genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt małżeństwa Tomasza Pilaka i Marianny Kalinowskiej

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w niedzielę 23 maja 2010 r.
11 lat, 7 miesięcy i 11 dni temu (na dzień 03.01.2022)
miejsceCzęstochowa, POL‑SL
Europa, Polska, województwo śląskie, Częstochowa
źródłoKsięga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1899
miejsce w źródle40/1899
instytucja przeglądająca źródłoArchiwum Państwowe w Częstochowie
treść odpisu
40 Skotnica
Akt zawarcia małżeństwa sporządzono w miejscowości Praszka piątego/siedemnastego kwietnia, w tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym dziewiątym roku o godzinie dziesiątej rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Antoniego Kowalczyka, mającego lat dwadzieścia dziewięć, robotnika, i Józefa Szewczyka, mającego lat dwadzieścia osiem, rolnik, oboje zamieszkali we wsi Skotnica, zawarto związek małżeński w obrządku religijnym między Tomaszem Pilakiem, mającym trzydzieści pięć lat, wdowcem po Mariannie z domu Wróbel (zmarła w Skotnicy dwudziestego siódmego stycznia/ósmego lutego w tym roku), pracującym i zamieszkałym w Skotnicy, synem św. pamięci Mateusza i żyjącej Marianny z domu Zagrodnik, po mężu Pilak – rolników, a Marianną Kalinowską, mającą trzydzieści dwa lata, pracującą i zamieszkałą z rodzicami w Skotnicy, urodzona we wsi Strojec, tutejsza parafianka, córka żyjących Michała i Petronelli z domu Kokot po mężu Kalinowska – nadal pracujących. Zawarcie związku małżeńskiego poprzedziły zapowiedzi w miejscowym kościele parafialnym dwudziestego pierwszego marca/drugiego kwietnia – dwudziestego ósmego marca/dziewiątego kwietnia, i czwartego kwietnia/szesnastego kwietnia tego roku. Małżonkowie oświadczyli, że nie zawarli umowy małżeńskiej między sobą. Ślubu kościelnego udzielił im Ksiądz Wojciech Rusin, proboszcz :Praszka-parafia-WNMP@@parafii@ Praskiej. Niniejszy akt został odczytany (niepiśmiennym) nowożeńcom i świadkom i zapis został przez nas podpisany.
tłumaczenie 25.06.2010 »» 28.06.2010, Joanna Przyłucka Translarus
kogo lub czego dotyczy

x14

Notatka

  • {#1} W oryginalnym tekście pojawia się słowo „рабочий” (czyt. raboczij), a może „работник” (rabotnik). Drugie współcześnie tłumaczy się jako „pracownik (umysłowy)”, w przeciwieństwie do pierwszego „pracownika (fizycznego)”. Jednakże uwzględniając ówczesny język, kulturę i chłopsko-wiejski kontekst, w tłumaczeniach zamieniłem to słowo na „robotnik”, bez względu na to które z nich dokładnie wpisał ksiądz.
Identyfikator rekordu: MR05820
Ostatnie zmiany: 13.04.2019
Polityka prywatności:
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia