genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Franciszka czy Franciszek

treść
Według duplikatu ASC zgonu Franciszek Bakalarczyk był chłopcem o imieniu Franciszek, natomiast według duplikatu ASC urodzenia był dziewczynką o imieniu Franciszka. Unikat ASC urodzenia ukazuje, jak urzędnik stanu cywilnego po omyłkowym wpisaniu formułki „… okazał dziecię płci żeńs-kiey … któremu … nadano imię Franciszka” poprawił pierwszą sylabę płci „żeńs-” (na końcu linii) na „męs-” oraz ostatnią sylabę imienia „-szka” poprzez skreślenie litery „a” i dopisanie litery „e” przed literą „k”; tym samym w unikacie urodzenia jest chłopiec Franciszek. W oryginale chrztu jest również chłopiec Franciszek.
kogo lub czego dotyczy

x10
Identyfikator rekordu: MR10358-N
Ostatnie zmiany: 06.08.2013
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia