genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania
przechowywanie Nazwa zastrzeżona
przechowywanie Indeks Represjonowanych
przechowywanie Dziadkowie Kalinowscy pośród brzeskich harcerzy
przechowywanie Nazwa zastrzeżona
przechowywanie Marja Szyputa’s Immigration Manifest
przechowywanie Filip Szypula’s Immigration Manifest
przechowywanie Hendrika Plaza’s Immigration Manifest
przechowywanie Jan Zolkowski’s Immigration Manifest
przechowywanie Peter Ziolkowski’s Immigration Manifest
przechowywanie Jakob Szypula’s Immigration Manifest 1898
przechowywanie Honorata Szypula’s Immigration Manifest
przechowywanie Jakob Szypula’s Immigration Manifest 1907
przechowywanie Przodkowie rodziny Jana i Zofii Rogów
przechowywanie Stanisław Kalinowski
przechowywanie Weberowie z Marią Krajewską
przechowywanie Zdjęcie portretu Jana Roga
przechowywanie Gazeta Sokół Polski poświęcona Związkowi Byłych Wojskowych Polskich
Archiwum Stanisława i Kazimiery Kalinowskich
przechowywanie Rodzina Józefa i Anieli Wilków
przechowywanie Rodzina Jana i Marii Wilków
przechowywanie Rodzina Jana i Marii Wilków
przechowywanie Archiwum rodzinne Rogów w Nowej Dębie
przechowywanie Nazwa zastrzeżona
przechowywanie Nazwa zastrzeżona
przechowywanie Nazwa zastrzeżona
przechowywanie Nazwa zastrzeżona
przechowywanie Cedar Canon Miners - 1935
przechowywanie Catherine Wilk’s Immigration Manifest
przechowywanie Frances Wilk’s Immigration Manifest
przechowywanie Michal Wilk’s Immigration Manifest
przechowywanie Zakon Stanisławy Zając
przechowywanie Jan i Helena Hofmanowie w odwiedzinach u Rogów
przechowywanie Nazwa zastrzeżona
przechowywanie Nazwa zastrzeżona
przechowywanie Nazwa zastrzeżona
przechowywanie Represjonowani 1981-89
przechowywanie Indeks Represjonowanych
przechowywanie Julia Rog’s Immigration Manifest
przechowywanie Nazwa zastrzeżona
przechowywanie Family History Library
przechowywanie Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dankowie 1787-1800
przechowywanie Metryki parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1694-1722
przechowywanie Metryki parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1723-1741
przechowywanie Metryki parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1774-1789
przechowywanie Metryki parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1790-1799
przechowywanie Metryki parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1800-1811
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1808/1809
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1808/1809
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1808/1809
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1809/1810
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1809/1810
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1809/1810
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1810/1811
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1810/1811
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1810/1811
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1811
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1811
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1811
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1812
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1812-1818
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1812
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1812
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1813
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1813
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1813
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1814
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1814
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1814
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1815
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1815
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1815
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1816
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1816
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1816
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1817
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1817
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1817
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1818
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1818
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1818
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1819
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1819
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1819
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1820
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1820
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1820
przechowywanie Liber mortuorum ecclesiae parochialis Prascensis 1821-1825
przechowywanie Unikat aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej Praszka 1821
przechowywanie Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Prascensis 1821-1825
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1821
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1821
przechowywanie Liber copulatorum ecclesiae parochialis Prascensis 1821-1825
przechowywanie Unikat aktów urodzonych, zaślubionych i zejścia parafii rzymskokatolickiej Praszka 1822
przechowywanie Unikat aktów urodzonych, zaślubionych i zejścia parafii rzymskokatolickiej Praszka 1823
przechowywanie Unikat aktów urodzonych, zaślubionych i zejścia parafii rzymskokatolickiej Praszka 1824
przechowywanie Unikat aktów urodzonych, zaślubionych i zejścia parafii rzymskokatolickiej Praszka 1825
przechowywanie Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Prascensis 1826-1838
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1826-1836
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1826-1842
przechowywanie Unikat aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1826-1836
przechowywanie Liber mortuorum ecclesiae parochialis Prascensis 1826-1847
przechowywanie Liber copulatorum ecclesiae parochialis Prascensis 1826-1847
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1837-1845
przechowywanie Unikat aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1837-1845
przechowywanie Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Prascensis 1839-1847
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1843-1851
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1846-1856
przechowywanie Unikat aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1846-1852
przechowywanie Liber mortuorum ecclesiae parochialis Prascensis 1848-1857
przechowywanie Liber copulatorum ecclesiae parochialis Prascensis 1848-1855
przechowywanie Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Prascensis 1848-1863
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1852-1875
przechowywanie Unikat aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1853-1869
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1857-1870
przechowywanie Unikat aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1869-1882
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1871-1878
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1876-1892
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1878-1885
przechowywanie Unikat aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1882-1892
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1885-1888
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1889-1892
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1892-1894
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1892-1898
przechowywanie Unikat aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1892-1896
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1894-1900
przechowywanie Unikat aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1897-1926
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1898-1914
przechowywanie Spis zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1899, 1909-1917
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1900-1904
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1905-1911
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1912-1920
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1914-1929
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1920-1923
przechowywanie Raptularz zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1923-1941
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1923-1927
przechowywanie Raptularz zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1927-1931
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1928-1930
przechowywanie Raptularz małżeństw parafii rzymskokatolickiej Praszka 1928-1932
przechowywanie Unikat aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1929-1937
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1931-1937
przechowywanie Raptularz zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1931-1936
przechowywanie Raptularz zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1936-1947
przechowywanie Raptularz małżeństw parafii rzymskokatolickiej Praszka 1945
przechowywanie Raptularz małżeństw parafii rzymskokatolickiej Praszka 1945-1946
przechowywanie Raptularz urodzonych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1945-1946
przechowywanie Raptularz małżeństw parafii rzymskokatolickiej Praszka 1946
przechowywanie Raptularz małżeństw parafii rzymskokatolickiej Praszka 1956-1968
przechowywanie Raptularz zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka 1956-1966
mormońska dygitalizacja ksiąg kościelnych Archidiecezji Częstochowskiej, 1550-1947
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce od 1871
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Brzeźniu
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Cieszęcinie 1808-1872
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Złoczewie 1808-1872
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Cieszęcinie 1873+
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łyskorni
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Rzgowie
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Działoszynie
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Rudnikach od 1871
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808-1870
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krzyworzece
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Żytniowie 1808-1870
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wieluniu
przechowywanie Liber metricus baptizatorum eccelecia Collegiale Vielunensis ab Anno Domini 1790 inchoatus
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lututowie
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kadłubie
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sokolnikach
przechowywanie Akta urodzeń [parafii rzymskokatolickiej w Sokolnikach 1808–1809 księga 1]
przechowywanie Akta urodzeń [parafii rzymskokatolickiej w Sokolnikach 1808–1809 księga 1a]
przechowywanie Książka Wykazująca Alfabetycznem sposobem w Ogóle Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Parafii Sokolnickiej od roku 1760 do roku 1809
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ożarowie
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Skomlinie
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Majdanie Królewskim
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Majdanie Królewskim z lat 1890–1894
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Majdanie Królewskim z lat 1895–1899
przechowywanie Akta Stanu Cywilnego parafii rzym-kat. w Majdanie Królewskim 1896–1910 ur[odzenia]. m[ałżeństwa]. zg[ony]
przechowywanie Zgony od 1889-1905, od 1918-1927 [Majdan Królewski]
przechowywanie Akta Stanu Cywilnego parafii rzym-kat. w Majdanie Królewskim 1911–1917 (urodzenia, małżeństwa, zgony)
przechowywanie Nazwa zastrzeżona
przechowywanie GenBaza Majdan Królewski
program indeksacji aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Skomlin 1837-1847
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Skomlin 1808/09
przechowywanie Inwentarz starostwa sandomierskiego 1731
przechowywanie Inwentarz starostwa sandomierskiego 1731
przechowywanie Inwentarz starostwa sandomierskiego 1753
przechowywanie Inwentarz starostwa sandomierskiego 1753
przechowywanie Archiwum Dzikowskie Tarnowskich
przechowywanie Inwentarz dóbr dzikowskich 1772
przechowywanie Inwentarz dóbr dzikowskich 1783 (195)
przechowywanie Inwentarz dóbr dzikowskich 1783 (196)
przechowywanie Inwentarz dóbr dzikowskich 1788
przechowywanie Inwentarz dóbr dzikowskich 1790
przechowywanie Inwentarz dóbr dzikowskich 1791 (199)
przechowywanie Inwentarz dóbr dzikowskich 1791 (200)
przechowywanie Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego
przechowywanie Rejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery A–K
przechowywanie Rejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery L–Ol
przechowywanie Rejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery Ol–P
przechowywanie Rejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery R–Z
przechowywanie Księgi ziemskie i grodzkie wieluńskie
przechowywanie Księgi podkomorskie wieluńskie
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii rzymskokatolickiej Wieluń 1863-1876
przechowywanie Unikat aktów zejścia parafii rzymskokatolickiej Wieluń 1852-1869
przechowywanie Akta urodzenia wsi Gaszyna, Dąbrowy, Niedzielska parafii wieluńskiej roku 1810 spisane [6 V 1810 - 16 IV 1811]
przechowywanie Księga dzieci rodzących się w mieście Wieluniu a przez urzędnika stanu cywilnego zapisanych dnia 24 maja 1808 roku rozpoczęta [24 V 1808 - 30 IV 1809]
przechowywanie Akta urodzenia wsi Gaszyna, Dąbrowy, Niedzielska parafii wieluńskiej roku 1808 spisane [3 VI 1808 - 23 IV 1809]
przechowywanie Księga dzieci rodzących się w mieście Wieluniu a przez urzędnika stanu cywilnego zapisanych dnia 7 maja 1809 roku rozpoczęta [7 V 1809 - 30 IV 1810]
przechowywanie Akta urodzenia wsi Gaszyna, Dąbrowy, Niedzielska parafii wieluńskiej roku 1809 spisane [9 V 1809 - 15 IV 1810]
przechowywanie Akta urodzenia wsi Gaszyna, Dąbrowy, Niedzielska parafii wieluńskiej roku 1811 spisane [9 V 1811 - 31 XII 1811]
przechowywanie Akta małżeństw parafii Wieluń 1826-1835 [15 i 1826 - 23 IX 1835]
przechowywanie Liber copulatorum in ecclesiae Skomlinensi ab anno Domini 1798, comparatus per me Stanislaum Tomaszewski recotrem huius ecclesiae [7 i 1798 — 26 VIII 1844]
przechowywanie Akta zejścia gminy skomlińskiej w powiecie ostrzeszowskim, departamencie kaliskim od dnia 1 maja roku 1808 [5 V 1808 — 14 IV 1809]
przechowywanie Liber copulatorum et baptisatorum in parochiali Skomlinensi [14 X 1736 — 19 X 1797] — Liber baptisatorum [1777-1793], Liber copulatorum [1736-1797]
przechowywanie Liber copulatorum in ecclesia Sokolnicensi ab anno 1795-1837 [8 II 1795 – 6 XI 1837]
przechowywanie Akta zejścia w gminie skomlińskiej do dnia pierwszego maja w roku 1809 aż do dnia tegoż miesiąca w roku 1810 przez księdza Stanisława Tomaszewskiego, urzędnika stanu cywilnego sporządzone [14 V 1809 — 22 IV 1810]
przechowywanie Akta małżeństw zawartych od dnia pierwszego maja roku 1810 i do tegoż roku 1811 w gminie skomlińskiej w powiecie ostrzeszowskim departamencie kaliskim przez ks. Stanisława Tomaszewskiego proboszcza parafii Skomlin sporządzone [13 V 1810 — 23 i 1811]
przechowywanie Akta małżeństw w gminie skomlińskiej powiecie ostrzeszowskim obwodzie wieluńskim województwie kaliskim od dnia 1 maja 1826 roku zaczęte do 1847 [1 V 1826 — 22 XI 1847]
przechowywanie Akta urodzenia w gminie skomlińskiej powiecie ostrzeszowskim obwodzie wieluńskim województwie kaliskim od dnia 1 stycznia 1826 zaczęte do roku 1836 [15 i 1826 — 16/28 XII 1836]
przechowywanie Akta zejścia duchowo-cywilne w parafii skomlińskiej zaczęte od dnia 16 lipca 1834 roku [16 VII 1834 — 17 II 1851]
przechowywanie Spis urodzonych parafii rzymskokatolickiej Wieluń 1778-1869
przechowywanie Akta małżeństw parafii Wieluń 1848-1866
przechowywanie Liber metrices mortuorum ecclesiae Wielunensis a die 23 septembris inchoatus anno Domini 1827 [24 IX 1827 - 29 XII 1852]
przechowywanie Księga aktów zejścia parafii wieluńskiej zaczęta od dnia pierwszego stycznia roku 1826 [2 i 1826 - 14 II 1833]
przechowywanie Księga aktów zejścia parafii wieluńskiej zaczęta od 1839 roku [11/23 VIII 1839 - 2/14 IX 1852]
przechowywanie Liber metrices copulatorum ecclesiae Colegiate Vielunen anno Domini 1794 [6 XI 1794 - 26 XI 1826]
przechowywanie Akta małżeństwa urzędnika stanu cywilnego parafii wieluńskiej powiatu wieluńskiego województwa kaliskiego na rok 1824 [22 i 1824 - 25 XI 1824]
przechowywanie Akta małżeństwa urzędnika stanu cywilnego parafii wieluńskiej powiatu wieluńskiego województwa kaliskiego na rok 1825 [9 i 1825 - 26 XI 1825]
przechowywanie Szkolnictwo w województwie śląskim
przechowywanie Szkolnictwo w województwie śląskim
przechowywanie Sejm Śląski w Katowicach
przechowywanie Kwestionariusze osobowe i zdjęcia fotograficzne posłów III kadencji
przechowywanie Akta sprawozdania Komisji Regulaminowej w sprawie wygaśnięcia mandatu śp. Posła Wojciecha Sosińskiego - druk 390
przechowywanie Posiedzenie 45: Śmierć posłów Wojciecha Sosińskiego i Jana Grzonki, wygaśnięcie ich mandatów - druk 390 i 391 (…)
przechowywanie Polonia
przechowywanie Polonia
przechowywanie Topograficzna karta Królestwa Polskiego
przechowywanie Topograficzna karta Królestwa Polskiego
przechowywanie Geografia historyczna ziem dawnej Polski
przechowywanie Geografia historyczna ziem dawnej Polski
przechowywanie Informator Wieluński
przechowywanie Informator Wieluński
przechowywanie Unikat aktów stanu cywilnego małżeństw parafii rzymskokatolickiej Rudlice 1909-1923
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Rudlicach
przechowywanie Księga ludności niestałej przybywającej miasta Włocławka 1864-1867
przechowywanie 1930 United States Federal Population Census
przechowywanie 1920 United States Federal Population Census
przechowywanie 1910 United States Federal Population Census
przechowywanie 1940 United States Federal Population Census
przechowywanie Rocznik instytutów religiynych i edukacyinych w Królestwie Polskiem
przechowywanie Ostra sprzeczka przy powozie. Ziemianin strzelił do robotnika
przechowywanie Ostra sprzeczka przy powozie. Ziemianin strzelił do robotnika
przechowywanie Aresztowanie ziemianina w sądzie. Skazany na 4 lata więzienia
przechowywanie Śmiertelne postrzelenie parobka. Podczas kłótni pracodawca oddał śmiertelny strzał do swego pracownika
przechowywanie Pan dziedzic strzela do ludzi… Trafiony celnym strzałem — parobek dogorywa w szpitalu!
przechowywanie Pan dziedzic strzela do ludzi… Trafiony celnym strzałem — parobek dogorywa w szpitalu!
przechowywanie Unikat aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Łyskornia 1909-1928
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kłobucku
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kłobucku 1898
przechowywanie Unikat aktów urodzonych parafii Wieluń z lat 1906-1911
przechowywanie Unikat aktów małżeństw parafii Krzyworzeka z lat 1885-1893
przechowywanie Akta zaślubienia parafii Kadłub od roku 1839 do 1860 roku
przechowywanie Akta urodzonych w parafii Kadłub od 1830 roku do 1839 roku
przechowywanie Akta zaślubionych parafii Kadłub 1826 do 1838 roku
przechowywanie Akta zapowiedzi i zaślubionych parafii Kadłub dnia 1 stycznia 1826
przechowywanie Akta zejścia gminy parafii Kadłuba roku 1819
przechowywanie Akta parafian kadłubskich małżeństw ślubnych przez urzędnika stanu cywilnego spisane od 1 stycznia roku Pańskiego 1819
przechowywanie Księga metryk ślubnych zamieszkałych w parafii Kadłubie przez urzędnika stanu cywilnego zapisywane dnia dwudziestego pierwszego miesiąca listopada roku 1808
przechowywanie Akta parafian kadłubskich małżeństw przez urzędnika stanu cywilnego zapisane od dnia pierwszego miesiąca stycznia roku 1814
przechowywanie Księga w parafii Kadłubie zmarłych zamieszkałych przez urzędnika stanu cywilnego zapisane od dnia pierwszego miesiąca stycznia rok 1812
przechowywanie Akta urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Kadłubskiej powiatu wieluńskiego w departamencie kaliskim od dnia 1 maja 1811 roku
przechowywanie Akta parafian kadłubskich małżeństw ślubnych przez urzędnika stanu cywilnego spisane od 1 stycznia roku Pańskiego 1818
przechowywanie Akta Gminy Majdan Królewski
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Majdanie Królewskim
przechowywanie Rodzina Zapłotnych
przechowywanie Rodzina Zapłotnych
przechowywanie Dziadkowie Kalinowscy pośród brzeskich harcerzy
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1809
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1809
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1809
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1809
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1810
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1810
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1810
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1810
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1811
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1811
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1811
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1811
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1812
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1812
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1812
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1812
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1813
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1813
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1813
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1813
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1814
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1814
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1814
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1814
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1815
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1815
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1815
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1815
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1816
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1816
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1816
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1816
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1817
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1817
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1817
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1817
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1818
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1818
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1818
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1818
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1819
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1819
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1819
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1819
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1820
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1820
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1820
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1820
przechowywanie Akta urodzeń stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1821
przechowywanie Akta małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1821
przechowywanie Akta zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1821
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1822
przechowywanie Akta zapowiedzi stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1822
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1822
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1823
przechowywanie Akta zapowiedzi stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1823
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1823
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1824
przechowywanie Akta zapowiedzi stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1824
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1824
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1825
przechowywanie Akta zapowiedzi stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1825
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1825
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1826
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1828
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1828
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1829
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1829
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1830
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1830
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1831
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1831
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1832
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1832
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1833
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1833
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1834
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1834
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1835
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1835
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1836
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1836
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1837
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1838
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1838
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1839
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1839
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1840
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1840
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1841
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1841
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1842
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1842
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1843
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1843
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1844
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1844
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1845
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1845
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1846
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1846
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1847
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1847
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1848
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1848
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1849
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1849
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1850
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1850
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1851
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1851
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1852
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1852
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1853
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1853
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1854
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1854
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1855
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1855
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1856
przechowywanie Dowody do akt małżeństw stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1856
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1857
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1858
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1859
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1860
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1861
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1862
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1863
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1864
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1865
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1866
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1867
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1868
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1869
przechowywanie Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1870
przechowywanie Alegata z roku 1857 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1858 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1859 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1860 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1861 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1862 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1863 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1864 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1865 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1866 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1867 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1868 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1869 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Alegata z roku 1870 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1871
przechowywanie Alegata z roku 1871 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1872
przechowywanie Alegata z roku 1872 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z 1872 roku parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1873
przechowywanie Alegata z roku 1873 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1873 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce za rok 1874
przechowywanie Alegata z roku 1874 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1875
przechowywanie Alegata z roku 1875 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1875 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1876
przechowywanie Alegata z roku 1876 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1877
przechowywanie Alegata z roku 1877 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Praszce za rok 1878
przechowywanie Alegata z roku 1878 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1879
przechowywanie Alegata z roku 1879 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1880
przechowywanie Alegata z roku 1880 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1881
przechowywanie Alegata z roku 1881 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1881 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1882
przechowywanie Alegata z roku 1882 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce za rok 1883
przechowywanie Alegata z roku 1883 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1884
przechowywanie Alegata z roku 1884 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1885
przechowywanie Alegata z roku 1885 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1885 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1886
przechowywanie Alegata z roku 1886 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1887
przechowywanie Alegata z roku 1887 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń i małżeństw z roku 1887 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1888
przechowywanie Alegata z roku 1888 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1888 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1889
przechowywanie Alegata z roku 1889 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1889 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1890
przechowywanie Alegata z roku 1890 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1890 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1891
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1891 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1892
przechowywanie Alegata z roku 1892 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1892 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1893
przechowywanie Alegata z roku 1893 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1893 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1894
przechowywanie Alegata z roku 1894 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1894 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce za rok 1895
przechowywanie Alegata za 1895 rok parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1895 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1896
przechowywanie Alegata z roku 1896 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1896 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1897
przechowywanie Alegata z roku 1897 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1897 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1898
przechowywanie Alegata za rok 1898 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1898 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1899
przechowywanie Alegata za rok 1899 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1900
przechowywanie Alegata z roku 1900 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1900 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Księga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1901
przechowywanie Alegata z roku 1901 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1901 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1902
przechowywanie Alegata z roku 1902 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1902 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1903
przechowywanie Alegata z roku 1903 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1903 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1904
przechowywanie Alegata z roku 1904 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1904 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1905
przechowywanie Alegata z roku 1905 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1905 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1906
przechowywanie Alegata z roku 1906 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1906 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1906 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1907
przechowywanie Alegata z roku 1907 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1907 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1907 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1908
przechowywanie Alegata z roku 1908 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1908 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1909
przechowywanie Alegata z roku 1909 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1909 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1910
przechowywanie Alegata z roku 1910 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1910 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1911
przechowywanie Alegata z roku 1911 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1911 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1912
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1912 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1913
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1913 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1914
przechowywanie Alegata z roku 1914 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1914 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1915
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1915 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1916
przechowywanie Alegata z roku 1916 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1916 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1917
przechowywanie Alegata z roku 1917 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Akta zbiorowe do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1917 parafii rzymskokatolickiej w Praszce
przechowywanie Ofiara … dogorywa
przechowywanie Ofiara … dogorywa
przechowywanie P. W-Z nadal strzela do ludzi. Po ś.p. Pszeniczkowskim – dogorywa robotnik W. Zajadły
przechowywanie P. W-Z nadal strzela do ludzi. Po ś.p. Pszeniczkowskim – dogorywa robotnik W. Zajadły
przechowywanie Dziedzic zastrzelił parobka
przechowywanie Dziedzic zastrzelił parobka
przechowywanie Poraz drugi za zabójstwo przed sądem odpowiadać będzie p. WZ
przechowywanie Poraz drugi za zabójstwo przed sądem odpowiadać będzie p. WZ
przechowywanie Dziedzic-zabójca oblężony przez tłum rozwścieczonych wieśniaków
przechowywanie Dziedzic-zabójca oblężony przez tłum rozwścieczonych wieśniaków
przechowywanie Bydgoszcz. Dziedzic zastrzelił robotnika
przechowywanie Bydgoszcz. Dziedzic zastrzelił robotnika
przechowywanie Postrzelenie robotnika
przechowywanie Postrzelenie robotnika
przechowywanie Dziedzic zastrzelił parobka
przechowywanie Dziedzic zastrzelił parobka
przechowywanie Krwawy dziedzic – postrach „chamów” skazany na 8 lat ciężkiego więzienia
przechowywanie Krwawy dziedzic – postrach „chamów” skazany na 8 lat ciężkiego więzienia
przechowywanie Krwawy dziedzic – postrach „chamów” skazany na 8 lat ciężkiego więzienia
przechowywanie Krwawy dziedzic – postrach „chamów” skazany na 8 lat ciężkiego więzienia
przechowywanie Proces obszarnika w Bydgoszczy o zastrzelenie parobka
przechowywanie Proces obszarnika w Bydgoszczy o zastrzelenie parobka
przechowywanie Sensacyjna rozprawa
przechowywanie Sensacyjna rozprawa
przechowywanie 4 lata więzienia za zastrzelenie woźnicy
przechowywanie 4 lata więzienia za zastrzelenie woźnicy
przechowywanie Zabójstwo stangreta przez ziemianina
przechowywanie Zabójstwo stangreta przez ziemianina
przechowywanie Aresztowanie ziemianina na sali sądowej. Sprawa WZ w apelacji — Jako obrońca stanął sen. Wyrostek z Warszawy
przechowywanie Aresztowanie ziemianina na sali sądowej. Sprawa WZ w apelacji — Jako obrońca stanął sen. Wyrostek z Warszawy
przechowywanie Aresztowanie ziemianina na sali sądowej. Sprawa WZ w apelacji — Jako obrońca stanął sen. Wyrostek z Warszawy
przechowywanie Aresztowanie ziemianina na sali sądowej. Sprawa WZ w apelacji — Jako obrońca stanął sen. Wyrostek z Warszawy
przechowywanie Zabójca robotnika rolnego ponownie skazany
przechowywanie Zabójca robotnika rolnego ponownie skazany
przechowywanie Zabójca robotnika rolnego ponownie skazany
przechowywanie Zabójca robotnika rolnego ponownie skazany
przechowywanie Niezwykły proces o zabójstwo. Sąd Najwyższy dwukrotnie uchylał wyrok
przechowywanie Niezwykły proces o zabójstwo. Sąd Najwyższy dwukrotnie uchylał wyrok
przechowywanie Postrzelenie z rewolweru podczas kłótni
przechowywanie Postrzelenie z rewolweru podczas kłótni
przechowywanie O niezapłacony wóz posprzeczali się
przechowywanie O niezapłacony wóz posprzeczali się
przechowywanie Kłamliwe doniesienie
przechowywanie Kłamliwe doniesienie
archiwalia diecezji Częstochowskiej
Stworzono w aplikacji JSFamilia