genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

zamieszkiwanie Turner Robert

rodzaj zdarzeniazamieszkiwanie
data zdarzeniado śmierci
mieszkaniecRobert Turner

Źródło

Identyfikator rekordu: MR04072-R
Ostatnie zmiany: 09.09.2009
Polityka prywatności:
  • data i czas — tylko dla rodziny
  • miejsce zamieszkania — tylko dla rodziny
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia