genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt urodzenia Józefy Baryły

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w piątek 23 października 2009 r.
11 lat, 6 miesięcy i 5 dni temu (na dzień 28.04.2021)
miejsceWrocław, POL‑DS
Europa, Polska, województwo dolnośląskie, WrocławCentrum Historii Rodziny we Wrocławiu
źródłoAkta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1869
mikrofilmmikrofilm FHL 768053 rozdziały 5-9 DGS 8027939 (akta stanu cywilnego parafii Praszka 1866-1870)
miejsce w źródle51/1869
autor odpisuMaciej Róg
treść odpisu
Działo się w Praszce czwartego (szesnastego) marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziesiątej rano.  Stawił się osobiście Piotr Baryła (Piotr Baryła), szewc, lat dwadzieścia cztery, zamieszkały w Strojcu, w obecności Jakuba Kokot, lat pięćdziesiąt i Łukasza Baryły, także tyle lat, (…) zamieszkałych w Strojcu i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając,  że urodziło się ono w Strojcu dnia wczorajszego bieżącego roku o godzinie dziesiątej w nocy z prawowitej jego małżonki Franciszki z domu Lipczak (Franciszki z Lipczaków), lat dwadzieścia trzy. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imię Józefa (Józefa), a rodzicami chcrzestnymi jego byli Wawrzyniec Kokot i Marianna Szukanina. Akt ten stawającemu przeczytany a następnie przez nas podpisany, oświadczający i świadkowie są niepiśmienni.
stronastr. 9
kogo lub czego dotyczy

x6
Identyfikator rekordu: MR04742
Ostatnie zmiany: 22.04.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia