genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Hipoteza o wspólnym protoplaście strojeckich Kokotów

treść
Być może Andrzej Kokot był bratem Augustyna Kokota i Antoniego Kokota, mając co najmniej wspólnego ojca. Antoni i Augustyn byli braćmi. W metryce ślubu Jana Kokota zapisano, że był synem Franciszki Kokot, a wg metryki chrztu miał 22 lata (po jej odnalezieniu okazało się, że jego ojcem był Antoni, który zmarł trzy lata wcześniej, stąd pan młody nie mógł złożyć uszanowania zmarłemu ojcu, więc stosownie do Kodeksu cywilnego Napoleona w metryce ślubu wymieniono tylko matkę); świadkiem na jego ślubie był Augustyn Kokot literalnie nazwany „stryjem młodego pana”. Z kolei wg metryki zgonu Augustyna, zgłon zgłaszał Marcin Janiszewski (zięć jego brata) oraz niejaki Jędrzej Patyk (czyli Andrzej), wyraźnie nazwany „bratem zmarłego” (być może pomylono nazwisko lub jest to jego wcześniejsze brzmienie). Znalazłem jednak akt zgonu Andrzeja Patyka, który zgłosił jego syn Michał lat 25. Dotąd brak wystarczających dowodów na pokrewieństwo Andrzeja z pozostałymi braćmi. Por. https://www.facebook.com/groups/GenealogiaPraszka/permalink/1936271899733447/ Pokazane informacje stanowią niezweryfikowaną hipotezę, bowiem dotąd nie znaleziono decydujących argumentów za ani przeciwko takiej wersji. Do czasu ewentualnego sprostowania lub potwierdzenia, pokazane informacje należy traktować jako hipotetyczne.
zobacz teżHipoteza
kogo lub czego dotyczy

x13
Identyfikator rekordu: MR07447-N
Ostatnie zmiany: 08.12.2017
Polityka prywatności:
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia