genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Chronologia rodzinna (Zieliński)

29 lipca 2012 r. zmarła Krystyna Wicht z domu Rodak
w 2007 r. zmarła Grażyna Róg z domu Kalinowska
23 grudnia 2004 r. zmarł {personalia zastrzeżone}
9 października 2000 r. zmarła Janina Pawłowska z domu Rodak
1 maja 2000 r. zmarła {personalia zastrzeżone}
20 września 1995 r. zmarła Helena Kuliberda z domu Rodak
3 kwietnia 1994 r. wzięli ślub {personalia zastrzeżone}Krystyna Rodak [MR01387]
w 1986 r. zmarł Mieczysław Pawłowski
18 stycznia 1985 r. zmarła Kazimiera Kalinowska z domu Rodak
9 listopada 1983 r. zmarł Jerzy Wojciechowski
w 1982 r. urodził się Maciej Róg
25 marca 1977 r. zmarł Stanisław Juliusz Kalinowski
16 maja 1971 r. zmarł Jan Rodak
9 marca 1969 r. zmarła Ludwika Rodak z domu Zapłotna
w kwietniu 1966 r. zmarł Bohdan Paciorek
2 listopada 1956 r. zmarł Krzysztof Wojciechowski
13 listopada 1955 r. zmarł Stanisław Kuliberda
9 marca 1955 r. urodził się Krzysztof Wojciechowski
w 1953 r. wzięli ślub Jerzy WojciechowskiKrystyna Rodak [MR01387]
3 września 1952 r. zmarł Wojciech Zapłotny
30 października 1947 r. urodziła się {personalia zastrzeżone}
w 1946 r. urodziła się Grażyna Róg z domu Kalinowska
16 sierpnia 1945 r. zmarła Elżbieta Barbara Kalinowska
27 marca 1945 r. urodziła się Elżbieta Barbara Kalinowska
29 stycznia 1944 r. wzięli ślub Stanisław Juliusz KalinowskiKazimiera Rodak [MR01220]
w 1943 r. wzięli ślub Stanisław Juliusz KalinowskiKazimiera Rodak [MR01220]
w 1942 r. zmarła Stanisława Zapłotna z domu Wojewódka
2 lipca 1941 r. zmarła Florentyna Zapłotna z domu Marcinkowska
w 1933 r. zmarł Antoni Zapłotny
ok. 1932 r. zmarł Juliusz Rodak
19 września 1932 r. urodziła się Krystyna Wicht z domu Rodak
ok. 1930 r. urodził się Juliusz Rodak
5 lutego 1930 r. urodził się Jerzy Wojciechowski
2 października 1928 r. urodził się {personalia zastrzeżone}
w sierpniu 1925 r. zmarł Jan Zapłotny
w 1923 r. urodził się Bohdan Paciorek
19 lutego 1919 r. urodziła się Janina Pawłowska z domu Rodak
19 lutego 1919 r. wzięli ślub Jan ZapłotnyStanisława Wojewódka [MR01662]
24 października 1916 r. urodziła się Kazimiera Kalinowska z domu Rodak
16 listopada 1915 r. urodził się Stanisław Juliusz Kalinowski
20 stycznia 1915 r. urodziła się Helena Kuliberda z domu Rodak
w 1914 r. urodził się Mieczysław Pawłowski
w 1914 r. zmarła {imię nieznane} Rodak
w 1914 r. urodziła się {imię nieznane} Rodak
w 1914 r. zmarła Florentyna Jaguś
21 stycznia 1913 r. zmarła Paulina Zapłotna z domu Zielińska
12 stycznia 1913 r. wzięli ślub Jan RodakLudwika Zapłotna [MR01354]
15 lutego 1911 r. wzięli ślub Władysław MaliszewskiJózefa Zapłotna [MR11498]
w 1909 r. urodził się Stanisław Kuliberda
w 1905 r. zmarła Eugenia Jaguś
w 1905 r. urodziła się Eugenia Jaguś
w 1901 r. urodziła się Florentyna Jaguś
w 1899 r. wzięli ślub Wojciech ŁacmańskiJulianna Chytra [MR12794]
w 1898 r. urodziła się Stanisława Zapłotna z domu Wojewódka
w 1898 r. wzięli ślub Piotr DrabMarianna Jaguś [MR12853]
12 kwietnia 1898 r. zmarł Ludwik Zapłotny
w 1896 r. urodził się Władysław Juszczak
w 1896 r. urodziła się Antonina Pindor
6 kwietnia 1896 r. urodziła się Ludwika Rodak z domu Zapłotna
w 1895 r. wzięli ślub Wojciech MormulMarianna Surma [MR12913]
w 1895 r. wzięli ślub Józef JaguśMarianna Bednarek [MR12791]
27 października 1895 r. wzięli ślub Józef ZapłotnyJadwiga Jakubczak [MR11483]
w 1894 r. wzięli ślub Ignacy PerczJadwiga Słowińska [MR12789]
w 1894 r. zmarła Józefa Zapłotna
3 marca 1894 r. urodziła się Józefa Zapłotna
w 1893 r. urodził się Stanisław Pindor
w 1893 r. wzięli ślub Władysław CieślakTekla Mormol [MR12740] [MR12740]
w 1893 r. urodził się Florian Mormol
27 października 1893 r. urodził się Jan Rodak
w 1892 r. urodził się Józef Pindor
w 1892 r. urodziła się Helena Jaguś
w 1892 r. wzięli ślub Antoni JaguśTeresa Kluska [MR12784]
w 1892 r. wzięli ślub Józef MormólAgnieszka Pilarska [MR12781]
w 1891 r. zmarł Jan Zapłotny
w 1891 r. urodził się Stanisław Jaguś
w 1891 r. wzięli ślub Tomasz NowakKatarzyna Mormul [MR12903]
22 maja 1891 r. urodził się Antoni Zapłotny
9 lutego 1891 r. urodziła się Józefa Maliszewska z domu Zapłotna
w 1890 r. urodziła się Marianna Pindor
w 1890 r. wzięli ślub Józef JaguśMarianna Kopacka [MR12777]
w 1890 r. wzięli ślub Idzi MuchaAgnieszka Chytra [MR12776]
7 grudnia 1888 r. urodził się Jan Zapłotny
17 września 1888 r. wzięli ślub Wojciech ZapłotnyAntonina Urbaniak [MR11480]
w 1887 r. zmarła Józefa Mormul
w 1887 r. urodziła się Zofia Jaguś
w 1886 r. urodził się Konstanty Juszczak
w 1886 r. wzięli ślub Mikołaj WydraAntonina Chytra [MR12773]
25 czerwca 1886 r. urodziła się Marianna Łuczak z domu Zapłotna
w 1885 r. urodziła się Marianna Mormol
w 1885 r. urodził się Aleksy Pindor
28 września 1885 r. wzięli ślub Ludwik ZapłotnyFlorentyna Marcinkowska [MR01356]
w 1884 r. wzięli ślub Michał JuszczakAntonina Jaguś [MR12770]
w 1884 r. urodził się Franciszek Mormol
w 1882 r. urodził się Antoni Pindor
w 1882 r. urodził się Aleksander Jaguś
w 1882 r. wzięli ślub Jan KędzierskiMarianna Chytra [MR12766]
w 1882 r. wzięli ślub Ludwik MormolMarianna Kędzierska [MR12763]
w 1879 r. zmarła Anna Jaguś
w 1878 r. urodziła się Antonina Pindor
w 1878 r. wzięli ślub Józef JaguśZofia Nowak [MR12759]
w 1876 r. urodził się Konstanty Pindor
w 1875 r. urodził się Wojciech Mormul
w 1875 r. urodził się Walenty Pindor
w 1874 r. urodził się Franciszek Jaguś
w 1874 r. urodziła się Julianna Łacmańska z domu Chytra
ok. 1873 r. urodziła się Jadwiga Zapłotna z domu Jakubczak
w 1873 r. urodziła się Antonina Zapłotny
w 1873 r. urodził się Józef Mormul
w 1873 r. wzięli ślub Adrian PindorMarianna Jaguś [MR12757]
w 1872 r. urodziła się Marianna Drab z domu Jaguś
w 1871 r. urodził się Józef Chytry
w 1870 r. urodził się Józef Zapłotny
w 1870 r. urodziła się Katarzyna Nowak z domu Mormul
w 1870 r. zmarła Józefa Jaguś
w 1870 r. urodziła się Józefa Jaguś
w 1870 r. wzięli ślub Błażej SłowińskiTekla Mormol [MR12740] [MR12740]
w 1869 r. wzięli ślub Konstanty JaguśAntonina Skotarska [MR12852]
w 1868 r. urodziła się Antonina Zapłotna z domu Urbaniak
w 1868 r. zmarła Marianna Stankowska
w 1868 r. urodziła się Julianna Chytra
w 1867 r. urodziła się Marianna Stankowska
w 1867 r. urodził się Stanisław Mormol
w 1867 r. wzięli ślub Tomasz Kuca GałkaLudwika Zielińska [MR12557]
21 września 1867 r. urodził się Franciszek Zapłotny
w 1866 r. zmarł Ludwik Mormol
w 1866 r. urodził się Józef Mormól
w 1866 r. urodziła się Agnieszka Mucha z domu Chytra
22 października 1866 r. urodziła się Florentyna Zapłotna z domu Marcinkowska
w 1865 r. zmarła Apolonia Stanikowska
w 1865 r. wzięli ślub Franciszek MaśAgnieszka Jagus [MR12752]
16 kwietnia 1865 r. urodził się Wojciech Zapłotny
w 1864 r. urodziła się Apolonia Stanikowska
w 1863 r. zmarła Marianna Stanikowska
w 1863 r. urodziła się Marianna Kędzierska z domu Chytra
3 listopada 1863 r. wzięli ślub Franciszek MormolSalomea Ogorzelska [MR12725]
22 stycznia 1863 r. zmarł Antoni Zapłotny
w 1862 r. urodziła się Marianna Stanikowska
2 sierpnia 1862 r. urodził się Ludwik Zapłotny
w 1861 r. urodziła się Antonina Wydra z domu Chytra
15 sierpnia 1861 r. zmarła Agnieszka Zapłotna
7 stycznia 1861 r. urodziła się Agnieszka Zapłotna
w 1860 r. wzięli ślub Jan Nepomucen StankowskiKornelia Zielińska [MR12927]
7 lutego 1859 r. wzięli ślub Ludwik ChytryAnastazja Mormol [MR12723]
ok. 1858 r. urodził się Antoni Zapłotny
w 1858 r. wzięli ślub Jan ZapłotnyPaulina Zielińska [MR05539]
w 1856 r. zmarła Małgorzata Stefaniak
w 1855 r. zmarła Rozalia Mormol
w 1854 r. urodziła się Marianna Mormol
w 1854 r. urodziła się Rozalia Mormol
w 1853 r. wzięli ślub Wawrzyniec GłuszakAgnieszka Zielińska [MR12552] [MR12552]
w 1852 r. wzięli ślub Andrzej DudkaMarianna Tobała [MR12944]
w 1852 r. urodził się Józef Jaguś
w 1851 r. urodziła się Tekla Mormol
w 1849 r. urodził się Ludwik Jagus
w 1849 r. urodził się Jakub Mormol
w 1849 r. wzięli ślub Wawrzyniec GłuszakAnna Bartosik [MR12551]
w 1848 r. zmarła Marianna Mormol
9 stycznia 1848 r. zmarła Balbina Morbolczyk Mormal z domu Zielińska
w 1847 r. zmarł Franciszek Zieliński
w 1846 r. wzięli ślub Jan PopławskiWiktoria Toboła [MR12939]
w 1846 r. urodziła się Agnieszka Maś z domu Jagus
w 1845 r. urodził się {imię nieznane} Mormol
w 1844 r. urodził się Piotr Jaguś
17 listopada 1844 r. wzięli ślub Ludwik MormolAgnieszka Pietrusińska [MR12721]
w 1841 r. urodził się Konstanty Jaguś
ok. 1841 r. urodziła się Salomea Mormol z domu Ogorzelska
w 1840 r. zmarł Antoni Mormol
w 1839 r. urodził się Ignacy Zieliński
w 1838 r. urodził się Antoni Mormol
ok. 1837 r. zmarł Kazimierz Tobała
w 1837 r. urodziła się Ludwika Kuca Gałka z domu Zielińska
w 1836 r. urodził się Franciszek Mormol
13 listopada 1836 r. wzięli ślub Tomasz JagusJulianna Mormol [MR12719]
w 1835 r. urodził się Andrzej Zieliński
w 1834 r. zmarła Filipina Mormol
w 1834 r. urodziła się Kornelia Stankowska z domu Zielińska
w 1833 r. urodziła się Anastazja Chytra z domu Mormol
18 listopada 1833 r. wzięli ślub Walenty CieślakMarianna Zielińska [MR12545] [MR12545]
8 lipca 1833 r. urodziła się Paulina Zapłotna z domu Zielińska
15 kwietnia 1833 r. wzięli ślub Franciszek ZielińskiMałgorzata Stefaniak [MR12267] [MR12267]
w 1832 r. zmarła Józefa Julianna Przybińska
ok. 1832 r. urodziła się Marianna Dudka z domu Tobała
17 października 1832 r. wzięli ślub Roch „Bdzion” ZielińskiZofia Bigos [MR12542]
25 czerwca 1832 r. zmarł Piotr Przybiński
w 1831 r. urodził się Jan Zapłotny
w 1830 r. urodziła się Tekla Mormol
w 1829 r. zmarł Błażej „Bzdzioniak” Zieliński
w 1828 r. urodziła się Filipina Mormol
w 1828 r. urodził się Adrian Pindor
w 1827 r. zmarł Hilary Mormol
w 1827 r. urodził się Hilary Mormol
w 1826 r. urodziła się Jadwiga Scholastyka Przybińska
ok. 1825 r. urodził się Ludwik Chytry
w 1825 r. zmarła Konstancja „Bzdzioniak” Zielińska z domu Cieślik
w 1824 r. urodził się Ludwik Mormol
w 1823 r. zmarł Filip Mormul
w 1823 r. urodził się Filip Mormul
w 1822 r. urodziła się Kunegunda Morgul
ok. 1820 r. urodziła się Agnieszka Mormol z domu Pietrusińska
15 lutego 1820 r. urodziła się Julianna Jagus z domu Mormol
18 października 1818 r. wzięli ślub Maciej MorbolczykBalbina Zielińska [MR12540]
w 1817 r. urodziła się Marianna Przybińska
w 1817 r. zmarł Jan Przybiński
ok. 1817 r. urodził się Tomasz Jagus
5 listopada 1815 r. wzięli ślub Józef PietrusińskiMałgorzata Stefaniak [MR12267] [MR12267]
ok. 1812 r. urodziła się Zofia Zielińska z domu Bigos
20 kwietnia 1809 r. zmarł Jakub Zieliński
27 lipca 1808 r. urodził się Roch „Bdzion” Zieliński
w 1807 r. wzięli ślub Piotr PrzybińskiMarianna Zielińska [MR12545] [MR12545]
w lipcu 1805 r. urodził się Jakub Zieliński
ok. 1804 r. urodziła się Agnieszka Zielińska
ok. 1800 r. urodziła się Balbina Morbolczyk Mormal z domu Zielińska
ok. 1796 r. urodziła się Małgorzata Stefaniak
w 1796 r. urodził się Franciszek Zieliński
ok. 1795 r. urodził się Maciej Morbolczyk
ok. 1788 r. urodził się Roch Zieliński
w 1787 r. zmarła Franciszka Zielińska
ok. 1782 r. urodziła się Marianna Zielińska
w 1780 r. wzięli ślub Błażej „Bzdzioniak” ZielińskiKonstancja Cieślik [MR12269]
ok. 1764 r. urodziła się Konstancja „Bzdzioniak” Zielińska z domu Cieślik
ok. 1760 r. urodził się Błażej „Bzdzioniak” Zieliński
ok. 1754 r. urodził się Mikołaj Bdzion


Narodziny (119)

1754+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1755 0
1756 0
1757 0
1758 0
1759 0
1760+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1761 0
1762 0
1763 0
1764+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1765 0
1766 0
1767 0
1768 0
1769 0
1770 0
1771 0
1772 0
1773 0
1774 0
1775 0
1776 0
1777 0
1778 0
1779 0
1780 0
1781 0
1782+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1783 0
1784 0
1785 0
1786 0
1787 0
1788+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1789 0
1790 0
1791 0
1792 0
1793 0
1794 0
1795+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1796++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1797 0
1798 0
1799 0
1800+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1801 0
1802 0
1803 0
1804+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1805+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1806 0
1807 0
1808+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1809 0
1810 0
1811 0
1812+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1813 0
1814 0
1815 0
1816 0
1817++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1818 0
1819 0
1820++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1821 0
1822+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1823+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1824+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1825+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1826+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1827+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1828++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1829 0
1830+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1831+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1832+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1833++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1834+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1835+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1836+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1837+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1838+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1839+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1840 0
1841++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1842 0
1843 0
1844+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1845+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1846+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1847 0
1848 0
1849++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1850 0
1851+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1852+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1853 0
1854++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1855 0
1856 0
1857 0
1858+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1859 0
1860 0
1861++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1862++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1863+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1864+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1865+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1866++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 (2%)
1867++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 (2%)
1868++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1869 0
1870++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 (2%)
1871+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1872+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1873++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 (2%)
1874++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1875++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1876+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1877 0
1878+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1879 0
1880 0
1881 0
1882++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1883 0
1884+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1885++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1886++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1887+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1888+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1889 0
1890+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1891++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 (2%)
1892++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1893++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 (2%)
1894+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1895 0
1896++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 (2%)
1897 0
1898+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1899 0
1900 0
1901+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1902 0
1903 0
1904 0
1905+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1906 0
1907 0
1908 0
1909+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1910 0
1911 0
1912 0
1913 0
1914++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1915++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1916+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1917 0
1918 0
1919+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1920 0
1921 0
1922 0
1923+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1924 0
1925 0
1926 0
1927 0
1928+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1929 0
1930++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (1%)
1931 0
1932+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1933 0
1934 0
1935 0
1936 0
1937 0
1938 0
1939 0
1940 0
1941 0
1942 0
1943 0
1944 0
1945+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1946+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1947+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1948 0
1949 0
1950 0
1951 0
1952 0
1953 0
1954 0
1955+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)
1956 0
1957 0
1958 0
1959 0
1960 0
1961 0
1962 0
1963 0
1964 0
1965 0
1966 0
1967 0
1968 0
1969 0
1970 0
1971 0
1972 0
1973 0
1974 0
1975 0
1976 0
1977 0
1978 0
1979 0
1980 0
1981 0
1982+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (0%)


Małżeństwo (48)

1780+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1781 0
1782 0
1783 0
1784 0
1785 0
1786 0
1787 0
1788 0
1789 0
1790 0
1791 0
1792 0
1793 0
1794 0
1795 0
1796 0
1797 0
1798 0
1799 0
1800 0
1801 0
1802 0
1803 0
1804 0
1805 0
1806 0
1807+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1808 0
1809 0
1810 0
1811 0
1812 0
1813 0
1814 0
1815+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1816 0
1817 0
1818+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1819 0
1820 0
1821 0
1822 0
1823 0
1824 0
1825 0
1826 0
1827 0
1828 0
1829 0
1830 0
1831 0
1832+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1833++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (4%)
1834 0
1835 0
1836+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1837 0
1838 0
1839 0
1840 0
1841 0
1842 0
1843 0
1844+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1845 0
1846+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1847 0
1848 0
1849+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1850 0
1851 0
1852+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1853+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1854 0
1855 0
1856 0
1857 0
1858+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1859+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1860+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1861 0
1862 0
1863+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1864 0
1865+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1866 0
1867+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1868 0
1869+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1870+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1871 0
1872 0
1873+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1874 0
1875 0
1876 0
1877 0
1878+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1879 0
1880 0
1881 0
1882++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (4%)
1883 0
1884+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1885+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1886+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1887 0
1888+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1889 0
1890++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (4%)
1891+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1892++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (4%)
1893+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1894+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1895++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 (6%)
1896 0
1897 0
1898+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1899+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1900 0
1901 0
1902 0
1903 0
1904 0
1905 0
1906 0
1907 0
1908 0
1909 0
1910 0
1911+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1912 0
1913+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1914 0
1915 0
1916 0
1917 0
1918 0
1919+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1920 0
1921 0
1922 0
1923 0
1924 0
1925 0
1926 0
1927 0
1928 0
1929 0
1930 0
1931 0
1932 0
1933 0
1934 0
1935 0
1936 0
1937 0
1938 0
1939 0
1940 0
1941 0
1942 0
1943+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1944+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1945 0
1946 0
1947 0
1948 0
1949 0
1950 0
1951 0
1952 0
1953+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)
1954 0
1955 0
1956 0
1957 0
1958 0
1959 0
1960 0
1961 0
1962 0
1963 0
1964 0
1965 0
1966 0
1967 0
1968 0
1969 0
1970 0
1971 0
1972 0
1973 0
1974 0
1975 0
1976 0
1977 0
1978 0
1979 0
1980 0
1981 0
1982 0
1983 0
1984 0
1985 0
1986 0
1987 0
1988 0
1989 0
1990 0
1991 0
1992 0
1993 0
1994+++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (2%)


Śmierć (55)

1787++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1788 0
1789 0
1790 0
1791 0
1792 0
1793 0
1794 0
1795 0
1796 0
1797 0
1798 0
1799 0
1800 0
1801 0
1802 0
1803 0
1804 0
1805 0
1806 0
1807 0
1808 0
1809++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1810 0
1811 0
1812 0
1813 0
1814 0
1815 0
1816 0
1817++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1818 0
1819 0
1820 0
1821 0
1822 0
1823++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1824 0
1825++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1826 0
1827++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1828 0
1829++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1830 0
1831 0
1832++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (3%)
1833 0
1834++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1835 0
1836 0
1837++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1838 0
1839 0
1840++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1841 0
1842 0
1843 0
1844 0
1845 0
1846 0
1847++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1848++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (3%)
1849 0
1850 0
1851 0
1852 0
1853 0
1854 0
1855++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1856++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1857 0
1858 0
1859 0
1860 0
1861++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1862 0
1863++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (3%)
1864 0
1865++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1866++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1867 0
1868++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1869 0
1870++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1871 0
1872 0
1873 0
1874 0
1875 0
1876 0
1877 0
1878 0
1879++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1880 0
1881 0
1882 0
1883 0
1884 0
1885 0
1886 0
1887++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1888 0
1889 0
1890 0
1891++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1892 0
1893 0
1894++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1895 0
1896 0
1897 0
1898++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1899 0
1900 0
1901 0
1902 0
1903 0
1904 0
1905++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1906 0
1907 0
1908 0
1909 0
1910 0
1911 0
1912 0
1913++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1914++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (3%)
1915 0
1916 0
1917 0
1918 0
1919 0
1920 0
1921 0
1922 0
1923 0
1924 0
1925++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1926 0
1927 0
1928 0
1929 0
1930 0
1931 0
1932++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1933++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1934 0
1935 0
1936 0
1937 0
1938 0
1939 0
1940 0
1941++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1942++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1943 0
1944 0
1945++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1946 0
1947 0
1948 0
1949 0
1950 0
1951 0
1952++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1953 0
1954 0
1955++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1956++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1957 0
1958 0
1959 0
1960 0
1961 0
1962 0
1963 0
1964 0
1965 0
1966++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1967 0
1968 0
1969++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1970 0
1971++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1972 0
1973 0
1974 0
1975 0
1976 0
1977++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1978 0
1979 0
1980 0
1981 0
1982 0
1983++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1984 0
1985++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1986++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1987 0
1988 0
1989 0
1990 0
1991 0
1992 0
1993 0
1994 0
1995++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
1996 0
1997 0
1998 0
1999 0
2000++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 (3%)
2001 0
2002 0
2003 0
2004++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
2005 0
2006 0
2007++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (1%)
Stworzono w aplikacji JSFamilia