genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt małżeństwa Łukasza Baryły i Katarzyny Krzemińskiej

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w sobotę 21 listopada 2009 r.
11 lat, 5 miesięcy i 7 dni temu (na dzień 28.04.2021)
miejsceWrocław, POL‑DS
Europa, Polska, województwo dolnośląskie, WrocławCentrum Historii Rodziny we Wrocławiu
źródłoAkta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1842
mikrofilmmikrofilm FHL 715833 DGS 7999607 (akta stanu cywilnego parafii Praszka 1839-1846)
miejsce w źródle44/1842
autor odpisuMaciej Róg
treść odpisu
Działo się w Praszce dnia ósmego /dwudziestego Listopada tysiąc ośmset czterdziestego drugiego roku ogodzinie pierwszej z południa. Akt małżeństwa Łukasza Baryły i Katarzyny Krzemińskiej [MR04753-P] Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków, Stanisława Olejnika, lat trzydzieści dwa, i Stanisława Malaka, lat trzydzieśći mających, obudwóch rolników włościan, w Strojcu zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Łukaszem Baryłą, młodzianem rolnikiem włościaninem, w Strojcu zamieszkałym, synem Walentego i Salomej z Hanasów, małżonków Baryłów, w Strojcu zamieszkałych, tamże w Strojcu urodzonym, lat dwadieścia trzy liczącym, Akt małżeństwa Łukasza Baryły i Katarzyny Krzemińskiej [MR04753-P] a panną Katarzyną Krzemińską, córką Kazimierza i Jadwigi z Słabików, małżonków Krzemińskich, w Strojcu zamieszkałych, lat dziewiętnaście mającą, w Strojcu zrodzoną, i przy rodzicach zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym piątym Października /szóstym Listopada/, pierwszym /:trzynastym:/ ósmym /i dwudziestym Listopada :/ roku bieżącego, w parafii praskiej, iako też akt uszanowania obecnym aktowi temu małżeństwa rodzicom ze strony nowo zaślubionego uczyniony został, ze strony zaś nowo zaślubionej zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż niezawarli pomiędzy sobą żadnej umowy przedślubnej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytano, przez nas tylko popdpisany został, gdyż zaślubieni pisać nie umią.
stronastr. 144
kogo lub czego dotyczy

x10

Akt małżeństwa Łukasza Baryły i Katarzyny Krzemińskiej
Identyfikator rekordu: MR04753
Ostatnie zmiany: 18.04.2021
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia