genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt małżeństwa Łukasza Kalinowskiego i Katarzyny Gaiczki

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w piątek 23 lipca 2010 r.
10 lat, 5 miesięcy i 14 dni temu (na dzień 06.01.2021)
miejsceŁódź, POL‑LD
Europa, Polska, województwo łódzkie, Łódź
źródłoAkta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1818
miejsce w źródle25/1818
instytucja przeglądająca źródłoArchiwum Państwowe w Łodzi
treść odpisu
Kserokopia aktu małżeństwa Łukasza Kalinowskiego i Katarzyny Gaiczki [MR06162-P]25     Roku tysiącznego ośmsetnego ośmnastego dnia dziewiętnastego października przed nami proboszczem praskim urzędnikiem stanu cywilnego gminy Praszka w województwie kaliskim obwodzie wieluńskim stawił się Łukasz Kalinoski młodzian lat dwadzieścia dwa liczący podług metryki wyjętey z xiąg kościoła praskiego, w asystencyi oyca swego Tomasza Kalinoskiego włościanina z wsi Strojec. Stawiła się też panna Katarzyna Gaiczka lat szesnaście miesięcy jedenaście życia swego licząca, w asystencyi matki swey Katarzyny Gaiczki w Gany zamieszkałey przy którey tas dotychczas zostaie, oyciec zaś iey już nie żyie. Strony stawaiące żądaią, abyśmy do ułożonego między niemi obchodu małżeństwa przystąpili którego zapowiedzi uczynione były przed głównemi drzwiami domu naszego gminnego, to iest pierwsze dnia dwudziestego siódmego września, a drugie dnia czwartego października roku bieżącego około godziny jedenastej przed południem. Gdy o żadnem tamowaniu rzeczonego małżeństwa zawiadomieni nie zostaliśmy, a rodzice oboie strony ninieyszym na obchód małżeństwa zezwalaią, przychylaiąc się przeto do żądania stron po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnianych papierów i Działu szóstego w tytule Kodexu o małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czy chcą połączyć się z sobą węzłem małżeńskim, na co gdy każden z nich oddzielnie odpowiedział że taka ich iest wola, ogłaszamy w imieniu prawa, że Łukasz Kalinoski młodzian i Katarzyna Gaiczka panna są połączeni w jeden węzeł małżeństwa, czego akt spisaliśmy w przytomności Piotra Krupy lat trzydzieści pięć liczącego i Jana Kryszaka lat trzydzieści trzy liczącego, obydwóch włościan z Gany, Józefa Wójcika lat trzydzieści pięć liczącego, szwagra młodego pana włościana z wsi Strojec, Jana Dzieweczczaka lat trzydzieści dwa liczącego szwagra młodego pana w Kowalach zamieszkałego, poczem niniejszy akt po przeczytaniu stawaiącym podpisany został przez nas, stawaiący pisać nie umieią. Xiądz Jan Kostrzewiński proboszcz praski sprawuiący obowiązki urzędnika stanu cywilnego gminy praskiey.
kogo lub czego dotyczy

x13

Kserokopia aktu małżeństwa Łukasza Kalinowskiego i Katarzyny Gaiczki
Identyfikator rekordu: MR06162
Ostatnie zmiany: 06.01.2021
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia