genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Księga gości  •  Zasady korzystania

historia miejsca Maydan

rodzaj zdarzeniahistoria miejsca
data zdarzeniaod 1868 r. (data przybliżona) do lipca 1938 r. (data przybliżona)
70 lat i 6 miesięcy
miejsceMaydan (współcześnie Majdan Królewski)
Austro‑Węgry, Galicja, województwo lwowskie, Rzeszowskie, powiat kolbuszowski, gmina Majdan Królewski, Maydan —— współcześnie: Europa, Polska, województwo podkarpackie, powiat kolbuszowski, gmina Majdan Królewski, Majdan Królewski
nazwa Majdan

Źródło

 • {#1} Majdan Królewski. Zarys dziejów; miejsce w źródle: http://www.inter.media.pl/nt-bin/majdankrolewski/start.asp?page=pl_historia&tytul=Historia
  (…)
  O rozwoju miasteczka świadczą instytucje: od 1794 r. była zorganizowana szkoła parafialna, następnie trywialna, w 1904-1918 czteroklasowa z filiami. W 1870 r. działała Kasa Pożyczkowa Gminna, 1873 r. Spółka Oszczędności i Pożyczek, 1872 r. Urząd Poczto-wy, 1886 r. Straż Pożarna, 1890 r. Telegraf. Na rozwój Majdanu duży wpływ miały targi, handlem głównie zajmowali się Żydzi.
  (…)
  Aby odróżnić Majdan od innych Majdanów w Polsce na mocy uchwały i zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 roku, nr 338, ogłoszonym w Monitorze Polskim nr 144 z dnia 26 czerwca 1939 roku, zmieniono nazwę „Majdan” na „Majdan Królewski”.
  (…)
  Na terenie gminy w 1924 r. w północnej części wsi Krzątka został zlokalizowany poligon wojskowy „Krzątka” – później pod nazwą „Dęba”, obecnie „Nowa Dęba”. O wydzieleniu terenu do ćwiczeń wojskowych zadecydowały warunki naturalne, pagórki pochodzenia wydmowego, sieć strumieni wodnych, dogodne drogi dojazdowe.
  W okresie II wojny światowej Majdan Królewski i okoliczne wioski były w większości wysiedlone (1941-42). W pobliżu ćwiczyła na poligonie armia niemiecka. Niemcy na potrze-by organizacyjne poligonu dokonywali rozbiórki murowanych domów, szkół, a gruz najczęściej używano do budowy dróg. Mieszkańcy brali udział w konspiracyjnych szeregach (ZWZ, BCH) – AK w dwóch placówkach: majdańskiej i dębskiej. Majdan Królewski został wyzwolony przez wojska radzieckie 27/28 lipca 1944 roku. Ludność powracała z wysiedlenia, organizowała życie gospodarczo-społeczne.
  (…)
  Przed II wojną światową Majdan Królewski liczył około 2200 mieszkańców. W czasie wojny organizowano na tym terenie akcję odwetową przeciwko okupantowi. W latach 1941-1942 w jenieckim obozie w Majdanie Królewskim hitlerowcy wymordowali około 10.000 jeńców radzieckich.
Identyfikator rekordu: Majdan
Ostatnie zmiany: 05.02.2012
Polityka prywatności:
 • data i czas — publiczne dla wszystkich
 • rekordy — publiczne dla wszystkich
 • właściwości — publiczne dla wszystkich
 • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia