genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Rozbieżności pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami metryk

treść
Poszczególne metryki zazwyczaj istnieją w kilku egzemplarzach: w duplikacie akt stanu cywilnego w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego lub archiwum państwowym, a stamtąd na mikrofilmach mormonów; w unikacie akt stanu cywilnego w odpowiedniej parafii lub archiwum diecezjalnym, a stamtąd na zdygitalizowanych kolekcjach mormonów; w metryce kościelnej (kanonicznej) po łacinie; oraz we wpisie w tabelarycznym raptularzu (brudnopisie). Czasami pomiędzy tymi metrykami istnieją rozbieżności albo jedna z ksiąg nie zawiera metryki, którą zawierają inne księgi.
czego dotyczy

x7
Identyfikator rekordu: vs
Ostatnie zmiany: 28.11.2013
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia