genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Katarzyna i Tomasz dziećmi Jakuba i Ewy

treść
Aż do odwołania przyjmuję jako hipotezę, że Katarzyna Łysa i Tomasz „Łysy” Kalinowski byli dziećmi Jakuba i Ewy ze względu na bliskość czasową aktów zgonu 36/1782 Katarzyny (08.03.1782 Kowale) i 29/1782 Jakuba (20.01.1782 Gana, pochowany Kowale) oraz 10/1782 ślubu Tomasza (20.10.1782 Stradziec). Wprawdzie Tomaszowa rodzina była bardziej ze Stradźca, ale jeden z synów Jan urodził się w Kowalach.
Siostrą Tomasza i Katarzyny prawdopodobnie (przez zbieżność czasową i miejscową ślubu z ww. zdarzeniami) była Marianna Krupka z Owczarków (Owczarzów) Łysych:
Marcin Krupka + Marianna Łyszaczka śl. 8/1781 Kowale
→ Wawrzyniec ur. 42/1781 Gana r. Marcin Krupa + Marianna Owczarz
     zm. 87/1800 Strojec r. Marcin Owczarek + Marianna
→Jan Marcin Piotr ur. 52/1784 Gana r. Marcin Krupka + Marianna Owczarek
→ Roch ur. 51/1788 Gana r. Marcin Krupka + Marianna Łysionka
Pokazane informacje stanowią niezweryfikowaną hipotezę, bowiem dotąd nie znaleziono decydujących argumentów za ani przeciwko takiej wersji. Do czasu ewentualnego sprostowania lub potwierdzenia, pokazane informacje należy traktować jako hipotetyczne.
zobacz teżHipoteza
kogo lub czego dotyczy

x11

Źródła

Identyfikator rekordu: MR13154-N
Ostatnie zmiany: 15.10.2022
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia