święty Marianna Tomala
1832.07.14 małżeństwo (mąż Wojciech Krupa, żona Marianna Grunt)
1832.07.17 małżeństwo (mąż Feliks Włodarski, żona Agnieszka Krzemińska)
1832.07.17 małżeństwo (mąż Kazimierz Olejnik, żona Petronela Myśliwiec)
1832.09.30 chrzest święty Franciszka Morawiak
1832.10.29 małżeństwo (mąż Kazimierz Morawiak, żona Marianna Zagrodnik)
1832.11.14 małżeństwo (mąż Franciszek Weber, żona Rozalia Zagrodnik)
1832.11.18 małżeństwo (mąż Andrzej Morawiak, żona Marianna Krzemińska)
1832.11.20 małżeństwo (mąż Szymon Lebioda, żona Marianna Stykała)
1833 narodziny Julianna Hanas
1833 śmierć Franciszek Bakalarczyk
1833.05.26 małżeństwo (mąż Jan Wróbel, żona Małgorzata Kowal)
1833.07.29 małżeństwo (mąż Jan Owczarek, żona Agnieszka Zagrodnik)
1833.09.23 chrzest święty Michał Kalinowski
1833.10.06 małżeństwo (mąż Roch Myśliwiec, żona Katarzyna Zagrodnik)
1833.11.17 małżeństwo (mąż Mikołaj Pilawka, żona Józefa Parol)
1833.11.17 małżeństwo (mąż Jakub Kokot, żona Julianna Morawiak)
ok. 1834 narodziny Józef Wróblewski
1834.02.10 małżeństwo (mąż Józef Krzemiński, żona Marianna Morawiak)
1834.02.10 małżeństwo (mąż Tomasz Krzemiński, żona Antonina Kuliberda)
1834.05.19 małżeństwo (mąż Maciej Morawiak, żona Jadwiga Korzeniewska)
1834.05.26 małżeństwo (mąż Franciszek Zarembski, żona Katarzyna Morawiak)
1834.07.05 małżeństwo (mąż Łukasz Duda, żona Magdalena Owczarek)
1834.10.11 małżeństwo (mąż Antoni Kurek, żona Elżbieta Zagrodnik)
1834.10.12 małżeństwo (mąż Franciszek Kowalczyk, żona Marianna Pietruszka)
1834.10.15 małżeństwo (mąż Franciszek Pietruszka, żona Justyna Krupa)
1834.10.29 małżeństwo (mąż Szczepan Smolnik, żona Łucja Krzemińska)
1834.12.11 chrzest święty Tomasz Morawiak
1835.05.07 chrzest święty Julianna Przybyła
1835.09.20 małżeństwo (mąż Mikołaj Brzóska, żona Petronela Janas)
1835.10.09 małżeństwo (mąż Jakub Owczarek, żona Marianna Rasztar)
1835.10.13 małżeństwo (mąż Antoni Lipczak, żona Julianna Kukuł)
1835.11.23 małżeństwo (mąż Walenty Dzieweczak, żona Agnieszka Sopor)
1836 śmierć Marianna Czechowicz
1836.01.22 małżeństwo (mąż Piotr Kukulski, żona Rozalia Wadowska)
1836.02.18 narodziny Eleonora Kukulska
1836.05.30 małżeństwo (mąż Jan Tobis, żona Marianna Dzięcioł)
1836.06.28 małżeństwo (mąż Wojciech Pawlica, żona Jadwiga Krzemińska)
1836.07.30 małżeństwo (mąż Maciej Janiszewski, żona Elżbieta Kokot)
1836.10.01 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Owczarek, żona Józefa Sieradzka)
1836.10.05 małżeństwo (mąż Jakub Janiszewski, żona Józefa Pokorska)
1836.10.24 małżeństwo (mąż Błażej Morawiak, żona Elżbieta Olejnik)
1836.10.24 małżeństwo (mąż Józef Materac, żona Marianna Kokot)
1836.11.23 małżeństwo (mąż Tomasz Kałwak, żona Katarzyna Brodna)
1837.01.17 małżeństwo (mąż Kazimierz Kompiński, żona Katarzyna Maślona)
1837.05.10 małżeństwo (mąż Maciej Czechowicz, żona Barbara Krzemińska)
1837.05.13 małżeństwo (mąż Franciszek Duda, żona Julianna Owczarek)
1837.07.21 małżeństwo (mąż Kazimierz Smolnik, żona Tekla Owczarek)
1837.07.27 małżeństwo (mąż Walenty Wolny, żona Zofia Bakalarczyk)
1837.10.22 małżeństwo (mąż Bartłomiej Hanas, żona Jadwiga Sas)
1837.11.05 małżeństwo (mąż Antoni Sieradzki, żona Katarzyna Kokot)
1837.11.21 małżeństwo (mąż Karol Duda, żona Józefa Szymochnik)
1837.11.27 małżeństwo (mąż Maciej Kokot, żona Katarzyna Pokorska)
1838.01.07 śmierć Rozalia Kukulska
1838.01.08 śmierć Mikołaj Łucki
1838.01.29 małżeństwo (mąż Jan Rzepka, żona Małgorzata Wójcik)
1838.02.04 małżeństwo (mąż Ignacy Kukuł, żona Józefa Brzóska)
1838.02.04 małżeństwo (mąż Józef Zając, żona Antonina Bakalarczyk)
1838.02.11 małżeństwo (mąż Wojciech Mielcarek, żona Franciszka Kowalczyk)
1838.10.06 małżeństwo (mąż Jakub Niemczak, żona Franciszka Janiszewska)
1838.10.07 chrzest święty Petronela Kokot
1838.10.07 małżeństwo (mąż Balcer Włodarski, żona Magdalena Krzak)
1838.10.08 małżeństwo (mąż Franciszek Krupa, żona Rozalia Zając)
1838.10.23 małżeństwo (mąż Mateusz Wicher, żona Marianna Piaseczna)
1838.11.05 małżeństwo (mąż Tomasz Bakalarczyk, żona Marianna Malak)
1838.11.14 małżeństwo (mąż Wojciech Janas, żona Jadwiga Mistygacz)
1838.11.20 małżeństwo (mąż Jakub Kokot, żona Jadwiga Kalinowska)
1838.11.25 małżeństwo (mąż Jakub Kokot, żona Franciszka Słabik)
1839 małżeństwo (mąż Wojciech Lipczak, żona Katarzyna Rzepka)
1839.01.07 małżeństwo (mąż Kazimierz Bakalarczyk, żona Zofia Dudek)
1839.05.10 chrzest święty Stanisław Bakalarczyk
1839.07.04 śmierć Zofia Kukulska
1839.08.19 chrzest święty Bartłomiej Morawiak
1839.10.26 małżeństwo (mąż Piotr Kukulski, żona Józefa Plewa)
1840 małżeństwo (mąż Wincenty Lipczak, żona Magdalena Pawlak)
1840 małżeństwo (mąż Józef Pychyński, żona Franciszka Dziubińska)
1840.02.01 małżeństwo (mąż Franciszek Morawiak, żona Ewa Wicher)
1840.02.23 małżeństwo (mąż Piotr Pokorski, żona Julianna Kokot)
1840.02.23 małżeństwo (mąż Antoni Mistygacz, żona Marianna Garncarek)
1840.05.24 małżeństwo (mąż Jakub Kokot, żona Elżbieta Meroń)
1840.10.26 śmierć Piotr Śmiałkowski
1840.11.09 małżeństwo (mąż Bartłomiej Rasztar, żona Petronela Kokot)
1840.11.22 małżeństwo (mąż Wincenty Korzeniewski, żona Agnieszka Morawiak)
1841 małżeństwo (mąż Józef Krupa, żona Jadwiga Sieradzka)
1841.01.17 małżeństwo (mąż Paweł Zagrodnik, żona Teresa Stasiak)
1841.02.16 chrzest święty Julianna Bakalarczyk
1841.05.23 małżeństwo (mąż Tomasz Kałwak, żona Elżbieta Olejnik)
1841.11.22 małżeństwo (mąż Józef Olejnik, żona Małgorzata Kokot)
1842.01.30 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Zagrodnik, żona Jadwiga Kalinowska)
1842.01.30 małżeństwo (mąż Ludwik Włodarski, żona Salomea Jurczyńska)
1842.01.30 małżeństwo (mąż Szymon Krzemiński, żona Balbina Janiszewska)
1842.02.06 małżeństwo (mąż Jakub Jurczyński, żona Marianna Malak)
1842.03.12 chrzest święty Grzegorz Pokorski
1842.03.13 chrzest święty Marianna Pokorska
1842.09.05 małżeństwo (mąż Grzegorz Kuliberda, żona Katarzyna Pietruszka)
1842.10.16 małżeństwo (mąż Michał Nalichowski, żona Marianna Langierowicz)
1842.10.17 małżeństwo (mąż Antoni Kowalczyk, żona Katarzyna Słabik)
1842.11.20 małżeństwo (mąż Łukasz Baryła, żona Katarzyna Krzemińska)
1843 małżeństwo (mąż Walenty Skotnicki, żona Łucja Kwapińska)
1843.04.14 chrzest święty Wojciech Bakalarczyk
1843.10.10 małżeństwo (mąż Wincenty Wieczorek, żona Anna Kowalczyk)
1843.10.23 małżeństwo (mąż Stanisław Rasztar, żona Joanna Kowalczyk)
1843.11.22 małżeństwo (mąż Adam Durecki, żona Julianna Sroczyńska)
1844.01.28 chrzest święty Jakub Rasztar
1844.05.12 małżeństwo (mąż Feliks Sieradzki, żona Elżbieta Krupa)
1844.11.24 małżeństwo (mąż Tomasz Śmiałkowski, żona Rozalia Minkner)
1844.11.25 małżeństwo (mąż Szymon Pilawka, żona Marianna Pokorska)
1844.11.25 małżeństwo (mąż Jan Bakalarczyk, żona Jadwiga Sieradzka)
1845.06.01 małżeństwo (mąż Kazimierz Korzeniewski, żona Barbara Krzemińska)
1845.07.27 chrzest święty Piotr Baryła
1845.10.26 małżeństwo (mąż Józef Wieczorek, żona Marianna Kukuł)
1845.11.16 małżeństwo (mąż Walenty Lipczak, żona Małgorzata Wicher)
1845.11.23 małżeństwo (mąż Antoni Kokot, żona Łucja Kwapińska)
1845.11.24 małżeństwo (mąż Łukasz Wicher, żona Agnieszka Kokot)
1846 małżeństwo (mąż Wojciech Materac, żona Nepomucena Wróblewska)
1846.02.01 chrzest święty Błażej Pilawka
1846.02.10 małżeństwo (mąż Ignacy Chrempiński, żona Łucja Kula)
1846.02.18 małżeństwo (mąż Franciszek Domagała, żona Marianna Kowalczyk)
1846.06.28 małżeństwo (mąż Piotr Kokot, żona Barbara Krzemińska)
1846.09.19 małżeństwo (mąż Ludwik Kukuł, żona Franciszka Kokot)
1846.10.11 małżeństwo (mąż Franciszek Hanas, żona Marianna Włodarska)
1846.10.18 małżeństwo (mąż Jan Rasztar, żona Marianna Borowik)
1846.11.03 małżeństwo (mąż Franciszek Morawiak, żona Katarzyna Korzeniewska)
1846.11.16 małżeństwo (mąż Tomasz Kalinowski, żona Julianna Słabik)
1846.11.28 małżeństwo (mąż Franciszek Wójcik, żona Petronela Maryniak)
1846.12.30 śmierć Rozalia Śmiałkowska
˂ ok. 1847 małżeństwo (mąż Jakub Konfederak, żona Gertruda Walęcka)
1847.01.23 martwe urodzenie
1847.09.21 małżeństwo (mąż Tomasz Mański, żona Marianna Rzepka)
1847.10.02 małżeństwo (mąż Filip Borowik, żona Zofia Kokot)
1848.01.12 małżeństwo (mąż Bartłomiej Materac, żona Franciszka Janiszewska)
1848.01.30 małżeństwo (mąż Michał Rak, żona Marianna Lipczak)
1848.02.15 śmierć Ignacy Chrempiński
1848.07.11 martwe urodzenie
1848.08.28 małżeństwo (mąż Antoni Kowalczyk, żona Marianna Morawiak)
1848.09.24 małżeństwo (mąż Jakub Konfederak, żona Józefa Piechura)
1848.10.16 małżeństwo (mąż Mateusz Pilak, żona Marianna Zagrodnik)
1848.10.29 małżeństwo (mąż Jan Wojtoń, żona Petronela Wójcik)
1848.11.07 małżeństwo (mąż Jan Pokorski, żona Zofia Zagrodnik)
1848.11.21 małżeństwo (mąż Kazimierz Sukała, żona Agnieszka Gancarek)
1849.02.06 małżeństwo (mąż Antoni Czechowicz, żona Łucja Kula)
1849.03.23 chrzest święty Marianna Bakalarczyk
1849.03.25 chrzest święty Franciszek Kalinowski
1849.05.20 małżeństwo (mąż Marcin Kalinowski, żona Łucja Zając)
1849.06.24 małżeństwo (mąż Antoni Myśliwiec, żona Marianna Kokot)
1849.08.02 małżeństwo (mąż Franciszek Wójcik, żona Barbara Tondel)
1849.09.20 narodziny Michał Wojtoń
1849.11.05 małżeństwo (mąż Jakub Kokot, żona Barbara Słabik)
1849.11.11 narodziny Andrzej Kukulski
1849.11.18 małżeństwo (mąż Jan Widera, żona Agnieszka Maślona)
1849.11.18 małżeństwo (mąż Karol Kalinowski, żona Zuzanna Rasztar)
1849.11.24 małżeństwo (mąż Jakub Kokot, żona Barbara Janiszewska)
1849.11.26 małżeństwo (mąż Karol Słabik, żona Julianna Hanas)
1850 małżeństwo (mąż Franciszek Pychyński, żona Julianna Kokot)
ok. 1850 zamieszkiwanie (Kalinowski Piotr)
1850.01.19 chrzest święty Wincenty Kalinowski
1850.01.27 małżeństwo (mąż Piotr Kalinowski, żona Franciszka Krupa)
1850.01.29 małżeństwo (mąż Franciszek Włodarski, żona Petronela Latuszek)
1850.02.05 małżeństwo (mąż Piotr Smerda, żona Agnieszka Kalinowska)
1850.05.18 małżeństwo (mąż Antoni Hanas, żona Julianna Krzak)
1850.06.05 małżeństwo (mąż Ignacy Kudelski, żona Zuzanna Pilawka)
1850.09.29 narodziny Michał Wójcik
1850.10.05 chrzest święty Franciszek Myśliwiec
1850.11.03 małżeństwo (mąż Tomasz Śmiałkowski, żona Józefa Zielińska)
1850.11.04 małżeństwo (mąż Tomasz Rasztar, żona Marianna Olejnik)
1850.11.10 małżeństwo (mąż Grzegorz Kuliberda, żona Łucja Krupa)
1850.11.12 małżeństwo (mąż Andrzej Dudek, żona Wiktoria Olejnik)
1850.11.23 małżeństwo (mąż Feliks Łuczak, żona Julianna Wolny)
ok. 1851 narodziny Ewa Kukulska
1851.02.16 małżeństwo (mąż German Bilewicz, żona Franciszka Kowalczyk)
1851.02.18 chrzest święty Maciej Bakalarczyk
1851.02.25 małżeństwo (mąż Józef Nalichowski, żona Agnieszka Słabik)
1851.05.25 małżeństwo (mąż Franciszek Krupa, żona Katarzyna Bakalarczyk)
1851.08.17 narodziny Rozalia Śmiałkowska
1851.09.14 chrzest święty Michał Bakalarczyk
1851.10.27 małżeństwo (mąż Jakub Korzeniowski, żona Magdalena Kalinowska)
1851.11.16 małżeństwo (mąż Błażej Kościelny, żona Franciszka Morawiak)
1851.11.24 małżeństwo (mąż Stanisław Śmiałkowski, żona Agnieszka Paprotna)
1852.02.03 chrzest święty Walenty Kalinowski
1852.04.28 śmierć Ewa Kukulska
1852.10.24 małżeństwo (mąż Michał Durecki, żona Zuzanna Fertała)
1852.10.25 małżeństwo (mąż Franciszek Kokot, żona Franciszka Olejnik)
1852.11.14 małżeństwo (mąż Maciej Przybylak, żona Marianna Słabik)
1852.11.14 małżeństwo (mąż Józef Kukuł, żona Katarzyna Strzelecka)
1852.11.15 małżeństwo (mąż Andrzej Kalinowski, żona Józefa Morawiak)
1852.11.22 małżeństwo (mąż Antoni Mistygacz, żona Katarzyna Sieradzka)
1852.12.20 narodziny Wiktoria Czechowicz
1853.01.30 małżeństwo (mąż Grzegorz Malak, żona Józefa Kokot)
1853.02.06 małżeństwo (mąż Szymon Zagrodnik, żona Katarzyna Pokorska)
1853.04.10 śmierć Antoni Wolicki
1853.04.12 narodziny Katarzyna Kukulska
1853.04.23 śmierć Katarzyna Kukulska
1853.05.08 małżeństwo (mąż Jan Pokorski, żona Marianna Rzepka)
1853.05.29 małżeństwo (mąż Jakub Pilak, żona Agnieszka Gorąca)
1853.08.04 małżeństwo (mąż Piotr Smerda, żona Julianna Wolny)
1853.08.07 chrzest święty Marianna Bakalarczyk
1853.09.04 małżeństwo (mąż Stanisław Hanas, żona Katarzyna Bartosiak)
1853.12.26 chrzest święty Tomasz Lipczak
1854 małżeństwo (mąż Antoni Kowalczyk, żona Katarzyna Hąbek)
1854 małżeństwo (mąż Jan Kokot, żona Nepomucena Wróblewska)
1854.02.15 chrzest święty Julianna Bakalarczyk
1854.04.23 narodziny Antoni Kukulski
1854.06.16 małżeństwo (mąż Konstanty Mysiura, żona Rozalia Korzeniewska)
1854.10.01 małżeństwo (mąż Walenty Materac, żona Julianna Kowalczyk-Krupa)
1854.10.18 małżeństwo (mąż Karol Soberka, żona Katarzyna Gaik)
1854.11.12 małżeństwo (mąż Józef Kukuł, żona Marianna Lipczak)
1854.11.28 małżeństwo (mąż Tomasz Morawiak, żona Franciszka Słabik)
1855.05.02 małżeństwo (mąż Antoni Kowalczyk, żona Julianna Hanas)
1855.05.06 małżeństwo (mąż Jakub Kokot, żona Zuzanna Rzepka)
1855.06.03 chrzest święty Antonina Lipczak
1855.09.23 chrzest święty Michał Morawiak
1855.11.08 małżeństwo (mąż Józef Krupa, żona Franciszka Janiszewska)
1856 małżeństwo (mąż Antoni Kuliberda, żona Katarzyna Bakalarczyk)
1856 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Jurczyński, żona Petronela Rasztar)
1856 małżeństwo (mąż Jan Owczarek, żona Katarzyna Źródelna)
1856.01.13 chrzest święty Antonina Bakalarczyk
1856.01.27 małżeństwo (mąż Jakub Korzeniowski, żona Marianna Kokot)
1856.03.22 śmierć Marianna Rzepka
1856.10.21 małżeństwo (mąż Marcin Grzebiela, żona Julianna Materac)
1856.10.22 małżeństwo (mąż Franciszek Kukuł, żona Agnieszka Maślona)
1857 małżeństwo (mąż Jakub Hąbek, żona Józefa Kokot)
1857.01.25 małżeństwo (mąż Karol Lipczak, żona Julianna Wieczorek)
1857.01.28 małżeństwo (mąż Jan Dudek, żona Marianna Morawiak)
1857.02.13 małżeństwo (mąż Jan Mielcarek, żona Petronela Myśliwiec)
1857.02.23 małżeństwo (mąż Piotr Kokot, żona Józefa Wróblewska)
1857.05.24 chrzest święty Antonina Baryła
1857.08.14 chrzest święty Michał Bakalarczyk
1857.10.17 małżeństwo (mąż Michał Dudek, żona Magdalena Zagrodnik)
1857.11.23 małżeństwo (mąż Jan Kokot, żona Magdalena Szczecina)
1857.11.24 małżeństwo (mąż Józef Morawiak, żona Katarzyna Krupa)
1857.11.24 małżeństwo (mąż Adam Jabłonka, żona Katarzyna Bartosiak)
1858.02.01 małżeństwo (mąż Jan Kukuł, żona Agnieszka Stykała)
1858.02.09 małżeństwo (mąż Józef Wróblewski, żona Elżbieta Pychyńska)
1858.02.16 chrzest święty Kazimierz Bakalarczyk
1858.05.18 małżeństwo (mąż Wojciech Wróbel, żona Petronela Kalinowska)
1858.08.13 małżeństwo (mąż Wojciech Stasiak, żona Marianna Sas)
1858.11.21 małżeństwo (mąż Piotr Zagrodnik, żona Konstancja Kukulska)
1858.12.04 narodziny Franciszek Durecki
1859 narodziny Marcin Kowalczyk
1859.01.17 małżeństwo (mąż Wojciech Zarębski, żona Marianna Lipczak)
1859.06.22 małżeństwo (mąż Stanisław Lipczak, żona Wiktoria Rak)
1859.07.18 małżeństwo (mąż Jakub Pokorski, żona Marianna Kałwak)
1859.09.26 małżeństwo (mąż Józef Olejnik, żona Franciszka Krzemińska)
1859.10.02 małżeństwo (mąż Marcin Zagrodnik, żona Katarzyna Wróblewska)
ok. 1860 zamieszkiwanie (Rzepka Walenty)
1860.01.16 małżeństwo (mąż Antoni Słabik, żona Józefa Krupa)
1860.02.06 małżeństwo (mąż Walenty Rzepka, żona Julianna Przybyła)
1860.02.13 małżeństwo (mąż Franciszek Słabik, żona Marianna Owczarek)
1860.02.14 chrzest święty Walenty Bakalarczyk
1860.07.30 chrzest święty Katarzyna Bakalarczyk
1860.10.02 narodziny Michał Kukulski
1860.10.06 małżeństwo (mąż Michał Kalinowski, żona Petronela Kokot)
1860.11.17 małżeństwo (mąż Karol Kukuł, żona Józefa Zarębska)
1860.11.17 małżeństwo (mąż Grzegorz Jończyk, żona Rozalia Krzemińska)
1860.11.24 małżeństwo (mąż Marcin Bakalarczyk, żona Marianna Pokorska)
1860.11.24 małżeństwo (mąż Franciszek Sieradzki, żona Agnieszka Krzemińska)
1861.01.21 małżeństwo (mąż Wojciech Zarębski, żona Katarzyna Jaroń)
1861.02.02 małżeństwo (mąż Franciszek Chłód, żona Karolina Morawiak)
1861.04.30 małżeństwo (mąż Piotr Szopa, żona Ludwika Lipczak)
1861.04.30 małżeństwo (mąż Jan Olejnik, żona Franciszka Morawiak)
1861.04.30 chrzest święty Katarzyna Bakalarczyk
1861.05.26 małżeństwo (mąż Bartłomiej Dzięcioł, żona Marianna Sas)
1861.11.17 małżeństwo (mąż Józef Hąbek, żona Marianna Kalinowska)
1862 małżeństwo (mąż Jakub Rasztar, żona Marianna Owczarek)
1862 małżeństwo (mąż Balcer Materac, żona Katarzyna Owczarek)
1862.05.03 małżeństwo (mąż Jan Zagrodnik, żona Katarzyna Bakalarczyk)
1862.06.09 małżeństwo (mąż Jakub Morawiak, żona Marianna Zelwert)
1862.08.24 małżeństwo (mąż Wincenty Morawiak, żona Józefa Dzięcioł)
1862.09.27 chrzest święty Michał Kalinowski
1862.09.29 małżeństwo (mąż Jan Kokot, żona Marianna Maryniak)
1862.11.10 małżeństwo (mąż Franciszek Kukulski, żona Leonarda Zajączkowska)
1863 małżeństwo (mąż Karol Małyska, żona Marianna Lipczak)
1863 małżeństwo (mąż Maciej Konfederak, żona Franciszka Pietruszka)
1863.01.26 małżeństwo (mąż Stanisław Stykała, żona Wiktoria Lipczak)
1863.07.25 małżeństwo (mąż Antoni Hanas, żona Marianna Włodarska)
1863.08.10 małżeństwo (mąż Jan Bakalarczyk, żona Marianna Morawiak)
1863.08.30 narodziny Roch Kukulski
1863.10.04 chrzest święty Franciszek Zagrodnik
1863.10.17 małżeństwo (mąż Maciej Kokot, żona Marianna Kubik)
1863.10.19 małżeństwo (mąż Feliks Pilak, żona Józefa Kalinowska)
1864.01.08 narodziny Agnieszka Hąbek
1864.04.18 małżeństwo (mąż Tomasz Dudek, żona Marianna Malak)
1864.05.16 małżeństwo (mąż Szczęsny Janas, żona Marianna Krzemińska)
1864.11.13 chrzest święty Józef Baryła
1865 małżeństwo (mąż Franciszek Zając, żona Rozalia Maryniak)
1865 małżeństwo (mąż Antoni Zagrodnik, żona Małgorzata Lipczak)
1865.01.16 małżeństwo (mąż Wincenty Hanas, żona Paulina Janiszewska)
1865.01.16 małżeństwo (mąż Błażej Morawiak, żona Petronela Kałwak)
1865.02.20 małżeństwo (mąż Jan Kokot, żona Julianna Włodarska)
1865.05.08 małżeństwo (mąż Grzegorz Malak, żona Marianna Zagrodnik)
1865.05.22 małżeństwo (mąż Ignacy Kukuł, żona Joanna Jaroń)
1865.09.24 narodziny Tekla Kukulska
1865.11.20 małżeństwo (mąż Urban Jędrzejak, żona Julianna Kowalczyk)
1866.01.15 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Kokot, żona Marianna Lipczak)
1866.01.22 małżeństwo (mąż Antoni Brodny, żona Petronela Kałwak)
1866.01.29 małżeństwo (mąż Feliks Stykała, żona Marianna Bakalarczyk)
1866.02.__ małżeństwo (mąż Józef Hąbek, żona Teofila Grajek)
1866.02.04 chrzest święty Józefa Janas
1866.07.02 chrzest święty Marianna Wróblewska
1866.07.09 małżeństwo (mąż Józef Nalichowski, żona Zuzanna Miemcow)
1866.08.13 małżeństwo (mąż Antoni Janiszewski, żona Agnieszka Morawiak)
1866.11.26 małżeństwo (mąż Bartłomiej Morawiak, żona Józefa Krzemińska)
1867 małżeństwo (mąż Franciszek Kowalczyk, żona Marianna Włodarska)
1867.01.28 małżeństwo (mąż Kazimierz Zając, żona Katarzyna Rasztar)
1867.02.02 chrzest święty Marianna Kalinowska
1867.09.09 małżeństwo (mąż Maciej Kokot, żona Katarzyna Lipczak)
1867.09.22 małżeństwo (mąż Bartłomiej Kurzac, żona Magdalena Szymańska)
1867.10.05 małżeństwo (mąż Konstanty Mysiura, żona Rozalia Rybińska)
1867.10.10 małżeństwo (mąż Franciszek Kokot, żona Józefa Golor)
1868 »» ok. 1915 historia miejsca
1868.01.20 małżeństwo (mąż Piotr Baryła, żona Julianna Olejnik)
1868.01.28 małżeństwo (mąż Karol Morawiak, żona Marianna Owczarek)
1868.03.03 chrzest święty Konstanty Baryła
1868.04.02 chrzest święty Wojciech Janas
1868.04.26 małżeństwo (mąż Piotr Baryła, żona Franciszka Lipczak)
1869 małżeństwo (mąż Stanisław Pychyński, żona Petronela Kędzierska)
1869.03.16 chrzest święty Józefa Baryła
1869.06.30 małżeństwo (mąż Karol Kalinowski, żona Elżbieta Sas)
1869.08.28 chrzest święty Ludwik Kalinowski
1870 »» 1918.11.11 historia miejsca gmina Strojec
1870 małżeństwo (mąż Wojciech Sładek, żona Katarzyna Benc)
ok. 1870 narodziny Józefa Mania
1870.02.27 małżeństwo (mąż Franciszek Mania, żona Marianna Sałata)
1870.06.21 małżeństwo (mąż Antoni Mania, żona Marianna Sieradzka)
1870.06.21 małżeństwo (mąż Tomasz Mania, żona Marianna Biwałd)
1870.11.14 chrzest święty Andrzej Stykała
1871.06.03 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Mania, żona Marianna Sas)
1871.08.23 chrzest święty Ludwika Baryła
1871.09.09 śmierć Józefa Mania
1871.11.11 małżeństwo (mąż Jakub Kokot, żona Ewa Wieloch)
1871.11.20 małżeństwo (mąż Błażej Pilawka, żona Antonina Lipczak)
1873.02.17 małżeństwo (mąż Karol Kowalczyk, żona Katarzyna Grzebiela)
1873.05.12 małżeństwo (mąż Jakub Janas, żona Franciszka Morawiak)
1873.06.09 małżeństwo (mąż Jan Olejnik, żona Antonina Kowalczyk)
chrzest święty Jurczyńska Katarzyna
1875 małżeństwo (mąż Walenty Sieradzki, żona Franciszka Pietruszka)
1875 małżeństwo (mąż Feliks Baryła, żona Julianna Bakalarczyk)
1875.01.24 małżeństwo (mąż Walenty Kalinowski, żona Rozalia Śmiałkowska)
1875.08.16 chrzest święty Joanna Baryła
1875.11.21 małżeństwo (mąż Jan Kalinowski, żona Marianna Borowik)
1876.11.13 narodziny Elżbieta Kalinowska
1876.11.19 chrzest święty Elżbieta Kalinowska
1877.04.17 narodziny Wojciech Ryglewski
1877.11.18 małżeństwo (mąż Franciszek Mania, żona Katarzyna Langner)
1877.11.20 małżeństwo (mąż Anastazy Ryglewski, żona Wiktoria Czechowicz)
˂ ok. 1878 małżeństwo (mąż Wojciech Wicher, żona Franciszka Paprotna)
ok. 1878 narodziny Andrzej Mania
1878.02.20 chrzest święty Aleksandra Baryła
1878.10.21 małżeństwo (mąż Piotr Morawiak, żona Petronela Krupa)
1879 małżeństwo (mąż Józef Owczarek, żona Julianna Hąbek)
1879 narodziny Marianna Kalinowska
1879 małżeństwo (mąż Wincenty Krzemiński, żona Konstancja Materac)
1879.02.10 małżeństwo (mąż Łukasz Baryła, żona Marianna Kowalczyk)
1881.01.06 chrzest święty Teofila Baryła
1881.02.07 małżeństwo (mąż Stanisław Kalinowski, żona Zuzanna Pokorska)
1881.02.21 małżeństwo (mąż Tomasz Pilawka, żona Antonina Baryła)
1881.11.13 małżeństwo (mąż Ludwik Kalinowski, żona Agnieszka Olejnik)
1882 narodziny Stanisław Kalinowski
1882.04.17 chrzest święty Konstancja Baryła
1882.08.20 chrzest święty Ludwik Kalinowski
1882.11.27 małżeństwo (mąż Piotr Szukała, żona Julianna Kalinowska)
1883 małżeństwo (mąż Szymon Materac, żona Julianna Zimnowoda)
1883 małżeństwo (mąż Wojciech Wicher, żona Antonina Jurczyńska)
1883.05.06 małżeństwo (mąż Tomasz Hanas, żona Marianna Zagrodnik)
1883.10.01 małżeństwo (mąż Franciszek Durecki, żona Karolina Gmur)
1884 narodziny Piotr Kalinowski
1884 małżeństwo (mąż Bartłomiej Morawiak, żona Marianna Śmigiel)
1884.02.09 chrzest święty Julianna Baryła
1885 małżeństwo (mąż Karol Sas, żona Marianna Janyszek)
1885 ÷ 1889 małżeństwo (mąż Marcin Kalinowski, żona Rozalia Dziuba)
1885.01.18 małżeństwo (mąż Michał Kalinowski, żona Marianna Zawis)
1885.05.16 małżeństwo (mąż Ludwik Zagrodnik, żona Marianna Lipczak)
1885.10.26 małżeństwo (mąż Wojciech Kopański, żona Józefa Kalinowska)
1886 narodziny Andrzej Kalinowski
1886.02.28 małżeństwo (mąż Wincenty Pilawka, żona Marianna Wolna)
1886.09.16 chrzest święty François Baryla
1887 śmierć Andrzej Kalinowski
1887.02.07 małżeństwo (mąż Franciszek Kalinowski, żona Marianna Pokorska)
1887.11.14 małżeństwo (mąż Szymon Śmiałkowski, żona Marianna Matuszczyk)
1888 śmierć Piotr Kalinowski
1888 śmierć Stanisław Kalinowski
1888.03.26 chrzest święty Franciszek Kalinowski
1888.10.04 narodziny Jadwiga Kalinowska
1888.10.08 małżeństwo (mąż Jan Kalinowski, żona Antonina Zarembska)
1890.02.10 małżeństwo (mąż Franciszek Kalinowski, żona Marianna Włodarska)
1891.02.28 narodziny Józef Kalinowski
1891.08.02 chrzest święty Ignacy Kalinowski
1891.10.21 chrzest święty Marianna Baryła
1892.09.04 chrzest święty Marianna Śmiałkowska
1892.11.20 małżeństwo (mąż Andrzej Zając, żona Józefa Baryła)
1893.11.26 małżeństwo (mąż Karol Kowalczyk, żona Katarzyna Morawiak)
1894.10.02 narodziny Aniela Kalinowska
1895.01.06 chrzest święty Józef Kalinowski
1895.09.01 małżeństwo (mąż Ludwik Kalinowski, żona Ludwika Baryła)
1895.12.22 chrzest święty Wincenty Kalinowski
1896 małżeństwo (mąż Jan Morawiak, żona Franciszka Rybka)
1896.08.30 chrzest święty Marianna Kalinowska
1896.11.03 małżeństwo (mąż Jan Jędrzejaczyk, żona Joanna Baryła)
1897.02.11 chrzest święty Walenty Jędrzejaczyk
1898.08.07 chrzest święty Ludwika Kalinowska
1898.12.18 chrzest święty Łucja Jędrzejaczyk
1899.01.24 małżeństwo (mąż Wojciech Ryglewski, żona Elżbieta Kalinowska)
1899.01.29 chrzest święty Marianna Kalinowska
1899.04.17 małżeństwo (mąż Tomasz Pilak, żona Marianna Kalinowska)
1899.05.15 śmierć Kwiryn Kaszubowski
1899.08.20 chrzest święty Joanna Pilawka
1899.12.18 narodziny Tomasz Ryglewski
1899.12.19 chrzest święty Tomasz Ryglewski
1900.01.30 małżeństwo (mąż Andrzej Mania, żona Katarzyna Szukała)
1900.10.28 chrzest święty Andrzej Kalinowski
1901.02.04 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Dudek, żona Aleksandra Baryła)
1901.04.08 chrzest święty Apolonia Kalinowska
1901.04.26 narodziny Piotr Ryglewski
1901.12.22 chrzest święty Adam Kalinowski
1902.01.27 małżeństwo (mąż Walenty Kalinowski, żona Katarzyna Pokorska)
1902.03.09 chrzest święty Józef Kalinowski
1903.01.14 narodziny Stanisława Kokot
1903.02.03 małżeństwo (mąż Franciszek Janas, żona Józefa Szczykała)
1903.02.11 narodziny Walenty Patykiewicz
1903.02.16 małżeństwo (mąż Józef Kowalczyk, żona Julianna Baryła)
1903.08.23 chrzest święty Ignacy Kalinowski
chrzest święty Ryglewski Stefan
1904.01.11 małżeństwo (mąż Szczepan Wicher, żona Franciszka Materac)
1904.01.25 małżeństwo (mąż Wojciech Krajewski, żona Konstancja Baryła)
1904.02.03 małżeństwo (mąż Franciszek Zajadły, żona Teofila Baryła)
1904.06.29 chrzest święty Władysława Jędrzejaczyk
1904.11.27 chrzest święty Cecylia Zajadlak
pogrzeb (Morawiak Petronela, cmentarz parafialny w Praszce)
1905.01.27 narodziny Jan Ryglewski
1905.05.22 chrzest święty Julianna Kalinowska
1905.12.01 narodziny Wiktoria Kokot
1906 chrzest święty Władysław Zajadły
1906.02.12 małżeństwo (mąż Franciszek Mielczarek, żona Katarzyna Kalinowska)
1907.01.16 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Kalinowski, żona Katarzyna Materac)
1907.02.12 chrzest święty Weronika Kalinowska
1908.01.13 małżeństwo (mąż Feliks Krzemiński, żona Michalina Kalinowska)
1908.02.10 małżeństwo (mąż Józef Konfederak, żona Agnieszka Kalinowska)
1908.08.29 narodziny Franciszka Kokot
1908.09.05 narodziny Bronisława Śmiałkowska
1908.12.27 chrzest święty Jan Kalinowski
1909.01.18 małżeństwo (mąż Józef Jama, żona Józefa Kalinowska)
1909.02.17 małżeństwo (mąż Jan Jędrzejaczyk, żona Michalina Morawiak)
1909.03.20 narodziny Franciszek Ryglewski
1909.04.26 małżeństwo (mąż Józef Jama, żona Małgorzata Kalinowska)
1910.10.07 narodziny Jan Kokot
1911 śmierć Joanna Kuchta
1911.01.12 chrzest święty Weronika Kalinowska
1911.02.16 małżeństwo (mąż Tomasz Krzemiński, żona Marianna Baryła)
pogrzeb (Jędrzejaczyk Jan, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Kokot Józefa, cmentarz parafialny w Praszce)
1914 narodziny Anna Ryglewska
1915.05.09 małżeństwo (mąż Ludwik Balcer, żona Elżbieta Kalinowska)
1915.11.21 chrzest święty Stanisław Kalinowski
1916.09.22 narodziny Ludwika Kokot
1917.10.16 małżeństwo (mąż Georgij Knap, żona Aniela Kalinowska)
1919.01.01 chrzest święty Helena Kalinowska
1921.05.08 śmierć Walenty Zając
pogrzeb (Zając Walenty, cmentarz parafialny w Praszce)
1922.02.26 małżeństwo (mąż Adam Hofman, żona Apolonia Kalinowska)
1925 małżeństwo (mąż Jan Sokół, żona Aniela Komorowska)
pogrzeb (Morawiak Piotr, cmentarz parafialny w Praszce)
1925.10.18 narodziny Tadeusz Krzemiński
1927.01.17 małżeństwo (mąż Wojciech Janik, żona Władysława Jędrzejaczyk)
1927.01.26 małżeństwo (mąż Franciszek Komorowski, żona Marianna Kalinowska)
1927.02.21 małżeństwo (mąż Józef Morawiak, żona Weronika Owczarek)
1928.04.09 małżeństwo (mąż Józef Pietras, żona Weronika Kalinowska)
1929 małżeństwo (mąż Jan Knaga, żona Ludwika Kalinowska)
1929 śmierć Feliks Baryła
1929.02.06 małżeństwo (mąż Józef Nalichowski, żona Zofia Sas)
1930 małżeństwo (mąż Antoni Pietras, żona Stanisława Kulińska)
1930.02.11 małżeństwo (mąż Walenty Pychyński, żona Stanisława Sas)
1930.02.12 małżeństwo (mąż Józef Kalinowski, żona Marianna Jabłońska)
1930.02.18 małżeństwo (mąż Józef Kalinowski, żona Katarzyna Durecka)
1930.02.24 małżeństwo (mąż Józef Wicher, żona Apolonia Lipczak)
pogrzeb (Krajewski Wojciech, cmentarz parafialny w Praszce)
1931.01.13 małżeństwo (mąż Stanisław Rokosz, żona Łucja Jędrzejaczyk)
1931.01.28 małżeństwo (mąż Adam Jaskólski, żona Anna Kowalczyk)
pogrzeb (Rokosz Stanisław, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Zagrodnik Marianna, cmentarz parafialny w Praszce)
1934 małżeństwo (mąż Andrzej Pilawka, żona Marianna Walaszczyńska)
1934.02.12 małżeństwo (mąż Franciszek Mania, żona Łucja Jędrzejaczyk)
pogrzeb (Krzemiński Wincenty, cmentarz parafialny w Praszce)
1938.01.31 małżeństwo (mąż Jan Pacela, żona Władysława Kalinowska)
pogrzeb (Jędrzejaczyk Franciszek, cmentarz parafialny w Praszce)
1939.12.01 »» 1945.05.08 historia miejsca
pogrzeb (Sałata Zofia, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Bakalarczyk Marianna, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Kowalczyk Józef, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Komorowski Franciszek, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Kalinowski Ludwik, cmentarz parafialny w Praszce)
1945.08.07 śmierć Marianna Krzemińska
pogrzeb (Mania Janina, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Morawiak Jan, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Kalinowska Ludwika, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Bakalarczyk Jan, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Rokosz Roman, cmentarz parafialny w Praszce)
1948.07.07 małżeństwo (mąż Jan Ryglewski, żona Anna Spalińska)
pogrzeb (Jaskólska Maria, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Morawiak Józef, cmentarz parafialny w Praszce)
1951.04.01 śmierć Elżbieta Ryglewska
pogrzeb (Kalinowski Walenty, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Krajewska Konstancja, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Jędrzejaczyk Józef, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Kalinowski Józef, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Bakalarczyk Maria, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Szyjka Józef, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Bakalarczyk Stanisław, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Baryła Marianna, cmentarz parafialny w Praszce)
1961.03.12 śmierć Aniela Stankowska
pogrzeb (Baryła Petronela, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Kalinowski Ignacy, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Baryła Ryszard, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Zając Józef, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Baryła Michał, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Janas Weronika, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Pietras Józef, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Kalinowska Elżbieta, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Owczarek Józef)
pogrzeb (Kalinowska Marianna, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Kałwak Katarzyna, cmentarz parafialny w Praszce)
1968.09.30 śmierć Antoni Kowalczyk
pogrzeb (Kalinowska Marianna, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Kowalczyk Julianna, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Kalinowski Józef, cmentarz parafialny w Praszce)
1971.09.13 śmierć Jan Ryglewski
pogrzeb (Ryglewski Piotr, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Jędrzejaczyk Łucja, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Kalinowska Wiktoria, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Krajewska Zofia, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Jaskólski Adam, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Bąk Urszula, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Bakalarczyk Zygmunt, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Szyjka Joanna, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Kalinowski Józef, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Krzemiński Szczepan, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Patykiewicz Walenty, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Ryglewska Barbara, cmentarz parafialny w Praszce)
1981.07.20 śmierć Anna Krzemińska
pogrzeb (Krzemińska Anna, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Zając Leokadia, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Pietras Weronika, cmentarz parafialny w Praszce)
1986.07.22 śmierć Ignacy Sas
pogrzeb (Krzemiński Wincenty, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Baryła Zbigniew, cmentarz parafialny w Praszce)
1992.10.22 śmierć Stanisława Kowalczyk
pogrzeb (Krajewski Józef, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Mania Franciszek, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Krajewski Teodor, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Pychyńska Krystyna, cmentarz parafialny w Praszce)
1999.06.13 śmierć Marianna Owczarek
1999.12.31 śmierć Bronisława Mysiura
pogrzeb (Jaskólska Anna, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Bakalarczyk Janina, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Krajewska Maria, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Baryła Balbina, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Malińska Wiktoria, cmentarz parafialny w Praszce)
2006.03.25 śmierć Zofia Nalichowska
pogrzeb (Nosal Jerzy, cmentarz parafialny w Praszce)
pogrzeb (Dudek Wawrzyniec, cmentarz parafialny w Praszce)
do śmierci zamieszkiwanie (Krzemińska Aniela)
do śmierci zamieszkiwanie Wojciech Ryglewski
do śmierci zamieszkiwanie (Kalinowski Walenty)
do śmierci zamieszkiwanie (Kalinowska Rozalia)
do śmierci zamieszkiwanie (Kopańska Józefa)
do śmierci zamieszkiwanie (Kopański Wojciech)
zamieszkiwanie (Kokot Maciej)
do śmierci zamieszkiwanie (Janiszewski Maciej)
do śmierci zamieszkiwanie Franciszek Wójcik
do śmierci zamieszkiwanie Antoni Latuszek
do śmierci zamieszkiwanie (Kalinowska Helena)
pogrzeb (Kalinowska Helena, cmentarz parafialny w Praszce)
do śmierci zamieszkiwanie (Kukulski Piotr)
do śmierci zamieszkiwanie (Jarzębski Antoni)
do śmierci zamieszkiwanie (Śmiałkowski Mateusz)
do śmierci zamieszkiwanie (Czechowicz Anna)
do śmierci zamieszkiwanie (Patyk Jan)
do śmierci zamieszkiwanie (Tokarski Wojciech)
do śmierci zamieszkiwanie Mikołaj Łucki
do śmierci zamieszkiwanie Grzegorz Czechowicz
do śmierci zamieszkiwanie Adam Durecki
Identyfikator rekordu: Praszka
Ostatnie zmiany: 16.06.2014
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia