genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

mikrofilm FHL 715833 DGS 7999607 (ASC Praszka 1839-1846)
(FHL INTL Film 715833)

Akt urodzenia Piotra Baryły
Akt małżeństwa Łukasza Baryły i Katarzyny Krzemińskiej
Akt urodzenia Jana Kukulskiego
Akt zgonu Jakuba Kokota
Akt zgonu Jana Kalinowskiego
Akt urodzenia Małgorzaty Kalinowskiej
Akt urodzenia Marianny Kalinowskiej
Akt urodzenia Zuzanny Kalinowskiej
Akt urodzenia Jadwigi Kalinowskiej
Akt urodzenia Józefa Walentego Lipczaka
Akt małżeństwa Jakuba Kokota i Elżbiety Meroń
Akt zgonu Franciszki Morawiak
Akt urodzenia Piotra Kokota
Akt urodzenia Jana Bakalarczyka
Akt małżeństwa Wincentego Zająca i Agnieszki Morawianki
Akt urodzenia Karola Kukuła
Akt zgonu Katarzyny Kokot
Akt zgonu Błażeja Morawiaka
Akt urodzenia Józefa Słabika
Akt zgonu Antoniny Słabik
Akt urodzenia Mateusza Kokota
Akt zgonu Franciszki Zagrodnik
Akt zgonu Franciszki Słabik
Akt małżeństwa Franciszka Morawiaka i Ewy Wicher
Akt urodzenia Wincentego Morawiaka
Akt urodzenia Stanisława Bakalarczyka
Akt małżeństwa Tomasza Kalinowskiego i Julianny Słabik
Akt małżeństwa Wawrzyńca Zagrodnika i Jadwigi z Kalinowskich wdowy po Kokocie
Akt urodzenia Szymona Kalinowskiego
Akt małżeństwa Antoniego Kowalczyka i Katarzyny Słabik
Akt urodzenia Józefa Kalinowskiego
Akt zgonu Macieja Bakalarczyka
Akt urodzenia Marianny Hanas
Akt urodzenia Marianny Morawiak
Akt małżeństwa Piotra Kukulskiego i Józefy Plewińskiej
Akt małżeństwa Kazimierza Bakalarczyka i Zofii Dudek
Akt zgonu Małgorzaty Kalinowskiej
Akt zgonu Magdaleny Kalinowskiej
Akt małżeństwa Józefa Olejnika i Małgorzaty Kokot vel Sałaty
Akt urodzenia Wiktorii Lipczak
Akt urodzenia Magdaleny Kalinowskiej
Akt małżeństwa Pawła Zagrodnika i Teresy Stasińskiej
Akt urodzenia Marianny Włodarskiej
Akt urodzenia Wincentego Hanasa
Akt urodzenia Marianny Lipczak
Akt małżeństwa Feliksa Sieradzkiego i Elżbiety z Krupów Dudkowej
Akt małżeństwa Franciszka Morawiaka i Katarzyny Korzeniewskiej
Akt urodzenia Marianny Kowalczyk
Akt urodzenia Błażeja Pilawki
Akt zgonu Piotra Kokota
Akt urodzenia Katarzyny Kokot
Akt małżeństwa Józefa Wieczorka i Marianny Kukolanki
Akt zgonu Marcina Janiszewskiego
Akt urodzenia Franciszki Kokot
Akt urodzenia Józefa Kokota
Akt urodzenia Julianny Kukulskiej
Akt urodzenia Zofii Lipczakówny
Akt małżeństwa Łukasza Wichra i Agnieszki Kokot
Akt małżeństwa Tomasza Kałwaka i Elżbiety Olejnik
Akt zgonu Wojciecha Morawiaka
Akt urodzenia Katarzyny Zagrodnik
Akt urodzenia Marianny Stykały
Akt urodzenia Antoniego Stykały
Akt urodzenia Jana Słabika
Akt urodzenia Michała Kokota
Akt małżeństwa Antoniego Kokota i Łucji Kwapińskiej wdowy Skotnickiej
Akt zgonu Antoniego Kokota
Akt zgonu Anny Kokot
Akt zgonu Mateusza Kokota
Akt małżeństwa Walentego Lipczaka i Małgorzaty Wichrzanki
Akt urodzenia Marianny Hanas
Akt urodzenia Piotra Kokota
Akt małżeństwa Franciszka Wójcika i Petroneli Maryniak
Akt małżeństwa Franciszka Hanasa i Marianny Włodarskiej
Akt małżeństwa Ludwika Włodarskiego i Salomei Jurczyńskiej
Akt zgonu Gertrudy Włodarskiej
Akt urodzenia Marianny Krzemińskiej
Akt małżeństwa Szymona Pilawki i Marianny Pokorskiej
Akt zgonu Karola Pokorskiego
Akt zgonu Jędrzeja Janasa
Akt zgonu Tekli Janiszewskiej
Akt małżeństwa Tomasza Śmiałkowskiego i Rozalii Minkner
Akt małżeństwa Jakuba Jurczyńskiego i Marianny Malak
Akt zgonu Marianny Przybylakowej
Akt zgonu Jana Bakalarczyka
Akt zgonu Jakuba Hanasa
Akt urodzenia Franciszka Słabika
Akt urodzenia Karoliny Kowalczyk
Akt zgonu Jakuba Słabika
Akt urodzenia Antoniego Janasa
Akt urodzenia Szczęsnego Janasa
Akt urodzenia Karoliny Kowalczyk
Akt urodzenia Konstancji Kukuł
Akt urodzenia Franciszka Kukulskiego
Akt urodzenia Tomasza Kukulskiego
Akt urodzenia Kazimierza Zająca
Akt urodzenia Łukasza Zająca
Akt małżeństwa Jana Rasztara i Marianny Borowik
Akt zgonu Kazimierza Korzeniewskiego
Akt urodzenia Jakuba Pokorskiego
Akt małżeństwa Piotra Kokota i Barbary Krzemińskiej
Akt małżeństwa Kazimierza Korzeniewskiego i Barbary Krzemińskiej
Akt zgonu Zofii Kukulskiej
Akt małżeństwa Ludwik Kukoła i Franciszki Kokocińskiej
Akt urodzenia martwego syna Kaspra i Katarzyny Olejników
Akt zgonu syna Kaspra i Katarzyny Olejników
Akt małżeństwa Jana Bakalarczyka i Jadwigi Sieradzkiej
Akt urodzenia Marianny Sieradzkiej
Akt zgonu Michała Gorącego
Akt małżeństwa Wincentego Wieczorka i Anny Kowalczykówny
Akt małżeństwa Stanisława Rasztara i Joanny Kowalczykówny
Akt zgonu Stanisława Bakalarczyka
Akt urodzenia Michała Bakalarczyka
Akt zgonu Michała Bakalarczyka
Akt urodzenia Wojciecha Bakalarczyka
Akt urodzenia Julianny Bakalarczyk
Akt urodzenia Józefy Zaremby
Akt urodzenia Tomasza Pilawki
Akt małżeństwa Ignacego Chrempińskiego i Łucji Kuli
Akt urodzenia nieżywego dziecka Piotra Kukulskiego
Akt urodzenia Franciszka Słabika
Akt zgonu Honoraty Kokotowej
Akt urodzenia Marianny Kałwak
Akt zgonu Justyny Sieradzkiej
Akt zgonu Katarzyny Oleynikowey
Akt zgonu Karola Przybyły
Akt zgonu Franciszka Sieradzkiego
Akt małżeństwa Antoniego Mistygacza i Maryanny Garncarkowny
Akt małżeństwa Adama Dureckiego i Julianny Sroczyńskiej
przechowywanie Family History Library
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808-1870
Akt małżeństwa — Franciszek Domagała i Marianna Kowalczyk
Akt małżeństwa — Grzegorz Kuliberda i Katarzyna Pietruszka
Akt małżeństwa — Szymon Krzemiński i Balbina Janiszewska
Akt małżeństwa — Wincenty Lipczak i Magdalena Pawlak
Akt małżeństwa — Wojciech Lipczak i Katarzyna Rzepka
Akt małżeństwa — Wojciech Materac i Nepomucena Wróblewska
Akt urodzenia w opracowaniu
Akt urodzenia w opracowaniu
Akt urodzenia — Franciszka Hanas
Akt urodzenia — Grzegorz Pokorski
Akt urodzenia — Julianna Lipczak
Akt urodzenia — Józefa Lipczak
Akt urodzenia — Józef Lipczak
Akt urodzenia — Marianna Kuliberda
Akt urodzenia — Marianna Zarembska
Akt urodzenia — Marianna Lipczak
Akt urodzenia — Rozalia Lipczak
Akt urodzenia — Tomasz Zarembski
Akt zgonu Franciszka Sieradzkiego
Akt zgonu — Julianna Lipczak
Akt zgonu — Karol Krzemiński
Akt zgonu — Maciej Zagrodnik
Akt zgonu — Marianna Krzemińska
Akt zgonu — Petronela Lipczak
Akt zgonu — Tomasz Zarembski
Akt zgonu — Wojciech Dudek
Identyfikator rekordu: FHL-715833
Ostatnie zmiany: 01.05.2021
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia