genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Właściwości zdarzeń
Świadkowie ślubu (Słabik)

zdarzenie świadkowie
1788.10.19 małżeństwo (mąż Krzysztof Słabik, żona Elżbieta Krupa)Paweł Tokarski
1809.10.21 małżeństwo (mąż Kazimierz Krzemiński, żona Jadwiga Słabik)Andrzej Patyk
1823.11.06 małżeństwo (mąż Krzysztof Słabik, żona Katarzyna Zagrodnik)Antoni Lipczak
1831.02.06 małżeństwo (mąż Stanisław Olejnik, żona Elżbieta Słabik)Jakub Filip Korzeniowski
1881.02.21 małżeństwo (mąż Tomasz Pilawka, żona Antonina Baryła)Franciszek Kokot
1901.02.04 małżeństwo (mąż Wawrzyniec Dudek, żona Aleksandra Baryła)Feliks Baryła
1904.02.03 małżeństwo (mąż Franciszek Zajadły, żona Teofila Baryła)Andrzej Zając
1917.08.19 małżeństwo (mąż Stanisław Rokosz, żona Łucja Jędrzejaczyk)Józef Janas, Wojciech Janik
1944.01.29 małżeństwo (mąż Stanisław Kalinowski, żona Kazimiera Rodak)Mieczysław Pawłowski
małżeństwo (mąż Róg Kazimierz, żona Kalinowska Grażyna)Maria Kowalska z domu Kalinowska
małżeństwo (mąż Róg Kazimierz, żona Kalinowska Grażyna){personalia zastrzeżone}
Stworzono w aplikacji JSFamilia