genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt urodzenia Stanisława Kalinowskiego

Źródło

  • {#1} E-mail (MR12489) 12.02.2016 »» 13.02.2016
Identyfikator rekordu: MR12485
Ostatnie zmiany: 05.10.2017
Polityka prywatności:
  • autor odpisu — tylko dla rodziny
  • data i czas — tylko dla rodziny
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia