genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania
dziadek po mieczu:
 
babcia po mieczu:
 
dziadek po kądzieli:
 
babcia po kądzieli:
 
ojciec:
Maciej Wolicki

ks. Antoni Michał Wolicki

  Antoni urodził się ok. 1793 r., a zmarł  w niedzielę 10 kwietnia 1853 r.  o godzinie trzynastej w Praszce, POL‑OP

żył 60 lat; urodził się 228 lat temu, a zmarł 168 lat temu (na dzień 28.05.2021)

proboszcz (parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce)

ok. 1850 r. komendarz (parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce)

Notatki

 • {#1} Bibliografia Estreichera

  ostatnie metryki (ur. 10/1853, śl. 14/1853, zm. 12/1853) rejestrował w lutym 1853 r., zmarł po 2 miesiącach (choroby?) w kwietniu 1853 r.

Źródła

 • {#1} Akt zgonu Antoniego Wolickiego (MR09824). Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1853; miejsce w źródle: 54/1853; przechowuje: Archiwum Państwowe w Łodzi, miejsce w repozytorium: PL/39/1635/0/-/118 SzwA jedn. 25460712
  odpis: 13.02.2010 Wrocław, Centrum Historii Rodziny we Wrocławiu, mikrofilm FHL 715835 DGS 7999605 (ASC Praszka 1853-1855)
 • {#2} Zanim ks. Wolicki trafił do Praszki, był rektorem Szkoły Wojewódzkiej Kaliskiej (obecnie Liceum im. Asnyka w Kaliszu). Jeżeli nie pomyliłem się w interpretacji różnych fragmentów poniższego tekstu, było to w roku szkolnym 1825/1826. Został tam niechlubnie zapamiętany po ukaraniu uczniów, który utworzyli nielegalne towarzystwo literackie. Na stronie liceum (www.info.kalisz.pl/szkola/rivcz1.htm) można przeczytać:
  IV. POD OBCYM PANOWANIEM
  1. SZKOŁA KALISKA W LATACH 1815-1830/31
  (…) Tradycyjnie rok szkolny kończono w lipcu popisem szkolnym. „Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego” podawał wówczas do publicznej wiadomości, że rektor Szkoły Wojewódzkiej oraz profesorowie zapraszają na tę uroczystość władze państwowe, władze szkolne (Dozór Szkolny), rodziców i społeczeństwo m. Kalisza i okolicy. Popisy trwały 3-4 dni, zaczynały się uroczystym nabożeństwem w kościele, następnie młodzież zdawała egzamin z wiadomości i umiejętności przed nauczycielami danego przedmiotu.(…) Popisy publiczne w lipcu 1825 r. organizował rektor Jan Holewiński, który w szczegółowym programie uroczystości trwającej 3 dni podał także do wiadomości, że do programu nauczania wprowadza się język rosyjski, Język pobratymczego narodu pod jednym z nami berłem zostającym... Przedmiotu tego uczył będzie nauczyciel Leonider Kozłowski, 2 godziny tygodniowo”. (…) Rektora Holewińskiego po roku pracy zastąpił ks. Antoni Michał Wolicki, którego pobyt w Kaliszu zaważył na losach Szkoły Wojewódzkiej. Nauczycieli w tym roku szkolnym było wielu (19 osób), młodzieży także dużo - 550 osób. Język polski znajdował się w spisie przedmiotów szkolnych już nie na miejscu pierwszym (zaraz po religii - jak było w latach poprzednich) lecz ostatnim. Zmieniono pod wpływem ujawniających się tendencji rusyfikacyjnych w kierownictwie szkoły stosunek do tego przedmiotu. (…) Na dalszych dziejach Szkoły Wojewódzkiej w Kaliszu najbardziej zaważyły wydarzenia 1826 r. Zaczęło się bardzo niewinnie. Do kl. VI w Kaliszu przenieśli się z Wielunia Franciszek Długosz i Filip Łączkowski. Istniało tam powołane w celach naukowych kółko literackie, samokształceniowe, którego byli członkami. Ponieważ w szkole kaliskiej poziom nauczania języka polskiego był w tym czasie niski — zaproponowali kolegom założenie Towarzystwa Literackiego do wspólnej pracy nad stylem i językiem polskim. Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 14 października (…). Do trzeciego posiedzenia już nie doszło. W dniu 13 listopada 1826 r. rektor Antoni Wolicki otrzymawszy wiadomość, że uczniowie gromadzą się, zarządził rewizję: zabrano znalezione papiery, rektor pospiesznie sporządził raport i w dniu 20 listopada złożył go Komisji WRiOP. W piśmie obwinił uczestników o niebezpieczne zamiary skryte pod niewinnym pozorem pracy samokształceniowej uczniów, znanych z „niemoralności i krnąbrnych wobec władzy szkolnej”. Komisja WRiOP w celu zbadania sprawy wydelegowała do Kalisza referendarza Stanu Zaleskiego i kuratora Lipińskiego, którzy w dniu 24 listopada, przystąpili do badania każdego z członków Towarzystwa. Wezwano najpierw Długosza, Winiewicza, Kroplewskiego, Szperlinga i Miszkiewicza. (…) Inni badani potwierdzili wypowiedzi kolegów. Zeznania były zgodne. Miszkiewicz dodał tylko, że Szotarski zapewnił go, iż rektor Wolicki zezwolił w r. ub. (1825/6) na utworzenie w szkole Towarzystwa Naukowego, pod warunkiem, że prace członków będą mu przedstawione. (…) Szotarski zeznał, że dawno już marzył o założeniu Towarzystwa Naukowego, o czym nawet wspomniał Antoniemu Wolickiemu, lecz porzucił zamiar, gdyż nie widział u swoich kolegów umiłowania nauki. Obaj badani upewnili Komisję, że o celu zebrań miano uwiadomić władze szkolne bezpośrednio po ustaleniu statutu. Zeznania uczniów potwierdzały się. Natomiast Wolicki w odpowiedzi na indagacje Komisji napisał w deklaracji, że Szotarski posłużył się wymówką, a mówiąc kolegom o zgodzie rektora na założenie towarzystwa, chciał ich w ten sposób zachęcić do członkostwa w Związku. Ze strony Szotarskiego jest to wybieg, gdyż „nigdy z nim, ani z nikim innym nie rozmawiałem o jakimś stowarzyszeniu […], przewrotność Szotarskiego jest dostatecznie znana. Wszelkie wymówki tak jego, jako i jego kolegów są bezpodstawne tym więcej, że nawet w obecności profesorów zabraniałem im wyraźnie tworzenia jakichkolwiek związków” — pisał wystraszony rektor Wolicki w dniu 26 listopada 1826 r. Pod tą samą datą przełożony szkoły wojewódzkiej doniósł referendarzowi Zaleskiemu jaką karę wyznaczyła obwinionym uczniom rada profesorów. Mianowicie: Filip Łączkowski skazany na karę chłosty (wykonanie odroczono z powodu choroby), podobnie Szotarski, Neugebauer i Janiszewski; natomiast Szperling, Kroplewski, Moszczyński, Długosz, Winiewicz i Leśniowski przeniesieni zostali do klasy niższej. Cały protokół z posiedzenia nadzwyczajnego komisji śledczej i rady pedagogicznej wraz z załącznikami referendarz stanu Załęski przedłożył Komisji WRiOP, która przedstawiła całą sprawę w. ks. Konstantemu. (…) W dniu 21 listopada na posiedzeniu Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, odczytano pismo z jego kancelarii. Książę domaga się nim zawiadomienia jakie środki zaradcze podejmie rząd „w celu zapobieżenia zdrożnościom i zgorszeniom”. (…) Jako środek zaradczy Komisja [WRiOP] zaproponowała przeniesienie szkoły z Kalisza do innego miasta, np. do Piotrkowa. Ostatecznie — na Radzie w 1826 r. — podano do wiadomości, że niezbędnym środkiem zaradczym będzie jednak przeniesienie dwóch najstarszych klas z Kalisza (…). Sam zakład przeniesiono ostatecznie w 1827 r. do Piotrkowa. Na funduszu edukacyjnym zlikwidowanej uczelni skorzystały szkoły w Piotrkowie, Wieluniu i Łomży. W Kaliszu powstała czteroklasowa Szkoła Wydziałowa. Młodzież klas V-VI przeniosła się do Piotrkowa bądź innych placówek, miasto zostało surowo ukarane za „zdrożności”, a rektor Wolicki, którego nadgorliwość w wykonaniu zarządzeń narzuconych przez ówczesne władze oświatowe była przyczyną upadku uczelni, opuścił zajmowane stanowisko; nie zdał egzaminu ani jako nauczyciel i wychowawca, ani jako kierownik zakładu. Do Kalisza przybyli nowi nauczyciele i nowy rektor. Był nim Maciej Majewski. W tym roku szkolnym (1827/8) pracowało w szkole wydziałowej zaledwie 8 nauczycieli. (…)
ok. 1793 narodziny
1830 małżeństwo (mąż Antoni Maryniak, żona Konstancja Podolska) — udzielający ślubu
1830.01.22 narodziny Marianna Olejnik — urzędnik rejestrujący narodziny
1830.06.08 narodziny Antoni Brodny — urzędnik rejestrujący narodziny
1830.08.19 narodziny Marianna Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący narodziny
1830.08.22 narodziny Franciszek Morawiak — urzędnik rejestrujący narodziny
1830.11.18 chrzest święty Franciszek Pychyński — udzielający chrztu
1831.01.10 śmierć Marianna Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1831.02.06 małżeństwo (mąż Stanisław Olejnik, żona Elżbieta Słabik) — udzielający ślubu
1831.02.08 narodziny Julianna Kowalczyk-Krupa — urzędnik rejestrujący narodziny
1831.02.23 narodziny Franciszek Maślona — urzędnik rejestrujący narodziny
1831.02.27 chrzest święty Maciej Przybylak — udzielający chrztu
1831.03.03 śmierć Wawrzyniec Rasztar — urzędnik rejestrujący zgon
1831.04.28 narodziny Marianna Słabik — urzędnik rejestrujący narodziny
1831.05.01 chrzest święty Marianna Słabik — udzielający chrztu
1831.07.12 narodziny Jan Lipczak — urzędnik rejestrujący narodziny
1831.12.02 śmierć Barbara Krzak — urzędnik rejestrujący zgon
1832.02.05 śmierć Józef Lipczak — urzędnik rejestrujący zgon
1832.02.13 narodziny Józefa Wieczorek — urzędnik rejestrujący narodziny
1832.02.16 chrzest święty Józefa Wieczorek
1832.02.20 małżeństwo (mąż Walenty Stykała, żona Agata Kokot) — udzielający ślubu
1832.05.14 małżeństwo (mąż Franciszek Morawiak, żona Katarzyna Kurek) — udzielający ślubu
1832.07.05 narodziny Jakub Pietruszka — urzędnik rejestrujący narodziny
1832.07.14 chrzest święty Marianna Tomala — udzielający chrztu
1832.07.14 małżeństwo (mąż Wojciech Krupa, żona Marianna Grunt) — udzielający ślubu
1832.09.20 narodziny Michał Krzemiński — urzędnik rejestrujący narodziny
1832.09.26 narodziny Franciszka Morawiak — urzędnik rejestrujący narodziny
1832.10.24 narodziny Karolina Pilawka — urzędnik rejestrujący narodziny
1832.11.14 małżeństwo (mąż Franciszek Weber, żona Rozalia Zagrodnik) — udzielający ślubu
1832.12.06 śmierć Krzysztof Słabik — urzędnik rejestrujący zgon
1832.12.09 narodziny Franciszek Krzemiński — urzędnik rejestrujący narodziny
1832.12.13 śmierć Franciszek Krzemiński — urzędnik rejestrujący zgon
1833 śmierć Franciszek Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1833.01.13 śmierć Stanisław Sieradzki — urzędnik rejestrujący zgon
1833.01.18 śmierć Karolina Pilawka — urzędnik rejestrujący zgon
1833.02.28 śmierć Franciszka Kokot — urzędnik rejestrujący zgon
1833.03.02 śmierć Balcer Wicher — urzędnik rejestrujący zgon
1833.03.18 śmierć Zofia Wróbel — urzędnik rejestrujący zgon
1833.03.20 śmierć Jadwiga Kokot — urzędnik rejestrujący zgon
1833.03.23 śmierć Marianna Myśliwiec — urzędnik rejestrujący zgon
1833.03.25 śmierć Piotr Pietruszka — urzędnik rejestrujący zgon
1833.03.28 śmierć Marianna Kokot — urzędnik rejestrujący zgon
1833.04.04 śmierć Szczepan Lipczak — urzędnik rejestrujący zgon
1833.04.24 śmierć Marcin Widera — urzędnik rejestrujący zgon
1833.04.25 śmierć Jakub Pietruszka — urzędnik rejestrujący zgon
1833.05.07 śmierć Hieronim Krzemiński — urzędnik rejestrujący zgon
1833.05.08 śmierć Maciej Łuczak — urzędnik rejestrujący zgon
1833.05.16 śmierć Julianna Krzemińska — urzędnik rejestrujący zgon
1833.05.25 śmierć Kunegunda Piechura — urzędnik rejestrujący zgon
1833.05.26 małżeństwo (mąż Jan Wróbel, żona Małgorzata Kowal) — udzielający ślubu
1833.06.05 narodziny Małgorzata Brodna — urzędnik rejestrujący narodziny
1833.06.15 śmierć Łucja Kowalczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1833.06.16 śmierć Antoni Krzak — urzędnik rejestrujący zgon
1833.07.03 narodziny Józef Baran — urzędnik rejestrujący narodziny
1833.07.29 małżeństwo (mąż Jan Owczarek, żona Agnieszka Zagrodnik) — udzielający ślubu
1833.09.02 narodziny Franciszek Maryniak — urzędnik rejestrujący narodziny
1833.10.29 śmierć Jakub Pychyński — urzędnik rejestrujący zgon
1833.11.22 narodziny Katarzyna Krzemińska — urzędnik rejestrujący narodziny
1833.12.24 śmierć Stanisław Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1834.03.23 narodziny Aleksander Kowalczyk — urzędnik rejestrujący narodziny
1834.04.26 narodziny Jakub Morawiak — urzędnik rejestrujący narodziny
1834.05.19 małżeństwo (mąż Maciej Morawiak, żona Jadwiga Korzeniewska) — udzielający ślubu
1834.06.14 narodziny Wit Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący narodziny
1834.10.11 małżeństwo (mąż Antoni Kurek, żona Elżbieta Zagrodnik) — udzielający ślubu
1834.12.10 narodziny Tomasz Morawiak — urzędnik rejestrujący narodziny
1834.12.11 chrzest święty Tomasz Morawiak — udzielający chrztu
1835.01.05 śmierć Tomasz Morawiak — urzędnik rejestrujący zgon
1835.01.13 narodziny Agnieszka Krzemińska — urzędnik rejestrujący narodziny
1835.03.22 śmierć Jan Pokorski — urzędnik rejestrujący zgon
1835.05.06 śmierć Michał Duda — urzędnik rejestrujący zgon
1835.05.07 chrzest święty Julianna Przybyła — udzielający chrztu
1835.06.06 śmierć Szymon Pietras — urzędnik rejestrujący zgon
1835.06.28 narodziny Petronela Kowalczyk — urzędnik rejestrujący narodziny
1835.10.09 małżeństwo (mąż Jakub Owczarek, żona Marianna Rasztar) — udzielający ślubu
1835.11.23 małżeństwo (mąż Walenty Dzieweczak, żona Agnieszka Sopor) — udzielający ślubu
1835.12.08 śmierć Julianna Kowalczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1836 narodziny Andrzej Włodarski — urzędnik rejestrujący narodziny
1836.01.12 śmierć Antoni Kowalczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1836.02.13 narodziny Walenty Materac — urzędnik rejestrujący narodziny
1836.04.03 narodziny Ludwika Brodna — urzędnik rejestrujący narodziny
1836.05.02 śmierć Jan Krzemiński — urzędnik rejestrujący zgon
1836.05.24 narodziny Petronela Krupa — urzędnik rejestrujący narodziny
1836.06.28 małżeństwo (mąż Wojciech Pawlica, żona Jadwiga Krzemińska) — udzielający ślubu
1836.07.19 narodziny Marianna Duda — urzędnik rejestrujący narodziny
1836.08.19 narodziny Jan Olejnik — urzędnik rejestrujący narodziny
1836.09.03 śmierć Aleksander Kowalczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1836.10.01 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Owczarek, żona Józefa Sieradzka) — udzielający ślubu
1836.10.24 małżeństwo (mąż Józef Materac, żona Marianna Kokot) — udzielający ślubu
1836.11.19 narodziny Józef Maślona — urzędnik rejestrujący narodziny
1836.12.04 narodziny Łucja Krupa — urzędnik rejestrujący narodziny
1836.12.14 narodziny Barbara Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący narodziny
1837.01.15 narodziny Agnieszka Krzak — urzędnik rejestrujący narodziny
1837.01.21 narodziny Agata Krzemińska — urzędnik rejestrujący narodziny
1837.02.02 narodziny Marianna Krzemińska — urzędnik rejestrujący narodziny
1837.02.06 śmierć Agnieszka Zagrodnik — urzędnik rejestrujący zgon
1837.02.13 śmierć Jan Owczarek — urzędnik rejestrujący zgon
1837.04.20 narodziny Wojciech Morawiak — urzędnik rejestrujący narodziny
1837.07.15 śmierć Elżbieta Krzemińska — urzędnik rejestrujący zgon
1837.07.21 małżeństwo (mąż Kazimierz Smolnik, żona Tekla Owczarek) — udzielający ślubu
1837.07.27 małżeństwo (mąż Walenty Wolny, żona Zofia Bakalarczyk) — udzielający ślubu
1837.07.27 narodziny Piotr Olejnik — urzędnik rejestrujący narodziny
1837.08.13 śmierć Elżbieta Smolnik — urzędnik rejestrujący zgon
1837.11.05 małżeństwo (mąż Antoni Sieradzki, żona Katarzyna Kokot) — udzielający ślubu
1837.11.17 narodziny Katarzyna Krzemińska — urzędnik rejestrujący narodziny
1837.11.21 małżeństwo (mąż Karol Duda, żona Józefa Szymochnik) — udzielający ślubu
1837.12.20 śmierć Piotr Włodarski — urzędnik rejestrujący zgon
1838.01.01 narodziny Balcer Materac — urzędnik rejestrujący narodziny
1838.01.08 śmierć Mikołaj Łucki — urzędnik rejestrujący zgon
1838.01.31 śmierć Małgorzata Myśliwiec — urzędnik rejestrujący zgon
1838.02.04 małżeństwo (mąż Józef Zając, żona Antonina Bakalarczyk) — udzielający ślubu
1838.02.17 śmierć Franciszek Duda — urzędnik rejestrujący zgon
1838.03.17 śmierć Wincenty Słabik — urzędnik rejestrujący zgon
1838.03.29 śmierć Józefa Kokot — urzędnik rejestrujący zgon
1838.08.23 śmierć Anna Niemczak — urzędnik rejestrujący zgon
1838.10.23 małżeństwo (mąż Mateusz Wicher, żona Marianna Piaseczna) — udzielający ślubu
1838.11.05 śmierć Julianna Sieradzka — urzędnik rejestrujący zgon
1838.11.09 śmierć Barbara Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1838.12.05 śmierć Wojciech Lipczak — urzędnik rejestrujący zgon
1838.12.25 narodziny Julianna Materac — urzędnik rejestrujący narodziny
1839.04.23 śmierć Marianna Krzemińska — urzędnik rejestrujący zgon
1839.05.07 narodziny Stanisław Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący narodziny
1839.05.10 chrzest święty Stanisław Bakalarczyk — udzielający chrztu
1839.06.09 śmierć Piotr Wróbel — urzędnik rejestrujący zgon
1839.09.26 narodziny Justyna Sieradzka — urzędnik rejestrujący narodziny
1840.02.20 narodziny Maciej Zagrodnik — urzędnik rejestrujący narodziny
1840.02.23 małżeństwo (mąż Antoni Mistygacz, żona Marianna Garncarek) — udzielający ślubu
1840.05.17 śmierć Jakub Kokot — urzędnik rejestrujący zgon
1840.06.04 śmierć Karol Krzemiński — urzędnik rejestrujący zgon
1840.08.03 śmierć Justyna Sieradzka — urzędnik rejestrujący zgon
1840.08.19 śmierć Maciej Zagrodnik — urzędnik rejestrujący zgon
1841.02.15 narodziny Julianna Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący narodziny
1841.02.16 chrzest święty Julianna Bakalarczyk — udzielający chrztu
1841.02.28 śmierć Katarzyna Olejnik — urzędnik rejestrujący zgon
1841.03.17 śmierć Franciszek Sieradzki — urzędnik rejestrujący zgon
1841.07.16 narodziny Jakub Pokorski
1841.10.03 narodziny Franciszka Hanas — urzędnik rejestrujący narodziny
1842.01.15 śmierć Marianna Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1842.01.16 śmierć Stanisław Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1842.01.18 śmierć Karol Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1842.01.30 małżeństwo (mąż Szymon Krzemiński, żona Balbina Janiszewska) — udzielający ślubu
1842.03.12 narodziny Grzegorz Pokorski — urzędnik rejestrujący narodziny
1842.03.12 chrzest święty Grzegorz Pokorski — udzielający chrztu
1842.03.13 chrzest święty Marianna Pokorska — udzielający chrztu
1842.06.20 śmierć Jan Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1842.09.05 małżeństwo (mąż Grzegorz Kuliberda, żona Katarzyna Pietruszka) — udzielający ślubu
1842.09.14 narodziny Michał Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący narodziny
1842.10.15 śmierć Michał Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1842.10.16 małżeństwo (mąż Michał Nalichowski, żona Marianna Langierowicz) — udzielający ślubu
1842.11.20 małżeństwo (mąż Łukasz Baryła, żona Katarzyna Krzemińska) — udzielający ślubu
1843.01.28 śmierć Wojciech Dudek — urzędnik rejestrujący zgon
1843.04.14 narodziny Wojciech Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący narodziny
1843.04.14 chrzest święty Wojciech Bakalarczyk — udzielający chrztu
1843.10.10 małżeństwo (mąż Wincenty Wieczorek, żona Anna Kowalczyk) — udzielający ślubu
1843.10.23 małżeństwo (mąż Stanisław Rasztar, żona Joanna Kowalczyk) — udzielający ślubu
1843.11.22 małżeństwo (mąż Adam Durecki, żona Julianna Sroczyńska) — udzielający ślubu
1844.04.25 narodziny Jakub Rasztar — urzędnik rejestrujący narodziny
1844.05.12 małżeństwo (mąż Feliks Sieradzki, żona Elżbieta Krupa) — udzielający ślubu
1844.08.23 narodziny Bartłomiej Hanas — urzędnik rejestrujący narodziny
1844.08.24 narodziny Marianna Kuliberda — urzędnik rejestrujący narodziny
1844.11.25 małżeństwo (mąż Jan Bakalarczyk, żona Jadwiga Sieradzka) — udzielający ślubu
1844.12.16 martwe urodzenie — urzędnik rejestrujący narodziny
1844.12.16 śmierć martwe urodzenie — urzędnik rejestrujący zgon
1844.12.17 śmierć Tomasz Zarembski — urzędnik rejestrujący zgon
1845.06.01 małżeństwo (mąż Kazimierz Korzeniewski, żona Barbara Krzemińska) — udzielający ślubu
1845.06.06 śmierć Franciszek Sieradzki — urzędnik rejestrujący zgon
1845.09.20 narodziny Marianna Sieradzka — urzędnik rejestrujący narodziny
1845.10.20 śmierć Honorata Kokot — urzędnik rejestrujący zgon
1845.10.26 małżeństwo (mąż Józef Wieczorek, żona Marianna Kukuł) — udzielający ślubu
1846.01.24 narodziny Marianna Zarembska — urzędnik rejestrujący narodziny
1846.02.01 chrzest święty Błażej Pilawka — udzielający chrztu
1846.02.18 małżeństwo (mąż Franciszek Domagała, żona Marianna Kowalczyk) — udzielający ślubu
1846.09.06 śmierć Antoni Kokot — urzędnik rejestrujący zgon
1846.09.12 narodziny Michał Kokot — urzędnik rejestrujący narodziny
1846.09.19 małżeństwo (mąż Ludwik Kukuł, żona Franciszka Kokot) — udzielający ślubu
1847.02.09 śmierć Elżbieta Krzemińska — urzędnik rejestrujący zgon
1847.03.03 martwe urodzenie — urzędnik rejestrujący narodziny
1847.04.13 śmierć Grzegorz Pokorski — urzędnik rejestrujący zgon
1847.04.16 śmierć Franciszek Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1847.05.24 śmierć Zuzanna Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1847.06.10 śmierć Jakub Kowalczyk-Krupa — urzędnik rejestrujący zgon
1847.06.18 narodziny Marianna Materac — urzędnik rejestrujący narodziny
1848.01.02 śmierć Marianna Zarembska — urzędnik rejestrujący zgon
1848.01.09 śmierć Kazimierz Kokot — urzędnik rejestrujący zgon
1848.02.24 śmierć Marianna Materac — urzędnik rejestrujący zgon
1848.03.06 śmierć Julianna Kokot — urzędnik rejestrujący zgon
1848.03.07 śmierć Jan Kalinowski — urzędnik rejestrujący zgon
1848.04.13 śmierć Marianna Materac — urzędnik rejestrujący zgon
1848.04.21 śmierć Marianna Kuliberda — urzędnik rejestrujący zgon
1848.04.29 śmierć Jan Kokot — urzędnik rejestrujący zgon
1848.05.27 narodziny Jan Zarembski — urzędnik rejestrujący narodziny
1848.06.08 śmierć Zofia Kalinowska — urzędnik rejestrujący zgon
1848.08.10 śmierć Gertruda Konfederak — urzędnik rejestrujący zgon
1848.08.28 małżeństwo (mąż Antoni Kowalczyk, żona Marianna Morawiak) — udzielający ślubu
1848.08.30 śmierć Walenty Baryła — urzędnik rejestrujący zgon
1848.09.24 małżeństwo (mąż Jakub Konfederak, żona Józefa Piechura) — udzielający ślubu
1848.11.21 małżeństwo (mąż Kazimierz Sukała, żona Agnieszka Gancarek) — udzielający ślubu
1849.03.22 narodziny Marianna Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący narodziny
1849.03.23 chrzest święty Marianna Bakalarczyk — udzielający chrztu
1849.04.21 śmierć Piotr Kokot — urzędnik rejestrujący zgon
1849.04.26 śmierć Wojciech Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący zgon
1849.05.02 narodziny Józefa Hanas — urzędnik rejestrujący narodziny
1849.05.11 śmierć Małgorzata Kokot — urzędnik rejestrujący zgon
1849.05.20 narodziny Józefa Krzemińska — urzędnik rejestrujący narodziny
1849.12.13 narodziny Jan Kukuł — urzędnik rejestrujący narodziny
ok. 1850 kapłaństwo
1850.06.05 małżeństwo (mąż Ignacy Kudelski, żona Zuzanna Pilawka) — udzielający ślubu
1850.07.19 narodziny Jakub Hanas — urzędnik rejestrujący narodziny
1850.10.04 narodziny Franciszek Myśliwiec — urzędnik rejestrujący narodziny
1850.10.05 chrzest święty Franciszek Myśliwiec — udzielający chrztu
1850.11.04 małżeństwo (mąż Tomasz Rasztar, żona Marianna Olejnik) — udzielający ślubu
1850.11.10 małżeństwo (mąż Grzegorz Kuliberda, żona Łucja Krupa) — udzielający ślubu
1850.11.11 narodziny Elżbieta Hanas — urzędnik rejestrujący narodziny
1851.02.16 małżeństwo (mąż German Bilewicz, żona Franciszka Kowalczyk) — udzielający ślubu
1851.02.18 narodziny Maciej Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący narodziny
1851.02.18 chrzest święty Maciej Bakalarczyk — udzielający chrztu
1851.09.13 narodziny Michał Bakalarczyk — urzędnik rejestrujący narodziny
1851.09.14 chrzest święty Michał Bakalarczyk — udzielający chrztu
1851.11.16 małżeństwo (mąż Błażej Kościelny, żona Franciszka Morawiak) — udzielający ślubu
1851.11.24 małżeństwo (mąż Stanisław Śmiałkowski, żona Agnieszka Paprotna) — udzielający ślubu
1852.01.08 martwe urodzenie — urzędnik rejestrujący narodziny
1852.03.07 narodziny Tomasz Hanas — urzędnik rejestrujący narodziny
1852.04.03 narodziny Wincenty Krzemiński — urzędnik rejestrujący narodziny
1852.05.24 narodziny Wojciech Kukuł — urzędnik rejestrujący narodziny
1852.08.30 śmierć Katarzyna Hanas — urzędnik rejestrujący zgon
1852.09.04 śmierć Balbina Krzemińska — urzędnik rejestrujący zgon
1852.10.24 małżeństwo (mąż Michał Durecki, żona Zuzanna Fertała) — udzielający ślubu
1852.11.14 małżeństwo (mąż Józef Kukuł, żona Katarzyna Strzelecka)
1852.11.22 małżeństwo (mąż Antoni Mistygacz, żona Katarzyna Sieradzka) — udzielający ślubu
1853.01.09 narodziny Antoni Zarembski — urzędnik rejestrujący narodziny
1853.04.10 śmierć
kapłaństwo
Identyfikator rekordu: MR09317
Ostatnie zmiany: 25.04.2021
Polityka prywatności:
 • imiona — publiczne dla wszystkich
 • nazwisko — publiczne dla wszystkich
 • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia