genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Odpis aktu chrztu Bartłomieja Kędzi z alegat

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu we wtorek 17 grudnia 2019 r.
4 lata, 1 miesiąc i 3 dni temu (na dzień 20.01.2024)
miejsceŁódź, obecnie POL‑LD
Europa, Polska, województwo łódzkie, Łódź
źródłoDowody do akt małżeństw parafii rzymskokatolickiej w Cieszęcinie 1818
miejsce w źródle17/1818 s. 51
autor odpisuMaciej Róg
instytucja przeglądająca źródłoArchiwum Państwowe w Łodzi
treść odpisu
(…) Parzynow Anno D[omi]ni 1793 Millesimo Septingenessimo Nonagesimo Tertio. Die 20ma Augusti Ego Entonius Franc[iscus] Zaremba Kamienski Canonicus Cathedralis Livo…? Parochus Parzynoven[sis] baptisavi infantem natum ex patre Simone Kędzia Catholico et Catharina accatholica Stylonka? conjugibus letimis, cui infanti nomen imposui Bartholomeus. Patrini fuere Michael Osmy et Agnes Sraykozina ambo Catholi[co]. (…) datt. Parzynow die 30 Junii A[nno] D[omini] 1818 Jacobus Mucha Parochus Parzynow
zobacz teżAkt chrztu Bartłomieja Kędzi
kogo lub czego dotyczy

x10

Odpis aktu chrztu Bartłomieja Kędzi z alegat (30.06.1818)
Identyfikator rekordu: MR13580
Ostatnie zmiany: 11.07.2021
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia