genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt małżeństwa Tomasza Pilawki i Antoniny Baryły

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w środę 15 czerwca 2011 r.
9 lat, 10 miesięcy i 13 dni temu (na dzień 28.04.2021)
miejsceCzęstochowa, POL‑SL
Europa, Polska, województwo śląskie, Częstochowa
źródłoKsięga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1881
miejsce w źródle20/1881
instytucja przeglądająca źródłoArchiwum Państwowe w Częstochowie
treść odpisu
Strojec 20 Akt zawarcia małżeństwa sporządzono w miejscowości Praszka dziewiątego/dwudziestego pierwszego lutego, w tysiąc osiemset osiemdziesiątym pierwszym roku o godzinie dziesiątej rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Franciszka Kokota, mającego lat czterdzieści sześć i Jana Bakalarczyka, mającego lat czterdzieści osiem — właścicieli ziemskich mieszkających w Strojcu, zawarto związek małżeński w obrządku religijnym między Tomaszem Pilawką, kawalerem, robotnikiem, mającym dwadzieścia dziewięć lat urodzonym i mieszkającym w Strojcu, synem Szymona i Marianny z domu Pokorska Pilawków, właścicieli ziemskich, a Antoniną Baryła, stanu panieńskiego, mieszkającą z ojcem w Strojcu, mającą dwadzieścia trzy lata, córka Łukasza i świętej pamięci Katarzyny z domu Krzemińska po mężu Baryła, robotników. Zawarcie związku małżeńskiego poprzedziły zapowiedzi w miejscowym kościele parafialnym dwudziestego piątego stycznia/szóstego lutego– pierwszego lutego/trzynastego lutego i ósmego lutego/dwudziestego lutego tego roku. Małżonkowie oświadczyli, że nie zawarli umowy małżeńskiej między sobą. Ślubu kościelnego udzielił im Ksiądz Kwirył Kaszubowski, proboszcz parafii Praskiej. Niniejszy akt został odczytany (niepiśmiennym) nowożeńcom i świadkom i zapis został przez nas podpisany.
tłumaczenie 22.08.2011, Joanna Przyłucka Translarus
kogo lub czego dotyczy
Identyfikator rekordu: MR08322
Ostatnie zmiany: 13.04.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia