genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania
dziadek po mieczu:
 
babcia po mieczu:
 
dziadek po kądzieli:
 
babcia po kądzieli:
 
ojciec:
 
matka:
 

Zuzanna Maślona z domu Suchar

  Nie wiadomo kiedy urodziła się Zuzanna, ale prawdopodobnie miało to miejsce przed 1794 r., natomiast na pewno żyła jeszcze ok. 1810 r.
dzieci:
Zuzanna miała 1 córkę

Notatki

  • {#1} Zuzanna należała do rodu Maślona (protoplasta: Jan Maślona).
  • {#2} Na dzień 02.04.2022 pochodzi od niej co najmniej 1 dziecko, 1 wnuk, 2 prawnuków, 7 pra×2wnuków, 15 pra×3wnuków, 39 pra×4wnuków, 42 pra×5wnuków i 9 pra×6wnuków

Linia czasu

1770178017901800181018201830184018501860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zuzanna Maślona z domu Suchar (?-?)
?
córka: Małgorzata Rzepka z domu Maślona (1810-?)
                                        |-----------------/------------------~                      

Wykres potomków

Zuzanna Suchar

└──> Małgorzata Maślona
     │
     └──> Marianna Rzepka
          │
          ├──> Kazimierz Pokorski
          │
          └──> Zuzanna Pokorska
               │
               ├──> Franciszek Kalinowski
               │
               ├──> Katarzyna Kalinowska
               │     │
               │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │          │
               │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │
               ├──> Franciszek Kalinowski
               │
               ├──> Józef Kalinowski
               │     │
               │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │
               │     ├──> Władysław Kalinowski
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │
               │     ├──> Marianna Kalinowska
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │
               │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │          │
               │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │          │     │
               │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │          │     │
               │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │          │
               │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │               │
               │               ├──> {personalia zastrzeżone}
               │               │
               │               └──> {personalia zastrzeżone}
               │
               ├──> Marianna Kalinowska
               │     │
               │     ├──> Monika Komorowska
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │     │
               │     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │     │
               │     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │          │
               │     │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │               │
               │     │               └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │
               │     ├──> Jan Komorowski
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │
               │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │          │
               │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │          │
               │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │          │
               │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │
               ├──> Adam Kalinowski
               │     │
               │     ├──> Kazimierz Kalinowski
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │
               │     ├──> Roman Kalinowski
               │     │     │
               │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │
               │     ├──> Walenty Kalinowski
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     ├──> Włodzimierz Kalinowski
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     └──> Andrzej Kalinowski
               │     │
               │     ├──> Helena Kalinowska
               │     │     │
               │     │     ├──> Bogdan Pszenica
               │     │     │     │
               │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │          │
               │     │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │     │
               │     │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │     │
               │     │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │     │
               │     │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │
               │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │
               │     ├──> Stanisław Kalinowski
               │     │     │
               │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │     │
               │     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │     │
               │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │     │
               │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │          │
               │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │     │
               │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │          │
               │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │          │     │
               │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │          │
               │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │          │     │
               │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │          │     │
               │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
               │          │     │
               │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
               │          │
               │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │          │
               │          ├──> {personalia zastrzeżone}
               │          │     │
               │          │     └──> ███
               │          │
               │          └──> {personalia zastrzeżone}
               │
               └──> Monika Kalinowska
Identyfikator rekordu: MR07649
Ostatnie zmiany: 01.04.2011
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia