genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt urodzenia Piotra Baryły

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w sobotę 21 listopada 2009 r.
11 lat, 5 miesięcy i 7 dni temu (na dzień 28.04.2021)
miejsceWrocław, POL‑DS
Europa, Polska, województwo dolnośląskie, WrocławCentrum Historii Rodziny we Wrocławiu
źródłoAkta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1845
mikrofilmmikrofilm FHL 715833 DGS 7999607 (akta stanu cywilnego parafii Praszka 1839-1846)
miejsce w źródle102/1845
autor odpisuMaciej Róg
treść odpisu
Akt urodzenia Piotra Baryły [MR04758-P] Działo się w Praszce dnia piętnastego /dwudziestego siódmego/ lipca tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku o godzinie pierwszej z południa. Stawił się Łukasz Baryła wyrobnik w Strojcu zamieszkały, lat dwadzieścia sześć liczący, w obecności Stanisława Olejnika kmiecia, lat trzydzieści sześć i Kaspra Olejnika sołtysa lat czterdzieści dwa mających, obudwóch w Strojcu zamieszkałych Akt urodzenia Piotra Baryły [MR04758-P] i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Strojcu dnia wczorajszego o godzinie dziesiątej przed południem z jego małżonki Katarzyny z Krzemińskich, lat dwadzieścia jeden mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Piotr, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wymieniony Stanisław Olejnik i Katarzyna Olejnikowa. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas tylko podpisany został, gdyż żaden z nich pisać nie umie. X. Malicki Prob. Praszki
kogo lub czego dotyczy

x6

Akt urodzenia Piotra Baryły

Album multimedialny

Identyfikator rekordu: MR04758
Ostatnie zmiany: 22.04.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia