genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt małżeństwa Jana Kalinowskiego i Zofii Zagrodnik

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w piątek 23 lipca 2010 r.
11 lat, 6 miesięcy i 21 dni temu (na dzień 13.02.2022)
miejsceŁódź, obecnie POL‑LD
Europa, Polska, województwo łódzkie, Łódź
źródłoAkta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1824
miejsce w źródle29/1824
instytucja przeglądająca źródłoArchiwum Państwowe w Łodzi
treść odpisu
Akt małżeństwa Jana Kalinowskiego i Zofii Zagrodnik [MR06158-P] 29     Roku tysiąc ośmset dwudziestego czwartego dnia dwudziestego drugiego października o godzinie trzeciey popołudniu przed nami wikarym praskim, zastępcą urzędnika stanu cywilnego gminy Praszka w powiecie wieluńskim woiewództwie kaliskim, stawił się Jan Kalinowski młodzian lat dwadzieścia sześć liczący podług złożoney metryki z ksiąg praskich wyiętey, syn Tomasza i Petronelli Kalinowskich małżonków w wsi Stroycu zamieszkałych, dotąd przy rodzicach zamieszkały, w asystencyi (sic!) oyca swego, któremu akt uszanowania ninieyszym składa; stawiła się także panna Zofia Zagrodniaczka lat siedemnaście licząca iako nakazuje metryka z ksiąg praskich wyjęta, córka Pawła i Maryanny Zagrodniczaków małżonków w Stroycu zamieszkałych, dotąd przy rodzicach zamieszkała, w asystencyi oyca swego, któremu akt uszanowania składa, i o zezwolenie prosi. Strony stawaiące żądaią, abyśmy do ułożonego między niemi obchodu małżeństwa przystąpili, które po zapowiedzi wyłożone zostały przed drzewiami głównemi domu naszego gminnego w niedziele o godzinie dwunastey w południe, to iest pierwsza dnia dziesiątego, druga dnia siedmnastego października roku bieżącego. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa owiadomieni nie zostaliśmy, a rodzice i krewni ninieyszem na obchód małżeństwa zezwalaią, przychylaiąc się zatem do żądania stron, po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnianych papierów i działu VI Kodeksu Cywilnego w tytule o małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego i przyszłej małżonków, czyli chcą połączyć się z sobą węzłem małżeńskim, naco gdy każde z nich odpowiedziało, iż taka ich iest wola, ogłaszamy w imieniu prawa, iż Jan Kalinowski i Zofia Zagrodniczanka są połączeni z sobą węzłem małżeńskim, czego spisaliśmy akt w przytomności Antoniego Lipczaka lat pięćdziesiąt liczącego, Jakóba Krzemińskiego lat pięćdziesiąt liczącego, Wojciecha Tokarskiego lat pięćdziesiąt liczącego, Aleksego Górskiego lat trzydzieści liczącego, w Stroycu zamieszkałych. Akt ninieyszy stawaiącym został przeczytany i podpisany przez nas, gdyż stawaiący pisać nieumieją. Xiądz Mateusz Feczkei, wikary praski, zastępca urzędnika stanu cywilnego
kogo lub czego dotyczy

x9

Akt małżeństwa Jana Kalinowskiego i Zofii Zagrodnik
Identyfikator rekordu: MR06158
Ostatnie zmiany: 06.01.2021
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia