genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt małżeństwa Szymona Lebiody i Marianny Lipczakowki z Stykałow

Notatka

  • {#1} Według metryki małżeństwa Marianny Stykalanki wdowy Lipczakowej, była ona córką Karola Stykały i Teresy Kalinowskiej. Według metryki małżeństwa Barbary Kalinowskiej, Karol Stykała był z kolei jej „stryjem”. Z pierwszej metryki możnaby wnioskować, że Teresa była siostrą Tomasza Kalinowskiego (a Karol jego szwagrem); z drugiej metryki możnaby wnioskować, że to Karol był bratem Tomasza (a nie szwagrem). Jednakże mieli różne nazwiska, podczas gdy to żony Karola i Tomasza miały wspólne nazwisko rodowe. Ryzykując pomyłkę i konieczność ewentualnego sprostowania, do odwołania przyjmuję, że Teresa z domu Kościelna po mężu Stykała była siostrą Petroneli z domu Kościelnej po mężu Kalinowskiej; ich mężowie Karol Stykała i Tomasz Kalinowski alias Łysy nie byli zaś braćmi, tylko szwagrami. Pokazane informacje stanowią niezweryfikowaną hipotezę, bowiem dotąd nie znaleziono decydujących argumentów za ani przeciwko takiej wersji. Do czasu ewentualnego sprostowania lub potwierdzenia, pokazane informacje należy traktować jako hipotetyczne.
Identyfikator rekordu: MR08993
Ostatnie zmiany: 31.03.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia