genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

mikrofilm FHL 715836 DGS 7999625 (ASC Praszka 1856-1865)
(FHL INTL Film 715836)

Akt małżeństwa Michała i Petroneli Kalinowskich
Akt urodzenia Michała Kalinowskiego
Akt urodzenia Józefa Baryły
Akt urodzenia Franciszka Kalinowskiego
Akt zgonu Michała Kalinowskiego
Akt urodzenia Józefa Kalinowskiego
Akt urodzenia Marianny Kalinowskiej
Akt zgonu Marianny Kalinowskiej
Akt urodzenia Julianny Kalinowskiej
Akt urodzenia Petroneli Kalinowskiej
Akt zgonu Petroneli Kalinowskiej
Akt urodzenia Petroneli Kalinowskiej
Akt urodzenia Marianny Baryły
Akt urodzenia Małgorzaty Kokot
Akt urodzenia Antoniny Baryły
Akt zgonu Aleksego Kalinowskiego
Akt urodzenia Michała Kalinowskiego
Akt urodzenia Katarzyny Kalinowskiej
Akt zgonu Katarzyny Kalinowskiej
Akt urodzenia Katarzyny Kalinowskiej
Akt urodzenia Julianny Kokot
Akt urodzenia Antoniny Krupy
Akt małżeństwa Piotra Kokota i Józefy Wróblewskiej
Akt urodzenia Józefa Kokota
Akt małżeństwa Józefa Olejnika i Franciszki Krzemińskiej
Akt zgonu Małgorzaty Olejnikowej
Akt małżeństwa Wiktorii Lipczak
Akt urodzenia Zuzanny Pokorskiej
Akt urodzenia Franciszka Kalinowskiego
Akt zgonu Michała Kalinowskiego
Akt małżeństwa Józefa Hąbka i Marianny Kalinowskiej
Akt małżeństwa Franciszka Sieradzkiego i Agnieszki Krzemińskiej
Akt zgonu Feliksa Włodarskiego
Akt zgonu Wojciecha Hanasa
Akt małżeństwa Michała Dudka i Magdaleny Zagrodnik
Akt urodzenia Petroneli Krupy
Akt małżeństwa Jana Kokota i Magdaleny Szczeciny
Akt małżeństwa Karola Kukuła i Józefy Zarębskiej
Akt zgonu Michała Lipczaka
Akt małżeństwa Wojciecha Stasiaka i Marianny Sasianki wdowy Lipczakowej
Akt zgonu Józefa Kalinowskiego
Akt zgonu Jana Kokota
Akt małżeństwa Jana Dudka i Marianny Morawiak
Akt urodzenia Józefy Kogut
Akt urodzenia Tekli Kogut
Akt urodzenia Marianny Hanas
Akt małżeństwa Adama Jabłonki i Katarzyny Bartosiak
Akt urodzenia Katarzyny Krupy
Akt urodzenia Marcina Kowalczyka
Akt małżeństwa Franciszka Kukuła i Agnieszki Maślonej
Akt urodzenia Wojciecha Kukuła
Akt urodzenia Tomasza Kukuła
Akt urodzenia Antoniego Zająca
Akt małżeństwa Grzegorza Jończyka i Rozalii Krzemińskiej
Akt zgonu Katarzyny Kokot
Akt urodzenia Julianny Kokot
Akt urodzenia Jana Kokota
Akt małżeństwa Jana Oleynika i Franciszki z Morawiakow Koscielną
Akt urodzenia Jana Kukuła
Akt zgonu Jana Kukuła
Akt urodzenia Marianny Kukuł
Akt urodzenia Marianny Kukuł
Akt zgonu Błażeja Kościelnego
Akt małżeństwa Józefa Wróblewskiego i Elżbiety Pychyńskiej
Akt małżeństwa Walentego Rzepki i Julianny Przybylanki
Akt urodzenia Walentego Bakalarczyka
Akt urodzenia Katarzyny Bakalarczyk
Akt urodzenia Katarzyny Bakalarczyk
Akt urodzenia Marianny Ciosek
Akt małżeństwa Andrzeja Kalinowskiego i Józefy Morawiak
Akt małżeństwa Jakuba Korzeniowskiego i Magdaleny Kalinowskiej
Akt urodzenia Jana Kalinowskiego
Akt zgonu Michała Korzeniowskiego
Akt urodzenia Juliana Hąbka
Akt zgonu Marianny Hąbek
Akt małżeństwa Feliksa Pilaka i Józefy Kalinowskiej
Akt urodzenia Katarzyny Pilak
Akt zgonu Petroneli Kalinowskiej
Akt małżeństwa Wincentego Hanasa i Pauliny Janiszewskiej
Akt zgonu Antoniego Lipczaka
Akt zgonu Tomasza Bakalarczyka
Akt małżeństwa Tomasza Dudka i Marianny wdowy Bakalarczykowej z Malaków
Akt małżeństwa Jana Kokota i Marianny Maryniak
Akt zgonu Magdaleny Kokot
Akt urodzenia Marcina Kokota
Akt urodzenia Antoniego Kokota
Akt małżeństwa Macieja Kokota i Marianny Kubik
Akt zgonu Katarzyny Kokot
Akt małżeństwa Ignacego Kukuła i Joanny Jaroń
Akt zgonu Józefy Kukuliny
Akt zgonu Józefa Kukuła
Akt urodzenia Tomasza Kukuła
Akt zgonu Tomasza Kukuła
Akt małżeństwa Stanisława Lipczaka i Wiktorii Rakówny
Akt urodzenia Marianny Lipczakówny
Akt zgonu Anny Kalinowskiej
Akt zgonu Józefy Malak
Akt zgonu Macieja Słabika
Akt urodzenia Zofii Kokot
Akt małżeństwa Szczęsnego Janasa i Marianny Krzemińskiej
Akt małżeństwa Wojciecha Zarębskiego i Marianny Lipczak
Akt małżeństwa Grzegorza Malaka i Marianny Zagrodnik
Akt zgonu Katarzyny Bakalarczyk
Akt zgonu Marianny Hanas
Akt urodzenia Antoniego Hanasa
Akt urodzenia Tomasza Hanasa
Akt zgonu Tomasza Hanasa
Akt zgonu Piotra Słabika
Akt małżeństwa Urbana Jędrzejaka i Julianny Kowalczyk
Akt urodzenia Jana Kowalczyka
Akt urodzenia Tekli Kukulskiej
Akt urodzenia Marianny Kukuł
Akt zgonu Józefa Kukuła
Akt małżeństwa Jakuba Morawiaka i Marianny Zelwert
Akt małżeństwa Wincentego Mariawiaka i Józefy Dzięcioł
Akt małżeństwa Błażeja Morawiaka i Petroneli Kałwak
Akt zgonu Błażeja Morawiaka
Akt zgonu Katarzyny Morawiak
Akt zgonu Piotra Zająca
Akt zgonu Małgorzaty Kokot
Akt urodzenia Marianny Kokot
Akt zgonu Jana Kukuła
Akt urodzenia Józefy Kukuł
Akt zgonu Józefy Kukuł
Akt urodzenia Antoniny Kukuł
Akt urodzenia Agnieszki Hąbek
Akt urodzenia Antoniego Dudka
Akt zgonu Jadwigi Pietras
Akt urodzenia Michała Kalinowskiego
Akt małżeństwa Jakuba Korzeniowskiego i Marianny Kokot
Akt urodzenia Tomasza Bakalarczyka
Akt zgonu Tomasza Bakalarczyka
Akt zgonu Katarzyny Kokot
Akt zgonu Michała Kokota
Akt urodzenia Zofii Kokot
Akt zgonu Mikołaja Kukuła
Akt urodzenia Balbiny Kukulanki
Akt małżeństwa Jana Kukuła i Agnieszki Stykały
Akt zgonu Franciszki Słabik
Akt małżeństwa Antoniego Słabika i Józefy Krupy
Akt urodzenia Jadwigi Hanas
Akt zgonu Franciszki Hanas
Akt zgonu Stanisława Hanasa
Akt zgonu Wojciecha Janasa
Akt małżeństwa Piotra Zagrodnika i Konstancji Kukuł
Akt urodzenia Józefy Kukuł
Akt małżeństwa Józefa Morawiaka i Katarzyny Krupy
Akt zgonu Julianny Kokot
Akt urodzenia Marcyanny Kukuł
Akt zgonu Walentego Kukóła
Akt urodzenia Jadwigi Kukuł
Akt urodzenia Piotra Kuchulskiego (sic!)
Akt małżeństwa Karola Lipczaka i Julianny Wieczorek
Akt zgonu Julianny Bakalarczyk
Akt urodzenia Antoniny Bakalarczyk
Akt urodzenia Michała Bakalarczyka
Akt zgonu Michała Bakalarczyka
Akt urodzenia Kaźmierza Bakalarczyka
Akt urodzenia Jadwigi Krzemieńskiej
Akt urodzenia Baltazara Dudka
Akt małżeństwa Antoniego Hanasa i Marianny Włodarskiej
Akt urodzenia Michała Stykały
Akt urodzenia Ludwika Kalinowskiego
Akt urodzenia Andrzeja Bakalarczyka
Akt małżeństwa Marcina Bakalarczyka i Marianny Pokorskiej
Akt urodzenia Teofili Kokot
Akt małżeństwa Jana Bakalarczyka i Marianny Morawiak
Akt zgonu Wincentego Korzeniewskiego
Akt urodzenia Wojciecha Kukuła
Akt urodzenia Józefa Kukuła
Akt małżeństwa Jana Zagrodnika i Katarzyny Bakalarczyk
Akt małżeństwa Jana Kokota i Julianny Włodarskiej
Akt urodzenia Antoniny Kokot
Akt urodzenia Piotra Słabika
Akt małżeństwa Franciszka Kukulskiego i Leonardy Zajączkowskiej
Akt urodzenia Rocha Kukulskiego
Akt urodzenia Michała Kukulskiego
Akt urodzenia Marianny Kukuł
Akt urodzenia Józefa Kukuła
Akt małżeństwa Franciszka Chłoda i Karoliny Morawiak
Akt zgonu Jana Morawiaka
Akt urodzenia Małgorzaty Kokot
Akt zgonu Petroneli Kukuł
Akt zgonu Julianny Hanas
Akt zgonu Tekli Kogut
Akt urodzenia Tomasza Pilaka
Akt zgonu Marianny Przybyliny
Akt małżeństwa Wojciecha Wróbla i Petroneli Kalinowskiej
Akt małżeństwa Wojciecha Anasiaka i Barbary Głębianki
Akt urodzenia Szymona Materaca
Akt urodzenia Piotra Szukały
Akt małżeństwa Antoniego Kuliberdy i Katarzyny Bakalarczyk Krupiny
Akt zgonu Kazimierza Olejnika
Akt małżeństwa Marcina Grzebieli i Julianny Materac
Akt zgonu Piotra Owczarka
Akt zgonu Antoniego Kuliberdy
Akt małżeństwa Marcina Zagrodnika i Katarzyny Wróblewskiej
przechowywanie skany FamilySearch DGS 4225951 (urodzenia Kadłub 1830-1839)
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808-1870
Akt małżeństwa — Antoni Zagrodnik i Małgorzata Lipczak
Akt małżeństwa — Jakub Hąbek i Józefa Kokot
Akt małżeństwa — Jan Mielcarek i Petronela Myśliwiec
Akt małżeństwa — Karol Małyska i Marianna Lipczak
Akt małżeństwa — Maciej Konfederak i Franciszka Pietruszka
Akt małżeństwa — Wojciech Zarębski i Katarzyna Jaroń
Akt urodzenia — Franciszek Sieradzki
Akt urodzenia — Franciszek Zagrodnik
Akt urodzenia — Jan Lipczak
Akt urodzenia — Konstanty Kokot
Akt urodzenia — Teofila Kokot
Akt zgonu — Elżbieta Kokot
Akt zgonu — Franciszek Sieradzki
Akt zgonu — Jan Lipczak
Akt zgonu — Józefa Sieradzka
Akt zgonu — Marianna Zarębska
Akt zgonu — Marianna Rzepka
Identyfikator rekordu: FHL-715836
Ostatnie zmiany: 01.05.2021
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia