genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt małżeństwa Piotra i Franciszki Baryłów

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w piątek 23 października 2009 r.
11 lat, 6 miesięcy i 5 dni temu (na dzień 28.04.2021)
miejsceWrocław, POL‑DS
Europa, Polska, województwo dolnośląskie, WrocławCentrum Historii Rodziny we Wrocławiu
źródłoAkta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1868
mikrofilmmikrofilm FHL 768053 rozdziały 5-9 DGS 8027939 (akta stanu cywilnego parafii Praszka 1866-1870)
miejsce w źródle8/1868
autor odpisuMaciej Róg
treść odpisu
Działo się w Praszce dnia dwudziestego szóstego kwietnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego ósmego roku, o godzinie czwartej opołudnia. Akt małżeństwa Piotra i Franciszki Baryłów [MR04725-P] Wiadomo czynimi, że w przytomności świadków Jakóba Kokot włodarza lat pięćdziesiąt i Bernarda Sczesnego fornala lat trzydzieści liczących, obudwóch w Strojcu zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Piotrem Baryłą wdowcem po zmarłej w Strojcu w dniu trzydziestym Marca roku bieżącego Juliannie z Olejników szewcem, zamieszkałym i urodzonym w Strojcu z Łukasza i Katarzyny z Krzemińskich w służbie dworskiej zostających, lat dwadzieścia trzy mającym; a Franciszką Lipczak panną służącą córką Antoniego i Julianny z Kukułów w służbie dworskiej zostających, lat dwadzieścia jeden mającą, w Wygiełdowie zrodzoną, w Strojcu zamieszkałą. Akt małżeństwa Piotra i Franciszki Baryłów [MR04725-P] Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwunastym, dziewiętnastym i dwudziestym szóstym bieżącego miesiąca i roku w tuteyszey parafii. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli; akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas tylko podpisanym został, gdyż stawający i świadkowie pisać nie umieją.
kogo lub czego dotyczy

x12
Identyfikator rekordu: MR04725
Ostatnie zmiany: 31.03.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia