genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

odpis Potomkowie Walerii Pokorskiej i Stanisława Hanasa

rodzaj zdarzeniaodpis
źródłoPotomkowie Walerii Pokorskiej i Stanisława Hanasa
kogo lub czego dotyczy

x74
Identyfikator rekordu: MR12355-C
Ostatnie zmiany: 12.02.2017
Polityka prywatności:
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia