genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

mikrofilm FHL 715834 DGS 7999606 (ASC Praszka 1847-1852)
(FHL INTL Film 715834)

Akt urodzenia Julianny Kalinowskiej
Akt zgonu Julianny Kalinowskiej
Akt zgonu Jana Kalinowskiego
Akt małżeństwa Karola Kalinowskiego i Zuzanny Rasztar
Akt urodzenia Kacpra Kalinowskiego
Akt małżeństwa Marcina Kalinowskiego i Łucji Zając
Akt małżeństwa Antoniego Myśliwca i Marianny Kokot
Akt urodzenia Franciszka Kalinowskiego
Akt urodzenia Wawrzyńca Baryły
Akt zgonu Wawrzyńca Baryły
Akt urodzenia Feliksa Baryły
Akt małżeństwa Jakuba Kokota i Barbary Słabik
Akt zgonu Grzegorza Kalinowskiego (sic!) recte Pokorskiego
Akt małżeństwa Filipa Borowika i Zofii Kokot
Akt zgonu Julianny Kokot
Akt małżeństwa Wojciecha Raka i Marianny Lipczak
Akt urodzenia Jana Kukuła
Akt zgonu Kacpra Kalinowskiego
Akt urodzenia Walentego Kalinowskiego
Akt małżeństwa Piotra Kalinowskiego i Franciszki Krupy
Akt zgonu Jadwigi Kalinowskiej
Akt małżeństwa Piotra Smerdy i Agnieszki Kalinowskiej
Akt małżeństwa Antoniego Hanasa i Julianny Krzakówny
Akt urodzenia Marianny Lipczak
Akt urodzenia Józefy Lipczak
Akt zgonu Małgorzaty Kokotowej
Akt zgonu Adama Kokota
Akt urodzenia Michała Kokota
Akt urodzenia Petroneli Kukulanki
Akt małżeństwa Franciszka Krupy i Katarzyny Bakalarczyk
Akt małżeństwa Józefa Nalichowskiego i Agnieszki Słabik
Akt urodzenia Konstancji Zagrodnik
Akt zgonu Katarzyny Zagrodnik
Akt zgonu Marianny Hanas
Akt urodzenia Andrzeja Kokota
Akt urodzenia Marianny Morawiak
Akt urodzenia Antoniego Morawiaka
Akt zgonu Jadwigi Zagrodnik
Akt małżeństwa Macieja Przybylaka i Marianny Hanas
Akt zgonu Tomasza Słabika
Akt zgonu Daniela Janasa
Akt urodzenia Michała Kokota
Akt zgonu Michała Kokota
Akt urodzenia Franciszka Kokota
Akt urodzenia Macieja Bakalarczyka
Akt urodzenia Michała Bakalarczyka
Akt zgonu Zofii Kalinowskiej
Akt zgonu Franciszka Słabika
Akt zgonu Elżbiety Kowalczyk (sic!)
Akt zgonu Franciszka Bakalarczyka
Akt urodzenia Julianny Olejnik
Akt urodzenia Piotra Olejnika
Akt urodzenia Wiktorii Stykały
Akt urodzenia Franciszki Lipczak
Akt zgonu Julianny Kokot
Akt zgonu Pawła Zagrodnika
Akt urodzenia Wincentego Kalinowskiego
Akt zgonu Wincentego Kalinowskiego
Akt zgonu Karoliny Kalinowskiej
Akt zgonu Marianny Kalinowskiej
Akt zgonu Szymona Kalinowskiego
Akt urodzenia Marianny Włodarskiej
Akt urodzenia Antoniego Włodarskiego
Akt urodzenia Jana Włodarskiego
Akt zgonu Barbary Hanas
Akt małżeństwa Karola Słabika i Julianny Hanas
Akt małżeństwa Antoniego Kowalczyka i Marianny Morawiak
Akt małżeństwa Feliksa Łuczaka i Julianna Wolnej
Akt zgonu Feliksa Łuczaka
Akt zgonu Marianny Lipczak
Akt zgonu Jana Kokota
Akt zgonu Katarzyny Kowalczyk
Akt urodzenia Katarzyny Kalinowskiej
Akt zgonu Marianny Kaczmarek
Akt małżeństwa Mateusza Pilaka i Marianny Zagrodnik
Akt zgonu Pawła Maryniaka
Akt zgonu Jakuba Maryniaka
Akt urodzenia Feliksa Maryniaka
Akt zgonu Feliksa Maryniaka
Akt urodzenia Małgorzaty Kukulanki
Akt zgonu Franciszki Lipczakówny
Akt zgonu Karola Stykały
Akt zgonu Teresy Stykały
Akt małżeństwa Andrzeja Dudka i Wiktorii Olejnik
Akt zgonu Jana Barana
Akt małżeństwa Franciszka Kokota i Franciszki Olejnik
Akt zgonu Franciszki Baran
Akt urodzenia Franciszki Stykały
Akt urodzenia Marcina Stykały
Akt zgonu Wincentego Słabika
Akt zgonu Jana Słabika
Akt zgonu Antoniego Stykały
Akt urodzenia Ewy Nalichowskiej
Akt małżeństwa Franciszka Wójcika i Barbary Tondel
Akt zgonu Petroneli Wójcik
Akt małżeństwa Jana Wojtonia i Petroneli Wójcik
Akt urodzenia Wiktorii Wójcik
Akt zgonu Wiktorii Wójcik
Akt urodzenia Michała Wojtonia
Akt urodzenia Michała Wójcika
Akt małżeństwa Franciszka Włodarskiego i Petroneli Latusińskiej
Akt zgonu Ludwika Włodarskiego
Akt małżeństwa Jana Pokorskiego i Zofii Zagrodnik
Akt urodzenia Wiktorii Czechowicz
Akt małżeństwa Antoniego Czechowicza i Łucji Kuli
Akt zgonu Ignacego Chrempińskiego
Akt małżeństwa Tomasza Mańkowskiego i Marianny Rzepki
Akt urodzenia Jakuba Janasa
Akt małżeństwa Bartłomieja Materaca i Franciszki Janiszewskiej
Akt zgonu Jakuba Zagrodnika
Akt małżeństwa Tomasza Śmiałkowskiego i Józefy Zielińskiej
Akt zgonu Rozalii Krupiny
Akt urodzenia Karola Kowalczyka
Akt zgonu Jadwigi Słabik
Akt zgonu Karoliny Kowalczyk
Akt zgonu Antoniego Janasa
Akt zgonu nieżywej córki Piotra Kukulskiego
Akt urodzenia Jędrzeja Kukulskiego
Akt małżeństwa Jana Widery i Agnieszki Maślonej
Akt urodzenia Petroneli Zając
Akt urodzenia Katarzyny Rasztar
Akt urodzenia Marianny Bakalarczyk
Akt urodzenia Wincentego Tobisa
Akt zgonu Zuzanny Bakalarczyk
Akt urodzenia Jana Kokota
Akt zgonu Kazimierza Kokota
Akt małżeństwa Józefa Kukuła i Katarzyny Strzeleckiej
Akt urodzenia Woyciecha Kukuła
Akt małżeństwa Błażeja Kościelnego i Franciszki Morawianki
Akt urodzenia martwego syna Antoniego i Marianny Kowalczyków
Akt małżeństwa Antoniego Mistygacza i Katarzyny Sieradzkiej
Akt małżeństwa Tomasza Rasztara i Marianny Olejnickiej
Akt zgonu Wojciecha Bakalarczyka
Akt urodzenia Józefy Krzemieńskiej
Akt zgonu Marianny Włodarskiej
Akt urodzenia Antoniego Borowika
Akt zgonu Piotra Kokota
Akt urodzenia Józefy Kokot
Akt zgonu Walentego Baryły
Akt małżeństwa Ignacego Kudelskiego i Zuzanny Pilawki
przechowywanie Family History Library
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808-1870
Akt małżeństwa — Franciszek Pychyński i Julianna Kokot
Akt małżeństwa — Grzegorz Kuliberda i Łucja Krupa
Akt małżeństwa — Jakub Konfederak i Józefa Piechura
Akt małżeństwa — Kazimierz Sukała i Agnieszka Gancarek
Akt urodzenia — Elżbieta Hanas
Akt urodzenia — Franciszek Myśliwiec
Akt urodzenia — Jakub Hanas
Akt urodzenia — Jan Zarembski
Akt urodzenia — Józefa Hanas
Akt urodzenia — Marianna Materac
Akt urodzenia — Małgorzata Lipczak
Akt urodzenia — Tomasz Hanas
Akt urodzenia — Tomasz Lipczak
Akt urodzenia — Wawrzyniec Lipczak
Akt urodzenia — Wincenty Krzemiński
Akt urodzenia — martwe urodzenie
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu — Elżbieta Krzemińska
Akt zgonu — Gertruda Konfederak
Akt zgonu — Jakub Kowalczyk-Krupa
Akt zgonu — Jan Olczyk
Akt zgonu — Józefa Lipczak
Akt zgonu — Katarzyna Kuliberda
Akt zgonu — Marianna Kuliberda
Akt zgonu — Marianna Zarembska
Akt zgonu — Tomasz Lipczak
Identyfikator rekordu: FHL-715834
Ostatnie zmiany: 01.05.2021
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia