genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Maydan

rodzaj zdarzeniaodpis
dane bibliograficzne cytowanego fragmentu Schematismus universi venerabilis cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1911, Przemyśl 1911, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4670 s. 108
treść odpisu
3. MAYDAN, Oppidum. olim reg., Dioec. Cracov., Parochiam banc ad instantiam Josephi Tęczyn Ossoliński, Palatini Volhyniae et Capitan. Sandomir. fundavit Augustus III., R. P., a. D. 1758; — erexit eam vero Cajetanus Sołtyk, Eppus Cracov., a. 1765. E. m., extr. a. 1791 cura R. Wątrobski Simeonis, curati Maydanensis propriis et benefactorum impensis, cons. er Ant. Gołaszewski, Epp. Premisl., die 19. Junii an. 1792 sub T. S. Bartholomaei Apli. — Patr. P. T. D. Adamus Kozłowiecki.
     Paroehus: A. R. D. Thomas Mach, cum usu R. et M. n. 1855, o. 1879, b. 1887.
     Coop.: R. Eugenius Okoń, n. 1881, o. 1906.
     In loco Par. N. A. 1909. Incorp. pp. 7. Brzostowa góra 5, 1117. Dęba 7, 1447. Huta Komorowska 2, 1488. Krzątka 5, 3657. Rozalin 10, 771. Tarnowska Wola 9, 532. Poddziale 6, 57.
     Soc. Rosar. vivi et perpetui, Ss. Cord. Jesu, S. Familiae abstin. a erem. et parvulorum sub tutela Ss. Angel. Custod. Schol. 2 privatae et 5 sistem. in loco (3 class.), Huta Komorowska, (2 class.), Krzątka (4 class.), Brzostowa góra et Dęba, (2 class).
Off. distr. Kolbuszowa. N. A. Cath. 10978. Ac. 2. Jud. 1800. Off. post. et tel. in loco. Prov. ben. 1468 e. Off. trib. Kolbuszowa.
     In pago Huta Komorowska adest Capella e muro sub T. S. Laurentii M. benedicta, in qua stmel per aNNUM Sacrific. Missae celebratur.
czego dotyczy
Identyfikator rekordu: Majdan_Krolewski_schematyzm_1911
Ostatnie zmiany: 16.01.2012
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia