genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt urodzenia Jadwigi Kalinowskiej

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w czwartek 16 grudnia 2010 r.
9 lat, 11 miesięcy i 28 dni temu (na dzień 14.12.2020)
miejsceCzęstochowa, POL‑SL
Europa, Polska, województwo śląskie, Częstochowa
źródłoKsięga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1888
miejsce w źródle205/1888
instytucja przeglądająca źródłoArchiwum Państwowe w Częstochowie
treść odpisu
Praszka 205. Odbyło się w mieście Praszka drugiego/czternastego października tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku o pierwszej po południu. Stawili się osobiście Walenty Kalinowski, szewc mający trzydzieści sześć lat, zamieszkałyPraszce w towarzystwie świadków: Jana Krzemińskiego, mającego lat czterdzieści cztery i Piotra Krzemińskiego mającego tyle samo lat, oboje są szewcami zamieszkałymi w Praszce; i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Praszce dwudziestego drugiego września/czwartego października bieżącego roku o jedenastej rano od prawowitej jego żony Rozalii ze Śmiałkowskich, 36-letniej. Dziecięciu temu przy chrzcie świętym odprawionym tego dnia dano imię Jadwiga a rodzicami chrzestnymi byli Jan Kalinowski i Józefa Ziemińska. Akt niniejszy zgłaszającej i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisano.
tłumaczenie 07.01.2011, Joanna Przyłucka Translarus
kogo lub czego dotyczy
Identyfikator rekordu: MR06852
Ostatnie zmiany: 22.04.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia