genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania
dziadek po mieczu:
 
babcia po mieczu:
 
dziadek po kądzieli:
 
babcia po kądzieli:
 
ojciec:
Piotr Tomczyk
matka:
 

Maria Pyryt z domu Tomczyk

  Nie wiadomo kiedy urodziła się Maria, ale prawdopodobnie miało to miejsce przed 1842 r., natomiast na pewno żyła jeszcze ok. 1858 r.
dzieci:
Maria miała 3 dzieci — 1 córkę i 2 synów

Notatki

  • {#1} Od II poł. XX w. w Polsce często przy okazji spraw urzędowych lub dopiero pogrzebowych i spadkowych okazywało się, że choć w domu dziewczynkę nazywano imieniem „Maria”, to wcześniej ksiądz w metryce chrztu wpisał imię „Marianna”. Wskutek czego we wszystkich sprawach kościelnych, a ponieważ kiedyś urzędnikami stanu cywilnego byli księża, również w sprawach urzędowych — osoba występowała jako „Marianna”, a dla rodziny i znajomych znana była jako „Maria”, co współcześnie często wychodziło dopiero przy sprawach pogrzebowych i spadkowych. Imię „Maria” traktowano jako zastrzeżone ze względu na imię Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. Tak też mogło być z tą osobą.
  • {#2} Zobacz też rozpowszechnienie nazwiska „Pyryt” 2002 (Polska).
  • {#3} Zobacz też etymologia nazwiska Pyryt.
  • {#4} Maria należała do rodu Pyryt (protoplasta: Kazimierz Pyryt).
  • {#5} Należała do rodu Tomczyk (protoplasta: Piotr Tomczyk).
  • {#6} Na dzień 28.04.2021 pochodzi od niej co najmniej 3 dzieci, 20 wnuków, 11 prawnuków, 23 pra×2wnuków, 32 pra×3wnuków i 15 pra×4wnuków

Źródła

Linia czasu

185018601870188018901900191019201930
-------------------------------------------------------------------------------------------
Maria Pyryt z domu Tomczyk (?-?)
?
syn: Franciszek Pyryt (1857-?)
       |----------------------/--------------/----~                                       
syn: Jakób Pyryt (1858-1936)
        |-----------------------------------------------------------------------------|    

Wykres potomków

Maria Tomczyk

├──> Franciszek Pyryt
│     │
│     ├──> Katarzyna ………
│     │
│     ├──> Maria ………
│     │
│     ├──> Agnieszka Pyryt
│     │     │
│     │     └──> ……… Bomba
│     │          │
│     │          └──> {personalia zastrzeżone}
│     │               │
│     │               └──> {personalia zastrzeżone}
│     │
│     ├──> Aniela Pyryt
│     │
│     ├──> N.N.
│     │
│     ├──> martwe urodzenie
│     │
│     ├──> Aniela Pyryt
│     │     │
│     │     ├──> Jan Wilk
│     │     │     │
│     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │     │
│     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │     │
│     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │          │
│     │     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │          │
│     │     │     │          └──> Dagmara Andrusiewicz
│     │     │     │
│     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │     │
│     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │     │
│     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │     │
│     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │
│     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │
│     │     ├──> Bronisław Wilk
│     │     │     │
│     │     │     └──> ……… Wilk
│     │     │
│     │     ├──> Władysław Wilk
│     │     │     │
│     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │     │
│     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │          │
│     │     │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │
│     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │          │
│     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │          │
│     │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │
│     │     ├──> Mieczysław Wilk
│     │     │     │
│     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │     │
│     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │     │
│     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │
│     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │     │
│     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │     │     │
│     │     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │     │     │
│     │     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │     │
│     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │          │
│     │     │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │     │
│     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │          │
│     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │          │     │
│     │     │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │          │
│     │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │
│     │     ├──> Stanisława Wilk
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Beata Wnuk
│     │     │     │     │
│     │     │     │     ├──> ███
│     │     │     │     │
│     │     │     │     └──> ███
│     │     │     │
│     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │     │
│     │     └──> Helena Wilk
│     │          │
│     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │
│     │          └──> {personalia zastrzeżone}
│     │
│     ├──> Adam Pyryt
│     │
│     ├──> Jan Pyryt
│     │     │
│     │     └──> Władysław Pyryt
│     │          │
│     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │     │
│     │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │     │     │
│     │          │     │     └──> ███
│     │          │     │
│     │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │
│     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │     │
│     │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │     │     │
│     │          │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │     │
│     │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │
│     │          └──> {personalia zastrzeżone}
│     │               │
│     │               ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │               │
│     │               └──> {personalia zastrzeżone}
│     │
│     ├──> Karolina Pyryt
│     │     │
│     │     └──> ███
│     │          │
│     │          └──> {personalia zastrzeżone}
│     │
│     ├──> Anna Pyryt
│     │
│     └──> Wawrzyniec Pyryt

├──> Jakób Pyryt
│     │
│     ├──> Anna Pyryt
│     │
│     ├──> Maria Pyryt
│     │     │
│     │     └──> Emilia Bindyk
│     │
│     ├──> Franciszka Pyryt
│     │     │
│     │     └──> Zofia Wilk
│     │          │
│     │          ├──> Stanisław Róg
│     │          │     │
│     │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │     │
│     │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │     │     │
│     │          │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │     │
│     │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │
│     │          ├──> Kazimierz Róg
│     │          │     │
│     │          │     └──> Maciej Róg
│     │          │
│     │          ├──> Tadeusz Róg
│     │          │
│     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │     │
│     │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │     │     │
│     │          │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │     │
│     │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │          │
│     │          └──> {personalia zastrzeżone}
│     │               │
│     │               ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │               │     │
│     │               │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │               │
│     │               ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │               │     │
│     │               │     └──> {personalia zastrzeżone}
│     │               │
│     │               └──> {personalia zastrzeżone}
│     │                    │
│     │                    ├──> {personalia zastrzeżone}
│     │                    │
│     │                    └──> {personalia zastrzeżone}
│     │
│     ├──> Jan Pyryt
│     │
│     ├──> Jan Pyryt
│     │
│     ├──> Józef Pyryt
│     │
│     └──> Adam Piryt

└──> Zofia Piryt
     │
     └──> Porfiry Piryt
Identyfikator rekordu: MR01421
Ostatnie zmiany: 08.08.2009
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia