genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt małżeństwa Jana Kalinowskiego i Marianny Borowik

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w niedzielę 23 maja 2010 r.
10 lat, 6 miesięcy i 21 dni temu (na dzień 14.12.2020)
miejsceCzęstochowa, POL‑SL
Europa, Polska, województwo śląskie, Częstochowa
źródłoKsięga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1875
miejsce w źródle42/1875
instytucja przeglądająca źródłoArchiwum Państwowe w Częstochowie
treść odpisu
42 Strojec
Działo się w osadzie Praszka dziewiątego /dwudziestego pierwszego/ listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie czwartej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Franciszka Włodarskiego, czterdzieści osiem lat, i Franciszka Morawiak, czterdzieści cztery lata liczących, rolników zamieszkałych w Strojcu, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Janem Kalinowskim /Janem Kalinowskim/, kawalerem dwadzieścia lat liczącym służącym, urodzonym i zamieszkałym w Strojcu, synem Karola i zmarłej Zuzanny z domu Rasztar małżonków Kalinowskich rolników, a Marianną Borowik /z Maryanną Borowik/ panną urodzoną i zamieszkałą w Strojcu przy rodzicach, dwadzieścia lat liczącą, córką Filipa i Zofii z domu Kokot małżonków Borowików służących. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym parafialnym kościele dziewiętnastego /trzydziestego pierwszego/, dwudziestego szóstego października /siódmego/ i drugiego /czternastego/ listopada bieżącego roku. Pozwolenie obecnych przy akcie małżeństwa rodziców nowożeńców zostało udzielone ustnie. Nowożeńcy oświadczają, że nie zawierali umowy przedślubnej. Religijny obrzęd został odbyty przez księdza Kwiryna Kaszubowskiego proboszcza parafii Praszka. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, następnie przez nas tylko podpisany.
Ks. Kaszubowski
tłumaczenie
kogo lub czego dotyczy

x10
Identyfikator rekordu: MR05802
Ostatnie zmiany: 15.02.2020
Polityka prywatności:
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia