genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

mikrofilm FHL 715832 DGS 7999608 (ASC Praszka 1829-1838)
(FHL INTL Film 715832)

Akt małżeństwa Kazimierza Morawiaka i Konstancji Pokorskiej
Akt zgonu Barbary Pokorskiej z Kalinowskich
Akt urodzenia Rozalii Śmiałkowskiej
Akt małżeństwa Jakuba Kokota i Julianny Morawiak
Akt małżeństwa Antoniego Lipczaka i Julianny Kukulanki
Akt urodzenia Julianny Słabik
Akt urodzenia Karola Kalinowskiego
Akt urodzenia Piotra Kalinowskiego
Akt urodzenia Agnieszki Kalinowskiej
Akt małżeństwa Wojciecha Dudka i Elżbiety Krupianki Pawlakowej
Akt urodzenia Zofii Kokocianki
Akt urodzenia Franciszka Kalinowskiego
Akt urodzenia Katarzyny Kalinowskiej
Akt zgonu Katarzyny Kalinowskiej
Akt urodzenia Ludwiki Kalinowskiej
Akt zgonu Julianny Dudkowej
Akt urodzenia Katarzyny Bakalarczyk
Akt zgonu Franciszki Morawiak
Akt urodzenia Jędrzeja Dudka
Akt urodzenia Ewy Kalinowskiej
Akt urodzenia Katarzyny Kokot
Akt urodzenia Tomasza Barana
Akt urodzenia Franciszka Kokota
Akt urodzenia Józefy Maryniak
Akt zgonu Marianny Kokot
Akt zgonu Feliksa Kalinowskiego
Akt zgonu Franciszka Baryły
Akt urodzenia Franciszka Dudka
Akt zgonu Franciszka Dudka
Akt urodzenia Stanisława Morawiaka
Akt urodzenia Zuzanny Rasztar
Akt małżeństwa Macieja Krzemińskiego i Anny Bakalarczykowej
Akt urodzenia Józefa Nalichowskiego
Akt urodzenia Julianny Kokot
Akt małżeństwa Szymona Krzemińskiego i Elżbiety Meroń
Akt urodzenia Franciszka Włodarskiego
Akt urodzenia Zofii Zagrodnik
Akt zgonu Łucji Piechurowej
Akt urodzenia Jadwigi Zagrodnik
Akt urodzenia Marianny Lipczak
Akt małżeństwa Macieja Bakalarczyka i Katarzyny Stasiak
Akt zgonu Apolonii Bakalarczyk
Akt urodzenia Franciszka Słabika
Akt zgonu Błażeya Cytery czyli Bakalarczyka
Akt zgonu Agata Cytery czyli Bakalarczyk
Akt małżeństwa Jana Koniecznego i Julianny Owczarek
Akt urodzenia Marianny Dudy
Akt zgonu Maryanny Morawiakowey
Akt zgonu Wincentego Kokota
Akt urodzenia Jana Gwalberta Lipczaka
Akt urodzenia Julianny Krzemińskiej
Akt urodzenia Julianny Rasztar
Akt urodzenia Franciszka Pychyńskiego
Akt urodzenia Franciszka Morawiaka
Akt urodzenia Andrzeja Kalinowskiego
Akt małżeństwa Feliksa Włodarskiego i Agnieszki Krzemińskiej
Akt urodzenia Wawrzyńca Kokota
Akt urodzenia Antoniego Myśliwca
Akt małżeństwa Jędrzeja Morawieńskiego i Marianny Krzemińskiej
Akt zgonu Franciszki Kalinowskiej (sic!)
Akt małżeństwa Walentego Stykały i Agaty Kokot
Akt urodzenia Petroneli Kalinowskiej
Akt urodzenia Szymona Zagrodnika
Akt urodzenia Karoliny Maryniaczki
Akt zgonu Karoliny Maryniakówny
Akt urodzenia Balcera Wichra
Akt urodzenia Józefa Słabika
Akt urodzenia Petroneli Lipczak
Akt urodzenia Piotra Włodarskiego
Akt urodzenia Jędrzeja Sieradzkiego
Akt małżeństwa Kaźmierza Morawińskiego i Marianny Zagrodnikowskiej
Akt zgonu Stanisława Morawiaka
Akt urodzenia Jadwigi Kokot
Akt urodzenia Franciszka Sieradzkiego
Akt małżeństwa Jerzego (sic!) Zarembskiego i Katarzyny Morawiak
Akt zgonu Stanisława Bakalarczyka
Akt urodzenia Wojciecha Morawiaka
Akt urodzenia Jana z Matty Stykały
Akt urodzenia Józefy Zagrodnik
Akt urodzenia Tomasza Morawiaka
Akt urodzenia Agnieszki Słabik
Akt urodzenia Jana Dudka
Akt urodzenia Michała Zarębskiego
Akt urodzenia Agnieszki Stykalanki
Akt urodzenia Aleksandra Kukuła
Akt zgonu Petroneli Kalinowskiej
Akt małżeństwa Jakuba Kokota i Jadwigi Kalinowskiej
Akt małżeństwa Bartłomieja Hanasa i Jadwigi Sas
Akt małżeństwa Jakuba Kokota i Franciszk Słabik
Akt zgonu Rozalii Kokot
Akt małżeństwa Tomasza Bakalarczyka i Marianny Malak
Akt zgonu Antoniego Dudka
Akt małżeństwa Ignacego Kukuła i Józefy Brzóski
Akt zgonu Wojciecha Kalinowskiego
Akt zgonu Tomasza Oleynika
Akt zgonu Elżbiety Baran
Akt zgonu Petroneli Lipczak
Akt zgonu Tomasza Morawiaka
Akt zgonu Józefa Woycika
Akt zgonu Marianny Zagrodniczki
Akt małżeństwa Jana Rzepki i Małgorzaty Woycik
Akt zgonu Wincentego Słabika
Akt zgonu Andrzeja Kalinowskiego
Akt urodzenia Stanisława Stykały
Akt urodzenia Jana Kantego Kalinowskiego
Akt urodzenia Józefy Morawiak
Akt zgonu Jadwigi Nanasowej (sic!)
Akt urodzenia Jana Kokota
Akt małżeństwa Macieja Kokota i Katarzyny Pokorskiej
Akt zgonu Kazimierza Bakalarczyka
Akt urodzenia Katarzyny Kokot
Akt małżeństwa Błażeja Morawiaka i Elżbiety Zagrodnik
Akt urodzenia Marianny Zagrodnik
Akt zgonu Marianny Zagrodnik
Akt urodzenia Wincentego Słabika
Akt urodzenia Marianny Maryniak
Akt urodzenia Andrzeja Kalinowskiego
Akt urodzenia Szymona Kokota
Akt urodzenia Pawła Kokota
Akt urodzenia Marianny Kalinowskiej
Akt urodzenia Marianny Dudek
Akt urodzenia Rocha Kalinowskiego
Akt małżeństwa Kazimierza Kompińskiego i Katarzyny Lipczak
Akt małżeństwa Piotra Kukulskiego i Rozalii Wadowskiej
Akt urodzenia Jana Kukuła
Akt urodzenia Jakuba Morawiaka
Akt zgonu Marianny Kukuł
Akt urodzenia Eleonory Kukulskiej
Akt urodzenia Joanny Lipczak
Akt małżeństwa Rocha Błogosia i Katarzyny Kazaykowey
Akt zgonu Marianny Błogosiowej
Akt zgonu Franciszki Kokotki
Akt urodzenia Rozalii Morawiak
Akt zgonu Balcera Wichra
Akt zgonu Marcina Zagrodnika
Akt zgonu Jadwigi Kokot
Akt urodzenia Jana Kokota
Akt zgonu Szymona Krzemińskiego
Akt małżeństwa Macieja Janiszewskiego i Elżbiety Kowalczykowej Kokocianki
Akt zgonu Mikołaja Kowalczyka
Akt małżeństwa Wojciecha Mielcarka i Franciszki Kowalczyk
Akt urodzenia Wiktorii Olejnik
Akt urodzenia Antoniego Słabika
Akt małżeństwa Józefa Krzemińskiego i Marianny Bulwianki
Akt małżeństwa Wojciecha Janasa i Jadwigi Mistygacz
Akt małżeństwa Jakuba Niemczaka i Franciszki Janiszewskiej
Akt małżeństwa Franciszka Krupy i Rozalii Zając
Akt małżeństwa Jakuba Janiszewskiego i Józefy Pokorskiej
Akt małżeństwa Franciszka Kowalczyka i Marianny Pietruszki
Akt zgonu Szymona Pietruszki
Akt urodzenia Grzegorza Malaka
Akt urodzenia Marianny Zagrodnik
Akt zgonu Julianny Sieradzkiej
Akt urodzenia Franciszki Kowalczyk
Akt urodzenia Marianny Zaremskiej
Akt zgonu Katarzyny Zagrodnik
Akt zgonu Rozalii (sic!) Baran
Akt zgonu Szymona Pietrasa
Akt małżeństwa Mikołaja Brzóski i Petroneli Janas
Akt urodzenia Tomasza Morawiaka
Akt urodzenia Franciszki Słabik
Akt urodzenia Franciszki Słabik
Akt zgonu Stanisława Sieradzkiego
Akt małżeństwa Franciszka Pietruszki i Justyny Hanas
Akt zgonu Rozalii Kukulskiej
Akt zgonu Agnieszki Dzieweczki
Akt zgonu Antoniny Zagrodnik
Akt małżeństwa Józefa Zająca i Antoniny Bakalarczyk
Akt małżeństwa Macieja Morawiaka i Jadwiga z Lipczaków Rasztarowa
Akt małżeństwa Jana Tobisa i Marianny Dzięcioł
Akt zgonu Tomasza Dzięcioła
Akt zgonu Aleksandra Kukuła
Akt urodzenia Macieja Widery
Akt urodzenia Marianny Kukuł
Akt urodzenia Julianny Zagrodnik
Akt urodzenia Wita Bakalarczyka
Akt urodzenia Tomasza Lipczaka
Akt urodzenia Elżbiety Włodarskiej
Akt urodzenia Marianny Janas
Akt małżeństwa Tomasza Krzemińskiego i Antoniny Łuczakowej
Akt zgonu Macieja Łuczaka
Akt zgonu Marcina Widery
Akt zgonu Łucji Kowalczyk
Akt zgonu Katarzyny Bakalarczyk
Akt urodzenia Marianny Rasztar
Akt urodzenia Andrzeja Rasztara
Akt małżeństwa Balcera Włodarskiego i Magdaleny Krzak
Akt urodzenia Antoniego Rasztara
Akt urodzenia Rozalii Krzemińskiej
Akt urodzenia Barbary Bakalarczyk
Akt urodzenia Julianny Sieradzkiej
Akt urodzenia Agaty Stykały
Akt urodzenia Michała Lipczaka
Akt urodzenia Elżbiety Zagrodnik
Akt zgonu Franciszka Dudy
Akt zgonu Szymona Zagrodnika
Akt zgonu Jakuba Słabika
Akt urodzenia Jana Oleynika
Akt urodzenia Petronelli Kowalczyk
Akt zgonu Józefa Lipczaka
Akt zgonu Julianny Krzemińskiej
Akt małżeństwa Jana Owczarka i Agnieszki z Zagrodników Myśliwcowej
Akt zgonu Agnieszki z Zagrodników Owczarkowej
Akt zgonu Jana Owczarka
Akt zgonu Elżbiety Owczarkowej
Akt zgonu Małgorzaty Myśliwczkonki
Akt zgonu Franciszka Bakalarczyka
Akt urodzenia Elżbiety Pychyńskiej
Akt urodzenia Katarzyny Sieradzkiej
Akt małżeństwa Antoniego Kurka i Elżbiety Zagrodnikówki
Akt małżeństwa Walentego Dzieweczaka i Agnieszki Soporzonki
Akt urodzenia Katarzyny Krzemińskiej
Akt zgonu Aleksego Kowalczyka
Akt urodzenia Aleksandra Kowalczyka
Akt urodzenia Julianny Przybył
Akt zgonu x. Mateusza Feczkei
Akt małżeństwa Rocha Błogosia i Marianny Korzeniewskiej
Akt zgonu Elżbiety Błogosiowej
Akt zgonu Elżbiety Rosadziny
Akt małżeństwa Feliksa Kukuła i Franciszki Krupy
Akt zgonu Anny Kukuł
Akt urodzenia Rozalii Myśliwiec
Akt zgonu Rozalii Myśliwiec
Akt urodzenia Jakuba Myśliwca
Akt zgonu Jakuba Myśliwca
Akt zgonu Krzysztofa Słabika
Akt małżeństwa Kazimierza Olejnika i Petroneli Myśliwiec
Akt małżeństwa Karola Pokorskiego i Magdaleny Żurkowej
Akt małżeństwa Andrzeja Żurka i Magdaleny Kluczak
Akt zgonu Andrzeja Żura
Akt urodzenia Jana Pokorskiego
Akt urodzenia Antoniego Czechowicza
Akt małżeństwa Macieja Czechowicza i Barbary Wróblewskiej
Akt urodzenia Marianny Tomali
Akt małżeństwa Franciszka Sieradzkiego i Elżbiety Patykowej
Akt małżeństwa Stanisława Zagrodnika i Elżbiety Słabik
Akt urodzenia Macieja Przybylaka
Akt urodzenia Petroneli Krupy
Akt urodzenia Błażeja Bakalarczyka
Akt urodzenia Agaty Bakalarczyk
Akt urodzenia nieżywej córki Bakalarczyka
Akt małżeństwa Macieja Łuczaka i Antoniny Merońki
Akt urodzenia Franciszki Zagrodniczak
Akt urodzenia Katarzyny Bakalarczyk
Akt urodzenia Marianny Kukuł
Akt urodzenia Jana Lipczaka
Akt urodzenia Karoliny Zagrodnik
Akt urodzenia Mikołaja Stykały
Akt małżeństwa Franciszka Dudy i Julianny Koniecznej
Akt małżeństwa Walentego Wolnego i Zofii Bakalarczyk
Akt małżeństwa Franciszka Morawińskiego i Katarzyny Kurkówny
Akt małżeństwa Dominika Wróblewskiego i Barbary Kos
Akt zgonu Piotra Przybylaka
Akt urodzenia Franciszki Morawińskiej
Akt małżeństwa Szymona Lebiody i Marianny Lipczakowki z Stykałow
Akt małżeństwa Walentego Dzięcielaka i Urszuli Stykalonki
Akt urodzenia Józefy Wieczorek
Akt urodzenia Marianny Olejnik
Akt urodzenia Petroneli Latusek
Akt zgonu Marianny Brzóski
przechowywanie Family History Library
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808-1870
Akt małżeństwa — Antoni Maryniak i Konstancja Podolska
Akt małżeństwa — Antoni Sieradzki i Katarzyna Kokot
Akt małżeństwa — Franciszek Weber i Rozalia Zagrodnik
Akt małżeństwa — Jakub Owczarek i Marianna Rasztar
Akt małżeństwa — Jan Wróbel i Małgorzata Kowal
Akt małżeństwa — Józef Materac i Marianna Kokot
Akt małżeństwa — Karol Duda i Józefa Szymochnik
Akt małżeństwa — Kazimierz Smolnik i Tekla Owczarek
Akt małżeństwa — Kazimierz Krupa i Rozalia Smerda
Akt małżeństwa — Mateusz Wicher i Marianna Piaseczna
Akt małżeństwa — Michał Kwaśnera i Konstancja Włodarska
Akt małżeństwa — Roch Sieradzki i Agnieszka Hanas
Akt małżeństwa — Szczepan Smolnik i Łucja Krzemińska
Akt małżeństwa — Wawrzyniec Owczarek i Józefa Sieradzka
Akt małżeństwa — Wojciech Krupa i Marianna Grunt
Akt małżeństwa — Wojciech Pawlica i Jadwiga Krzemińska
Akt małżeństwa — Łukasz Duda i Magdalena Owczarek
Akt urodzenia w opracowaniu
Akt urodzenia w opracowaniu
Akt urodzenia w opracowaniu
Akt urodzenia w opracowaniu
Akt urodzenia — Agata Krzemińska
Akt urodzenia — Agnieszka Krzemińska
Akt urodzenia — Agnieszka Kokot
Akt urodzenia — Agnieszka Krzak
Akt urodzenia — Andrzej Włodarski
Akt urodzenia — Antoni Kowalczyk
Akt urodzenia — Antoni Zagrodnik
Akt urodzenia — Elżbieta Krzemińska
Akt urodzenia — Franciszek Krzemiński
Akt urodzenia — Franciszek Krzemiński
Akt urodzenia — Franciszek Maryniak
Akt urodzenia — Franciszek Maślona
Akt urodzenia — Franciszek Maślona
Akt urodzenia — Franciszek Krzak
Akt urodzenia — Franciszka Kwaśnera
Akt urodzenia — Franciszka Zagrodnik
Akt urodzenia — Franciszka Baran
Akt urodzenia — Ignacy Pokorski
Akt urodzenia — Jakub Morawiak
Akt urodzenia — Jakub Olejnik
Akt urodzenia — Jakub Pietruszka
Akt urodzenia — Jan Kokot
Akt urodzenia — Jan Kowalczyk
Akt urodzenia — Jan Lipczak
Akt urodzenia — Julianna Jurczyńska
Akt urodzenia — Julianna Wieczorek
Akt urodzenia — Julianna Hanas
Akt urodzenia — Julianna Kokot
Akt urodzenia — Julianna Widera
Akt urodzenia — Józefa Kokot
Akt urodzenia — Józef Krzemiński
Akt urodzenia — Karolina Pilawka
Akt urodzenia — Katarzyna Krzemińska
Akt urodzenia — Kazimierz Maślona
Akt urodzenia — Konstanty Krzemiński
Akt urodzenia — Ludwika Brodna
Akt urodzenia — Marcin Pychyński
Akt urodzenia — Marianna Krzemińska
Akt urodzenia — Marianna Duda
Akt urodzenia — Marianna Słabik
Akt urodzenia — Małgorzata Brodna
Akt urodzenia — Michał Krzemiński
Akt urodzenia — Michał Duda
Akt urodzenia — Michał Hanas
Akt urodzenia — Michał Materac
Akt urodzenia — Michał Zagrodnik
Akt urodzenia — Paweł Dudek
Akt urodzenia — Petronela Krupa
Akt urodzenia — Piotr Olejnik
Akt urodzenia — Szymon Zagrodnik
Akt urodzenia — Wojciech Morawiak
Akt urodzenia — Łucja Krupa
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu — Agnieszka Zagrodnik
Akt zgonu — Antonina Morawiak
Akt zgonu — Antoni Kowalczyk
Akt zgonu — Antoni Krzak
Akt zgonu — Barbara Bakalarczyk
Akt zgonu — Barbara Krzak
Akt zgonu — Elżbieta Krzemińska
Akt zgonu — Elżbieta Smolnik
Akt zgonu — Franciszek Krzemiński
Akt zgonu — Franciszek Owczarek
Akt zgonu — Franciszka Kokot
Akt zgonu — Hieronim Krzemiński
Akt zgonu — Jakub Pietruszka
Akt zgonu — Jakub Pychyński
Akt zgonu — Jan Krzemiński
Akt zgonu — Jan Pokorski
Akt zgonu — Julianna Sieradzka
Akt zgonu — Julianna Kokot
Akt zgonu — Józefa Kokot
Akt zgonu — Karolina Pilawka
Akt zgonu — Kunegunda Piechura
Akt zgonu — Magdalena Baran
Akt zgonu — Marianna Krzemińska
Akt zgonu — Marianna Kokot
Akt zgonu — Michał Duda
Akt zgonu — Mikołaj Łucki
Akt zgonu — Piotr Pietruszka
Akt zgonu — Piotr Włodarski
Akt zgonu — Szczepan Lipczak
Akt zgonu — Wawrzyniec Rasztar
Akt zgonu — Wojciech Lipczak
Akt zgonu — Zofia Wróbel
Akt zgonu — Zuzanna Kokot
Identyfikator rekordu: FHL-715832
Ostatnie zmiany: 25.12.2021
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia