genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt urodzenia Weroniki Kalinowskiej

rodzaj zdarzeniaodpis
źródłoDuplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1907
miejsce w źródle51/1907
treść odpisu
Strojec 51
Działo się w osadzie Praszka trzydziestego stycznia (dwunastego lutego) tysiąc dziewięćset siódmego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się osobiście Ludwik Kalinowski (Ludwik Kalinowski), lat trzydzieści osiem, robotnik zamieszkały w Strojcu w obecności świadków Józefa Kokot, lat dwadzieścia osiem, robotnika i Stanisława Kalinowskiego, lat pięćdziesiąt, rolnika, obu zamieszkałych w Strojcu i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Strojec tego dnia o godzinie piątej rano z prawowitej jego małżonki Ludwiki z domu Baryła (Ludwiki z Baryłów), lat trzydzieści pięć. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imię Weronika, a rodzicami chrzestnymi jego byli Wawrzyniec Kalinowski i Józefa Zając. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. ……. Pietras Weronika zd. Kalinowska zmarła dnia 27.08.1985 w Strojcu nr aktu zgonu 53/1985 USC Praszka. Kier. USC.
kogo lub czego dotyczy

x7
Identyfikator rekordu: MR05281
Ostatnie zmiany: 22.04.2019
Polityka prywatności:
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia