genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt urodzenia Barbary Chałupki

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w sobotę 1 maja 2010 r.
12 lat, 10 miesięcy i 9 dni temu (na dzień 10.03.2023)
źródłoAkta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kadłubie
miejsce w źródle52/1870
treść odpisu
Akt urodzenia Barbary Chałupki [MR05524-P] Niniejszy akt został sporządzony we wsi Kadłubie, dwudziestego drugiego listopada/czwartego grudnia roku tysiąc osiemset siedemdziesiątego o godzinie dziesiątej wieczorem stawił się osobiście Błażej Chałupka chłop i rolnik ze wsi Popowice mający trzydzieści siedem lat, w towarzystwie Antoniego Zajdla mającego czterdzieści lat i Józefa Krzykwińskiego mającego lat czterdzieści pięć, chłopów-rolników z wsi Popowice, i okazał noworodka płci żeńskiej, składając oświadczenie, iż noworodek przyszedł na świat w Popowicach dwunastego/dwudziestego czwartego listopada tegoż roku o piątej po południu. Powiła go jego żona Katarzyna z domu Białek, mająca lat trzydzieści dwa. Noworodkowi na chrzcie świętym, który odbył się w dniu dzisiejszym nadano imię Barbara. Chrztu dokonał ksiądz Kazimierz Taranowski, a chrzestnymi zostali Piotr Chałupka i Katarzyna Białek. Niniejszy akt został odczytany ojcu i niepiśmiennym osobom towarzyszącym i zapis został przez nas podpisany. Podpisał: Ks. Taranowski w imieniu Kadlubskiego urzędnika, który posiada akty cywilne.

Zrodzona Rodak zmarła w Wieluniu dn. 25.1.1957 r. W.C. 34/57
tłumaczenie 29.04.2010 »» 01.05.2010, Joanna Przyłucka Translarus
kogo lub czego dotyczy

x10

Akt urodzenia Barbary Chałupki

Album multimedialny

Identyfikator rekordu: MR05524
Ostatnie zmiany: 22.04.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia