genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

mikrofilm FHL 715831 DGS 7999609 (ASC Praszka 1820-1826, 1828)
(FHL INTL Film 715831)

Akt zgonu Tomasza Kalinowskiego
Akt urodzenia Jadwigi Kalinowskiej
Akt małżeństwa Antoniego Lipczaka i Katarzyny Maślonej
Akt zgonu Augustyna Kokota
Akt urodzenia Mikołaja Baryły
Akt zgonu Tomasza Baryły
Akt urodzenia Julianny Baryły
Akt urodzenia Wojciecha Woycika
Akt zgonu Piotra Kokota
Akt zgonu Agnieszki Morawiak
Akt zgonu Brygidy Kalinowskiej
Akt zgonu Franciszka Pokorskiego
Akt urodzenia Łucji Kokot
Akt zgonu Łucji Kokot
Akt zgonu ks. Jana Kostrzewińskiego
Akt zgonu Kazimierza Krzemińskiego
Akt małżeństwa Aleksego Kalinowskiego i Julianny Krzemińskiej
Akt urodzenia Tomasza Kalinowskiego
Akt małżeństwa Wojciecha Słabika i Marianny Sieradzkiej
Akt zgonu Marianny Zagrodnik
Akt urodzenia Marcina Kalinowskiego
Akt zgonu Marianny Sieradzkiej
Akt małżeństwa Walentego Myśliwczaka i Salomei Kiemarzonki
Akt urodzenia Karola Słabika
Akt małżeństwa Jakuba Kokota i Rozalii Korzeniewskiej
Akt małżeństwa Antoniego Pawlaka i Elżbiety Krupianki
Akt małżeństwa Wojciecha Zagrodnika i Rozalii Sas
Akt urodzenia Katarzyny Słabik
Akt zgonu Franciszka Kalinowskiego
Akt zgonu Andrzeja Patyka
Akt małżeństwa Wojciecha Kalinowskiego i Anny Przybyły
Akt urodzenia Franciszki Morawiak
Akt urodzenia Marianny Kokot
Akt małżeństwa Marcina Zagrodnika i Marianny Woycikowney
Akt małżeństwa Antoniego Stykały i Józefy Morawiak
Akt małżeństwa Antoniego Kokota i Joanny Smurawy
Akt małżeństwa Kazimierza Lipczaka i Justyny Maślonej
Akt zgonu Marianny Kokotki
Akt urodzenia Barbary Słabik
Akt małżeństwa Macieja Słabika i Franciszki Krzemińskiej
Akt małżeństwa Szymona Krzemińskiego i Józefa Zagrodnikówka
Akt małżeństwa Ludwika Włodarskiego i Gertrudy Bartosiak
Akt urodzenia Jana Dudka
Akt małżeństwa Macieja Czechowicza i Marianny Jarzębskiej
Akt małżeństwa Walentego Rzepki i Małgorzaty Maślonej
Akt małżeństwa Piotra Śmiałkowskiego i Rozalii Pośpiech
Akt małżeństwa Franciszka Rasztara i Anieli Krupianki
Akt zgonu Katarzyny Chłód czyli Woycik
Akt urodzenia Róży Kokot
Akt zgonu Rozalii Kokot
Akt małżeństwa Jana Tyllaka i Katarzyny Lipczak
Akt zgonu Mikołaja Baryły
Akt zgonu Andrzeja Kokota
Akt zgonu Łukasza Kalinowskiego
Akt urodzenia Róży Baran
Akt urodzenia Michała Barana
Akt zgonu Zuzanny Pietras
Akt urodzenia Elżbiety Hanas
Akt urodzenia Marianny Bakalarczyk
Akt urodzenia Piotra Dudka
Akt urodzenia Zuzanny Czechowicz
Akt małżeństwa Wojciecha Krupy i Katarzyny Kokot
Akt urodzenia Marianny Dudek
Akt urodzenia Szymona Lipczaka
Akt zgonu Szymona Lipczaka
Akt urodzenia Marianny Malak
Akt małżeństwa Karola Jędrysiaka alias Bakalarczyka i Marianny z Tyłów
Akt urodzenia Anny Krupy
Akt zgonu Anny Krupy
Akt zgonu Balcera Bakalarczyka
Akt zgonu Jakuba Słabika
Akt zgonu Jana Jędrzeja Słabika
Akt zgonu Anny Dudek
Akt zgonu Łucji Słabik
Akt zgonu Jana Krzaka
Akt małżeństwa Marcina Przybylaka i Antoniny Anasianki
Akt małżeństwa Stanisława Sieradzkiego i Justyny Krupy
Akt urodzenia Marianny Lipczak
Akt zgonu Maryanny Krzak
Akt zgonu Ewy Morawianki
Akt zgonu Anny Kokot
Akt zgonu Jana Lipczaka
Akt małżeństwa Dominika Wróblewskiego i Konstancji Florek
Akt zgonu Jakuba Myśliwczaka
Akt małżeństwa Felixa Sieradzkiego i Franciszki Przysadzianki
Akt urodzenia Jana Bakalarczyka
Duplikat aktu małżeństwa (Mateusza) Stanisława Męcwela i Urszuli Morawińskiej
Akt małżeństwa Szymona Brodnego i Franciszki Krzak
Akt małżeństwa Feliksa Krzemińskiego i Agnieszki Kuliberdy
Akt małżeństwa Tomasza Łysikowicza i Tekli Owczarkówny
Akt zgonu Jana Sieradzkiego
Akt zgonu Małgorzaty Sieradzkiej
Akt urodzenia Franciszki (sic!) Bakalarczyk
Akt urodzenia Katarzyny Baran
Akt zgonu Benedykta Zająca
Akt urodzenia Józefa Zagrodnika
Akt urodzenia Małgorzaty Kokot
Akt małżeństwa Szymona Pietrasa i Jadwigi Słabik
Akt małżeństwa Pawła Zagrodnika i Franciszki Maryniak
Akt zgonu Bartłomieja Anasa
Akt urodzenia Antoniego Kowalczyka
Akt małżeństwa Wojciecha Dudka i Julianny Brodnianki
Akt małżeństwa Jakuba Pilaka i Julianny Korzeniewskiej
Akt zgonu Antoniny Lipczakowej
Akt małżeństwa Michała Lipczaka i Marianny Sas
Akt urodzenia Stanisława Bakalarczyka
Akt urodzenia Łukasza Wichra
Akt małżeństwa Karola Krzemińskiego i Zuzanny Kokot
Akt zgonu Błażeya Przybyły
Akt małżeństwa Krzysztofa Słabika i Katarzyny Zagrodnik
Akt zgonu Elżbiety Słabik z Piątków
Akt urodzenia Petroneli Wójcik
Akt urodzenia Józefa Krupy
Akt małżeństwa Rocha Zielińskiego i Kunegundy Łuckiej
Akt małżeństwa Kacpra Zagrodnika i Katarzyny Krupy
Akt urodzenia Katarzyny Zagrodnik
Akt małżeństwa Szymona Pietrasa i Katarzyny Patyk
Akt zgonu Daniela Dudka
Akt urodzenia Balcera Cytery
Akt urodzenia Justyny Baran
Akt urodzenia Jana Janiszewskiego
Akt urodzenia Jana Malaka
Akt urodzenia Kazimierza Dudka
Akt urodzenia Jana Bakalarczyka
Akt urodzenia Adama i Szczepana Śmiałkowskich
Akt małżeństwa Jana Anasa i Elżbiety Śliwińskiej
Akt urodzenia Józefa Kukulskiego
Akt urodzenia Józefy Plewy
Akt urodzenia Jana Widery
Akt małżeństwa Marcina Widery i Franciszki Zagrodnikowskiej
Akt urodzenia Petroneli Kokot
Akt urodzenia Wiktorii Kokot
Akt urodzenia Antoniny Bakalarczyk
Akt zgonu Franciszka Zająca
Akt urodzenia Zofii Bakalarczyk
Akt małżeństwa Franciszka Morawińskiego i Maryanny Korzeniowszczanki
Akt urodzenia Piotra Kokota
Akt urodzenia Barbary Krzemińskiej
Akt urodzenia Józefa Zagrodnika
Akt urodzenia Kazimierza Krzemińskiego
Akt urodzenia Małgorzaty Myszliwczak
Akt urodzenia Zofii Krzemińskiej
Akt małżeństwa Jana Pilawki i Petronelli Nalichowskiej
Akt urodzenia Józefa Wieczorka
Akt urodzenia Jana Myśliwca
Akt zgonu Jana Myśliwca
Akt zgonu Franciszki Patyczki
Akt małżeństwa Wawrzyńca Patyka i Elżbiety z Czaków
Akt małżeństwa Michała Patyka i Józefy Piechurowny
Akt urodzenia Tomasza Rasztara
Akt urodzenia Rozalii Minkner
Akt zgonu Tomasza Tomali
przechowywanie Family History Library
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808-1870
Akt małżeństwa — Antoni Maślona i Barbara Słabik
Akt małżeństwa — Jan Owczarek i Konstancja Piechura
Akt małżeństwa — Jan Wróbel i Zofia Gorąca
Akt małżeństwa — Szymon Stasik i Małgorzata Kowal
Akt małżeństwa — Wojciech Pilawka i Marianna Olczyk
Akt urodzenia — Agnieszka Kowalczyk
Akt urodzenia — Balbina Janiszewska
Akt urodzenia — Franciszka Kokot
Akt urodzenia — Jakub Pilawka
Akt urodzenia — Jan Rasztar
Akt urodzenia — Józefa Szymochnik
Akt urodzenia — Marianna Kowalczyk
Akt urodzenia — Marianna Kowalczyk
Akt urodzenia — Marianna Kowalczyk
Akt urodzenia — Marianna Kowalczyk
Akt urodzenia — Marianna Kokot
Akt urodzenia — Piotr Pietruszka
Akt urodzenia — Szczepan Lipczak
Akt urodzenia — Szymon Pilawka
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu — Jakub Pilawka
Akt zgonu — Marianna Kowalczyk
Akt zgonu — Marianna Stasik
Akt zgonu — Szymon Kowalczyk
Akt zgonu — Wiktoria Słabik
Identyfikator rekordu: FHL-715831
Ostatnie zmiany: 01.05.2021
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia