genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt zgonu Kazimierza Morawiaka

Notatki

  • {#1} Chronologicznie w trakcie poszukiwań genealogicznych trafiłem na metrykę ślubu Kazimierza Morawiaka z Konstancją z Pokorskich, w której nazwano go synem Franciszka i Katarzyny z Kwapiszewskich. Następnie odnalazłem metrykę zgonu tegoż Kazimierza, w której nazwano go synem Franciszka i Ewy z Janiszewskich. Dopiero na końcu odnalazłem metrykę urodzenia, w której nazwano go synem Franciszka i Ewy z Kokotów. Zgodnie z metryką małżeństwa rodziców Kazimierza, ojciec Ewy nosił nazwisko Kokot. Nazwisko Janiszewskiej z metryki zgonu Kazimierza należy uznać za pomylone z nazwiskiem siostry matki. Nazwiska Kwapiszewskiej z metryki ślubu Kazimierza dotąd nie znaleziono nigdzie indziej w kontekście rodziny Kazimierza. Imię matki Katarzyny z metryki ślubu Kazimierza prawdopodobnie pomylono z imieniem ówczesnej macochy Kazimierza (trzeciej żony ojca Franciszka, z którą wziął ślub niecałe 2 miesiące wcześniej).
  • {#2} Formalnie brak potwierdzenia, iż Antoni, zgłaszający zgon Kazimierza, był jego synem. Stawiam jednak hipotezę, że tak było. Pokazane informacje stanowią niezweryfikowaną hipotezę, bowiem dotąd nie znaleziono decydujących argumentów za ani przeciwko takiej wersji. Do czasu ewentualnego sprostowania lub potwierdzenia, pokazane informacje należy traktować jako hipotetyczne.
Identyfikator rekordu: MR09437
Ostatnie zmiany: 13.04.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia