genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt urodzenia Ludwika Zapłotnego

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w sobotę 8 maja 2010 r.
11 lat, 1 miesiąc i 26 dni temu (na dzień 04.07.2021)
źródłoAkta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lututowie
miejsce w źródle83/1862
treść odpisu
Dymki 83. Akt urodzenia Ludwika Zapłotnego (skan kserokopii duplikatu) [MR05521-P] Akt urodzenia Ludwika Zapłotnego (skan duplikatu) [MR05521-DP] Akt urodzenia Ludwika Zapłotnego (zdjęcie mikrofilmu duplikatu) [MR05521-FP] Działo się w Lututowie dnia siedemnastego sierpnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego drugiego roku. Stawił się Jan Zapłotny lat trzydzieści liczący, fornal dworski w Dymkach zamieszkały w przytomności świadków Szymona Bakalski rolnika z Sokolnik lat dwadzieścia siedm i Antoniego Koźby rataja z Dymek lat trzydzieści pięć liczących i okazał dziecię płci męskiej urodzone w Dymkach dnia drugiego o godzinie czwartej rano miesiąca i roku bieżących z Apolonii Zieliński lat dwadzieścia dwa liczącej jego małżonki. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Ludwik, a rodzicami jego chrzestnemi byli: rozprawiany wyżej Szymon Bakalski i Rozalia Koźba. Akt niniejszy stawającym czytać i pisać nieumiejącym przeczytany i przez nas podpisany został. Xx Dobrowolski Proboszcz
zobacz teżAkt urodzenia Ludwika Zapłotnego (skan duplikatu)
Akt urodzenia Ludwika Zapłotnego (zdjęcie mikrofilmu duplikatu)
kogo lub czego dotyczy

x14

Akt urodzenia Ludwika Zapłotnego (skan kserokopii duplikatu)
Identyfikator rekordu: MR05521
Ostatnie zmiany: 22.04.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia