genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Odpis skrócony aktu zgonu Elżbiety Kalinowskiej

Odpis skrócony aktu zgonu Elżbiety Kalinowskiej
rodzaj obiektuakt zgonu
stworzenie obiektuUrząd Stanu Cywilnego w Wieluniu, 26.02.2008 (Wieluń)
kogo lub czego dotyczy
treść
Rzeczpospolita Polska
Województwo łódzkie
Urząd Stanu Cywilnego w Wieluniu
ODPIS SKRÓCONY AKTU ZGONU
I. Dane dotyczące osoby zmarłej:
1. Nazwisko: Kalinowska
2. Imię (imiona): Elżbieta Barbara
3. Nazwisko rodowe: Kalinowska
4. Stan cywilny: panna
5. Data urodzenia: 1945 r.
6. Miejsce urodzenia: Wieluń
7. Ostatnie miejsce zamieszkania: Wieluń
II. Dane dotyczące daty i miejsca zgonu:
1. Data: szesnastego sierpnia tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego (16.08.1945) roku
2. Miejsce: Wieluń
III. Dane dotyczące małżonka osoby zmarłej:
1. Nazwisko: —
2. Imię (imiona): —
3. Nazwisko rodowe: —
IV. Dane dotyczące rodziców osoby zmarłej:
Ojciec / Matka
1. Imię (imiona): Stanisław Juliusz / Kazimiera
2. Nazwisko rodowe: Kalinowski / Rodak
Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu zgonu Nr 72/1945
Wieluń, 26.02.2008
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego mgr inż. Adam Kowaliński
miejsce w rejestrze 179/1945
Identyfikator rekordu: MR03820
Ostatnie zmiany: 01.08.2010
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia