genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

zajęcie Zapłotny Ludwik — robotnik

rodzaj zdarzeniazajęcie
pracującyLudwik Zapłotny
rodzaj zajęcia robotnik
Arbeiter
Identyfikator rekordu: MR01355-J

Polityka prywatności:
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia