genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

zajęcie Józef Jędrzejaczyk — nauczyciel

rodzaj zdarzeniazajęcie
data zdarzeniaod września 1930 r. do kwietnia 1939 r.
8 lat i 7 miesięcy
miejsceSiemianowice Śląskie, POL‑SL
Europa, Polska, województwo śląskie, Siemianowice Śląskie
pracującyJózef Jędrzejaczyk
rodzaj zajęcia nauczyciel

Źródła

 • {#1} Ignacy Jendrzejaczyk o bracie Józefie. Rodzinne wspomnienia (MR02596), Ignacy Jendrzejaczyk (22.05.1997, Wieluń); miejsce w źródle: 9-10
  Józef ur. 1.01.1910 r. na gajówce w Kuźniczce — Kuźniczka należała do wsi Skotnica; zmarł 12.07.1958 r. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Krotoszynie i zaraz powołany został do wojska do podchorążówki w Śremie k. Poznania na jeden rok. Od września 1930 roku do kwietnia 1939 r. uczył w szkole w Siemianowicach Śląskich. W roku 1932 po ćwiczeniach wojskowych otrzymał stopień podporucznika. Był to pierwszy ofcer ze wsi Strojec. W kwietniu 1939 roku powołany do wojska do Mikołowa na Śląsku. I stąd 1 września, jako dowódca oddział P-panc brał udział na wojnie w walce przeciwko Niemcom. Na lubelszczyźnie wzięty do niewoli 20 września 1939 roku. Przebywał w obozie jenieckim: Kriegsgefangenenofizierlager II C Woldenberg. W skrócie Oflag II C liczył 5908 oficerów polskich, a także 733 podchorążnych, podoficerów i szeregowców. Woldenberg to miasto na Pomorzu Zachodnim, nazwa polska Dobiegniew i należy obecnie do Polski. 25 stycznia 1945 roku nastąpił wymarsz z obozu. Na placach apelowych o godzinie 7 rano stanęło około 6,5 tysiąca jeńców gotowych do wymarszu ewakuacyjnego. Wymarsz trwał od 8 do 11 godziny. Na czele kolumny posuwał się oddział konwojentów w sile dwu plutonów. Po bokach szły łańcuchy obstawy. Ostrzegano, że kto będzie opóźniał marsz i pozostawał w tyle, będą strzelać. Widziano jak wachamani kłuli bagnetami opieszałych i że na końcu kolumny słychać było odgłosy strzałów. Lista oficerów polskich zabitych i rannych w marszu było 45. Drogi były zaśnieżone i było bardzo mroźno. Józef maszerował w jednej z pierwszych kolumn i te kolumny dotarły do Lubeki. Niektóre kolumny z tyłu zostały zajęte przez oddziały radzieckie. Posiłki były mniej niż małe. Z Lubeki po zakończeniu działań wojennych wracał jak najszybciej do Ojczyzny. W Siemianowicach oczekiwała go żona przez okres 5-ciu lat. W Siemianowicach poślubił Helenę Sosińską w 1939 r. Dzieci nie mieli. Pracowała na stanowisku dyrektora w fabryce czekolady „Hanka” w Siemianowicach. Jej ojciec był posłem na sejm śląski w Katowicach. Zmarł około 1934 roku. Miała trzy siostry i czterech braci. Dwaj bracia młodzi w wieku 25 i 28 lat — z zawodu jeden muzyk grał w Filharmonii w Katowicach, drugi skończył prawo w Poznaniu — jako jedni z pierwszych aresztowani i wywiezieni do obozu w Oświęcimiu — tam w ciągu miesiąca zginęli.
  odpis: 19.12.2010
 • {#2} Szkolnictwo w województwie śląskim (MR11923), Józef Prażmowski, (1938, Katowice); miejsce w źródle: s. 7 (PDF s. 18); przechowuje: Śląska Biblioteka Cyfrowa, miejsce w repozytorium: https://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=88919; przechowuje: Biblioteka Śląska, miejsce w repozytorium: 54128 II
  ZMIANY OSOBOWE
  w poszczególnych szkołach powszechnych województwa śląskiego, od czasu wydania książki do dnia 30. IV 1938.
  (…) Po skrótach ub: (ubyli) i przyb: (przybyli) następują nazwiska nauczycieli (lek), którzy ubyli z danej szkoły lub do niej przybyli od czasu wydania książki do dnia 30 kwietnia 1938 (…)
  POWIAT KATOWICKI
  (…) SIEMIANOWICE (…)
  Nr 7 ub(yli): J. Brzycka, P. Lipska, J. Maternowska, B. Smosna, Z. Wilkówna. — przyb(yli): Bałacińska Maria, Jędrzejaczyk Józef (…)
  Nr 11 ub(ył): J. Jędrzejaczyk
  odpis: 04.11.2014
Identyfikator rekordu: MR01654-J
Ostatnie zmiany: 05.11.2014
Polityka prywatności:
 • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia