genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania
dziadek po mieczu:
 
babcia po mieczu:
 
dziadek po kądzieli:
 
babcia po kądzieli:
 
ojciec:
 
matka:
 

Jakub Jankowski

 
dzieci:
Jakub miał 1 córkę

Notatki

  • {#1} Maszczyk?
  • {#2} Zobacz też etymologia imienia Jakub.
  • {#3} Jakub był protoplastą rodu Jankowski.
  • {#4} Na dzień 26.03.2019 pochodzi od niego co najmniej 1 dziecko, 1 wnuk, 7 prawnuków, 6 pra×2wnuków, 16 pra×3wnuków, 25 pra×4wnuków, 42 pra×5wnuków i 21 pra×6wnuków

Źródło

Wykres potomków

Jakub Jankowski

└──> Józefa Jankowska
     │
     └──> Jan Zapłotny
          │
          ├──> Antoni Zapłotny
          │
          ├──> Agnieszka Zapłotna
          │
          ├──> Ludwik Zapłotny
          │     │
          │     ├──> Marianna Zapłotna
          │     │     │
          │     │     ├──> Franciszek Łuczak
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> ███
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     ├──> N.N.
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     └──> N.N.
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> ███
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     ├──> N.N.
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     └──> N.N.
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> Mieczysław Łuczak
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     ├──> ███
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     ├──> ███
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     └──> ███
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> ███
          │     │     │          │
          │     │     │          ├──> N.N.
          │     │     │          │
          │     │     │          └──> N.N.
          │     │     │
          │     │     ├──> Stefan Łuczak
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     ├──> ███
          │     │     │     │     │     │
          │     │     │     │     │     ├──> ███
          │     │     │     │     │     │
          │     │     │     │     │     └──> ███
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     └──> ███
          │     │     │     │          │
          │     │     │     │          ├──> ███
          │     │     │     │          │
          │     │     │     │          └──> ███
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> ……… Łuczak
          │     │     │
          │     │     └──> Jan Łuczak
          │     │
          │     ├──> Jan Zapłotny
          │     │     │
          │     │     ├──> Weronika Zapłotna
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │     │          │
          │     │     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │     │          │
          │     │     │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> Aleksander Paciorek
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     └──> ███
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │          │
          │     │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │          │     │
          │     │     │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │          │
          │     │     │          └──> Joanna Paciorek
          │     │     │               │
          │     │     │               └──> {personalia zastrzeżone}
          │     │     │
          │     │     ├──> Kazimiera Zapłotna
          │     │     │
          │     │     └──> Maria Zapłotna
          │     │
          │     ├──> Antoni Zapłotny
          │     │     │
          │     │     └──> Janina Zapłotna
          │     │          │
          │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │          │     │
          │     │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │          │     │
          │     │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │     │          │          │
          │     │          │          └──> {personalia zastrzeżone}
          │     │          │
          │     │          ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │          │     │
          │     │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │          │     │
          │     │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │     │          │     │     │
          │     │          │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │     │          │     │
          │     │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │     │          │
          │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
          │     │               │
          │     │               └──> {personalia zastrzeżone}
          │     │
          │     ├──> Józefa Zapłotna
          │     │
          │     └──> Ludwika Zapłotna
          │          │
          │          ├──> ……… Rodak
          │          │
          │          ├──> Helena Rodak
          │          │     │
          │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │
          │          │          ├──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │     │
          │          │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │     │
          │          │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │
          │          │          └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │               │
          │          │               ├──> {personalia zastrzeżone}
          │          │               │
          │          │               └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │
          │          ├──> Kazimiera Rodak
          │          │     │
          │          │     ├──> Elżbieta Kalinowska
          │          │     │
          │          │     ├──> Grażyna Kalinowska
          │          │     │     │
          │          │     │     └──> Maciej Róg
          │          │     │
          │          │     ├──> Maria Kalinowska
          │          │     │     │
          │          │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │     │
          │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │
          │          │          ├──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │     │
          │          │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │     │
          │          │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │
          │          │          ├──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │     │
          │          │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │
          │          │          └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │
          │          ├──> Janina Rodak
          │          │     │
          │          │     ├──> Janusz Pawłowski
          │          │     │     │
          │          │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │          │     │     │     │
          │          │     │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │     │     │
          │          │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │     │
          │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │          │     │     │
          │          │     │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │          │     │     │
          │          │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │     │
          │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │
          │          │          ├──> ███
          │          │          │     │
          │          │          │     └──> N.N.
          │          │          │
          │          │          └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │               │
          │          │               └──> N.N.
          │          │
          │          ├──> Juliusz Rodak
          │          │
          │          ├──> Krystyna Rodak
          │          │     │
          │          │     ├──> Krzysztof Wojciechowski
          │          │     │
          │          │     ├──> {personalia zastrzeżone}
          │          │     │     │
          │          │     │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │     │          │
          │          │     │          └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │     │
          │          │     └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │
          │          │          ├──> {personalia zastrzeżone}
          │          │          │
          │          │          └──> {personalia zastrzeżone}
          │          │
          │          ├──> ……… Rodak
          │          │
          │          ├──> ……… Rodak
          │          │
          │          └──> ……… Rodak
          │
          ├──> Wojciech Zapłotny
          │     │
          │     └──> Józefa Zapłotna
          │
          ├──> Franciszek Zapłotny
          │
          ├──> Józef Zapłotny
          │
          └──> Antonina Zapłotny
Identyfikator rekordu: MR12603
Ostatnie zmiany: 04.11.2017
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia