genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt urodzenia Katarzyny Kopeć
(Testimonium baptismi Mariannae Kopeć)

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu we wtorek 7 października 2008 r.
12 lat, 6 miesięcy i 21 dni temu (na dzień 28.04.2021)
miejsceSandomierz, POL‑SK
Europa, Polska, województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, SandomierzArchiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
źródłoAkta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Majdanie Królewskim
miejsce w źródle1/1898 Liber Natorum pro Huta Komorowska (MR03923 p. 35-36, 58)
autor odpisuMaciej Róg
treść odpisu
Parochia Majdan, 1898, Liber Natorum, Pagina pro Huta Komorowska, Januarius, Series 1, Natus 6 (4?), Baptisat 9, ob. Agn. Kopeć, Nomen: Catharina, Religio Catholica, Sexus: Puella, leg. 13/2 895, Pater: Joannes Kopeć agr. f. Josephi et Mariannae de p. Matthia Wołos c.l. 27(31?)/7 870, Mater: Francisca Lewicka fla Caroli agr. et Agathae de p. Sebastiano Strojec 6/4 876, Patrini et eorum conditio: Antonius Lewicki agric., Marianna ux. Mathiae Lewicki agr.
Zmarła 1.XI 1955 w Jagodach
tłumaczenie
Akt urodzenia 1/1898, ur. 06.01.1898 Huta Komorowska, chrz. 09.01.1898, Katarzyna, prawa córka, ojciec: rolnik Jan Kopeć prawy syn Józefa i Marii córki Macieja Wołosza, matka: Franciszka Lewicka córka rolnika Karola i Agaty córki Sebastiana Strojca, rodzice chrzestni: rolnik Antoni Lewicki oraz Maria żona rolnika Macieja Lewickiego, akuszerka: Agnieszka Kopeć
kogo lub czego dotyczy

x14

Notatki

 • {#1} Dwukrotnie sporządzałem odpis tego aktu, niestety z rozbieżnym skutkiem
                 data ślubu rodziców: jest (s. 58) lub jej nie ma (s. 35)
                 dzień urodzenia: 6 (s. 35) lub 4 (s. 58)
                 adnotacja o zgonie: jest (s. 36) lub jej nie ma (s. 58)
                 dzień urodzenia ojca: 27 (s. 36) lub 31 (s. 58)
  W związku z tym nie wiem, czy nie przeglądałem przypadkiem dwóch różnych aktów, zwłaszcza z uwagi na obecność i brak adnotacji o dacie ślubu rodziców oraz o zgonie
Identyfikator rekordu: MR10636
Ostatnie zmiany: 22.04.2019
Polityka prywatności:
 • data i czas — publiczne dla wszystkich
 • miejsce — publiczne dla wszystkich
 • rekordy — publiczne dla wszystkich
 • właściwości — publiczne dla wszystkich
 • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia