genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt urodzenia Jana Rodaka

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w sobotę 1 maja 2010 r.
10 lat, 7 miesięcy i 13 dni temu (na dzień 14.12.2020)
źródłoAkta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ożarowie
miejsce w źródle129/1893
treść odpisu
Akt urodzenia Jana Rodaka [MR05526-P] Działo się w miejscowości Ożarów siedemnastego/dwudziestego dziewiątego października tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie pierwszej po południu. Tego dnia stawił się osobiście Antoni Rodak pracujący w Ożarowie mający dwadzieścia siedem lat, w towarzystwie Augustyna Wójca mającego trzydzieści lat i Iwana Kubicy mającego lat trzydzieści pięć, mieszkających w Ożarowie, i okazał noworodka płci męskiej, składając oświadczenie, iż noworodek przyszedł na świat w Ożarowie piętnastego/dwudziestego siódmego października tego roku o godzinie siódmej wieczorem, powiła go jego żona Barbara z domu Chałupczyńska, mająca lat dwadzieścia trzy. Noworodkowi na chrzcie świętym, który odbył się w dniu dzisiejszym nadano imię Jan. Chrztu dokonał ksiądz Antoniusz Kukowski w obecności pracownika administracji miasta Ożarów, a chrzestnymi zostali Augustyn Wujec z Ożarowa i Konstancja Korzeniewska z Rosy. Niniejszy akt został odczytany składającemu oświadczenie i towarzyszącym mu osobom i zapis został przez nas podpisany.
tłumaczenie 29.04.2010 »» 01.05.2010, Joanna Przyłucka Translarus
kogo lub czego dotyczy
Akt urodzenia Jana Rodaka

Album multimedialny

Identyfikator rekordu: MR05526
Ostatnie zmiany: 22.04.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia