genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania
zobacz też

Rodowód metrykalny rodziny Kalinowskich ze Strojca koło Praszki

Rodowód metrykalny rodziny Kalinowskich ze Strojca koło Praszki
rodzaj obiektupublikacja
stworzenie obiektuMaciej Róg, 24.06.2011
kogo lub czego dotyczy
Notatki

  • {#1} Niezgodności w źródłach (zwłaszcza: metrykaliach) w wieku, miejscowościach, nazwiskach i imionach osób daje się ustalać w uporządkowany, nieco naukowy, sposób, a dzięki temu, czasami również zniwelować, mimo nich potwierdzając tożsamość faktów (informacji, danych osób). W ten sposób, wobec niedających się inaczej rozstrzygnąć wątpliwości, można również dostrzec kierunek dalszych poszukiwań. Metodą to ułatwiającą jest tabelaryczne porównywanie w kolumnach takich samych rodzajów danych z poszczególnych źródeł, a następnie oznaczanie danych niezgodnych i próby wyjaśniania tych niezgodności za pomocą hipotez, które finalnie przyjmuję albo jako udowodnione w ten sposób, albo utrzymuję do odwołania jako hipotezy z powodu braku bardziej przekonujących dowodów. Konieczność ponownego sprawdzenia, czy dana informacja (rodzaj danych) w konkretnym źródle występuje oraz w jakim faktycznym brzmieniu, a następnie zestawienie tych pozornych powtórzeń obok siebie w jednym widoku (często na jednym ekranie lub kartce albo kilku obok siebie), unaocznia samemu sobie, co nie pasuje do siebie i dlaczego. Taki sposób postępowania ze źródłami zwykłem publikować często pod nazwą „tożsamość metrykalna” lub „analiza źródeł”. Genealogom, którzy nie mogą znaleźć metryki urodzenia, małżeństwa lub zgonu przodka w danej parafii/gminie, często kieruje się do ich poszukiwania w parafiach ościennych. Czasami osoby umierały, ale nigdy się nie urodziły, albo rodziły się, ale nigdy nie umierały, podobnie jeśli chodzi o ślub i dzieci. Warto sprawdzić, czy nie było osób o niemal takich samych danych — „niemal”, bo o tych samych imionach, ale innych nazwiskach. Czasami ujawnia się wówczas zmianę nazwiska (przezwiska), jakim posługiwała się osoba lub rodzina. Nie od początku bowiem nazwiska były dziedziczne, czasami przekazywano je po teściu (żonie), od zagrody (przysiółka, miejscowości), na której się gospodarowało. Gdzieniegdzie tak było do I poł. XIX w.
  • {#2} wydanie drugie, poprawione i uzupełnione
Identyfikator rekordu: MR08442
Ostatnie zmiany: 19.05.2023
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • pliki — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia