genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt zgonu Julianny Baryły

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w sobotę 9 stycznia 2010 r.
11 lat i 1 dzień temu (na dzień 10.01.2021)
miejsceWrocław, POL‑DS
Europa, Polska, województwo dolnośląskie, WrocławCentrum Historii Rodziny we Wrocławiu
źródłoAkta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1868
mikrofilmmikrofilm FHL 768053 rozdziały 5-9 DGS 8027939 (akta stanu cywilnego parafii Praszka 1866-1870)
miejsce w źródle46/1868
autor odpisuMaciej Róg
treść odpisu
Działo się w Praszce dnia trzydziestego Marca tysiąc ośmset sześćdziesiątego ósmego roku ogodzinie dziesiątey rano. Akt zgonu Julianny Baryły [MR04733-P] Stawili się Jan Pokorski lat trzydzieści i Maciej Przybyła lat tyleż liczący, obadway wyrobnicy w Strojcu zamieszkali i oświadczyli, że dnia wczorayszego ogodzinie piątey społudnia umarła Julianna z Olejnikow Baryła komornica lat siedemnaście mająca, Akt zgonu Julianny Baryły [MR04733-P] zamieszkała i urodzona w Strojcu z Józefa i Małgorzaty z Kokotów włościan, zostawiwszy po sobie owdowiałego małżonka Piotra Baryłę. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Julianny, akt ten stawającym przeczytany, przez nas tylko podpisany został, gdyż stawający pisać nie umieją.
kogo lub czego dotyczy

x6

Akt zgonu Julianny Baryły

Notatka

  • {#1} W oryginalnym tekście pojawia się słowo „поселянин”, bardziej współcześnie oznaczające osadnika lub zesłańca, ale wówczas w XIX w. również (a może przede wszystkim) oznaczające mieszkańca wsi, włościanina, wieśniaka.

Album multimedialny

Identyfikator rekordu: MR04733
Ostatnie zmiany: 10.01.2021
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia