genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

etymologia imienia יַעֲקֹב, Ἰάκωβος, Iakobos, Iacobus, Iacomus; Jakób, Jakub, Kuba; Jacob, Jake, James, Jim, Jimmy (12 oboczności)

rodzaj zdarzeniaetymologia
imię יַעֲקֹב, Ἰάκωβος, Iakobos, Iacobus, Iacomus; Jakób, Jakub, Kuba; Jacob, Jake, James, Jim, Jimmy
opis genezy
Z hebrajskiego יַעֲקֹב (Jaaqob) „zesłany by karać nas za nasze grzechy” lub „ten, którego Bóg ochrania”, poprzez greckie Ἰάκωβος (Iakobos) i łacińskie Iacobus. Do 1936 r. imię Jakub zapisywano najczęściej zgodnie ze źródłosłowiem (łac. Iacobus) przez o kreskowane (Jakób). W języku angielskim Jacob, również jako James poprzez późnołacińskie Iacomus.
źródłoWikipedia
http://obcyjezykpolski.interia.pl/?md=archive&id=2

Osoby (85)

Identyfikator rekordu: Iacobus
Ostatnie zmiany: 19.09.2011
Polityka prywatności:
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia