genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania
dziadek po mieczu:
 
babcia po mieczu:
 
dziadek po kądzieli:
 
babcia po kądzieli:
 
ojciec:
 
matka:
 

Maria Siekierska z domu Padowicz

  Nie wiadomo kiedy urodziła się Maria, ale prawdopodobnie miało to miejsce przed 1826 r., natomiast na pewno żyła jeszcze ok. 1842 r.
dzieci:
Maria miała 1 córkę

Notatki

  • {#1} Od II poł. XX w. w Polsce często przy okazji spraw urzędowych lub dopiero pogrzebowych i spadkowych okazywało się, że choć w domu dziewczynkę nazywano imieniem „Maria”, to wcześniej ksiądz w metryce chrztu wpisał imię „Marianna”. Wskutek czego we wszystkich sprawach kościelnych, a ponieważ kiedyś urzędnikami stanu cywilnego byli księża, również w sprawach urzędowych — osoba występowała jako „Marianna”, a dla rodziny i znajomych znana była jako „Maria”, co współcześnie często wychodziło dopiero przy sprawach pogrzebowych i spadkowych. Imię „Maria” traktowano jako zastrzeżone ze względu na imię Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. Tak też mogło być z tą osobą.
  • {#2} Zobacz też rozpowszechnienie nazwiska „Padowicz” 2002 (Polska).
  • {#3} Zobacz też etymologia nazwiska Padowicz.
  • {#4} Zobacz też etymologia nazwiska Siekierska.
  • {#5} Maria należała do rodu Siekierski (protoplasta: Tomasz Siekierski).
  • {#6} Na dzień 26.03.2019 pochodzi od niej co najmniej 1 dziecko, 6 wnuków, 27 prawnuków, 23 pra×2wnuków, 27 pra×3wnuków i 10 pra×4wnuków

Źródła

Linia czasu

184018501860187018801890190019101920
-------------------------------------------------------------------------------------------
Maria Siekierska z domu Padowicz (?-?)
?
córka: Karolina Róg z domu Siekierska (1842-1920)
  |-----------------------------------------------------------------------------|          

Wykres potomków

Maria Padowicz

└──> Karolina Siekierska
     │
     ├──> Józef Róg
     │     │
     │     ├──> Jan Róg
     │     │
     │     ├──> Julianna Róg
     │     │
     │     ├──> Józefa Róg
     │     │
     │     └──> Piotr Róg
     │
     ├──> Franciszek Róg
     │     │
     │     ├──> Marcin Róg
     │     │
     │     ├──> Józef Róg
     │     │
     │     └──> Antoni Róg
     │
     ├──> Emilia Róg
     │     │
     │     ├──> Marianna Wilk
     │     │
     │     └──> Jan Wilk
     │
     ├──> Jan Róg
     │     │
     │     ├──> Stanisław Róg
     │     │
     │     ├──> Wojciech Róg
     │     │     │
     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> ███
     │     │     │
     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │
     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │          │
     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │          │
     │     │          ├──> ███
     │     │          │
     │     │          ├──> ███
     │     │          │
     │     │          ├──> ███
     │     │          │
     │     │          └──> ███
     │     │
     │     ├──> Franciszek Róg
     │     │     │
     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │          │
     │     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │          │
     │     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │          │
     │     │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │
     │     │     └──> Józef Róg
     │     │
     │     ├──> Maria Róg
     │     │     │
     │     │     ├──> ███
     │     │     │
     │     │     ├──> ███
     │     │     │
     │     │     ├──> ███
     │     │     │
     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │
     │     └──> Józef Róg
     │
     ├──> Wojciech Róg
     │     │
     │     ├──> Jan Róg
     │     │     │
     │     │     ├──> Stanisław Róg
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │
     │     │     ├──> Kazimierz Róg
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> Maciej Róg
     │     │     │
     │     │     ├──> Tadeusz Róg
     │     │     │
     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │
     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │          │
     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │          │     │
     │     │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │          │
     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │          │     │
     │     │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │          │
     │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │               │
     │     │               └──> ███
     │     │
     │     ├──> Józef Róg
     │     │     │
     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │
     │     ├──> Stefania ███
     │     │     │
     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │
     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │
     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │
     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │
     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │     │
     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │          │
     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │          │
     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │          │
     │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │
     │     ├──> Franciszek Róg
     │     │     │
     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │          │
     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
     │     │          │
     │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
     │     │
     │     └──> Bronisław Róg
     │          │
     │          └──> {personalia zastrzeżone}
     │
     └──> Karol Róg
          │
          ├──> martwe urodzenie
          │
          ├──> martwe urodzenie
          │
          ├──> Adam Róg
          │
          ├──> Marianna Róg
          │
          ├──> martwe urodzenie
          │
          ├──> Józefa Róg
          │
          ├──> Józefa Róg
          │
          └──> Wawrzyniec Róg
Identyfikator rekordu: MR01412
Ostatnie zmiany: 25.10.2008
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia