genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt urodzenia i chrztu Józefa Krajewskiego

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w środę 15 czerwca 2011 r.
7 lat i 10 miesięcy temu (na dzień 15.04.2019)
miejsceCzęstochowa, POL‑SL
Europa, Polska, województwo śląskie, Częstochowa
źródłoDuplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1908
miejsce w źródle321/1908
instytucja przeglądająca źródłoArchiwum Państwowe w Częstochowie
treść odpisu
321 Strojec Zdarzyło się w miejscowości Praszka piątego/osiemnastego października tysiąc dziewięćset ósmego roku o godzinie trzeciej po południu. Tego dnia stawił się osobiście Wojciech Krajewski, mający dwadzieścia pięć lat, robotnik zamieszkały w Strojcu, w towarzystwie świadków Franciszka Stykały, mającego czterdzieści osiem lat i Marcina Kalinowskiego, mającego lat czterdzieści dziewięć, rolników mieszkających w Strojcu, i okazał noworodka płci męskiej, składając oświadczenie, iż noworodek przyszedł na świat w Strojcu w dniu wczorajszym o piątej po południu, powiła go jego żona Konstancja z domu Baryła, mająca lat dwadzieścia sześć. Noworodkowi na chrzcie świętym, który odbył się w dniu dzisiejszym, nadano imię Józef, a chrzestnymi zostali Konstanty Baryła i Anna Stykała. Niniejszy akt został odczytany składającemu oświadczenie i towarzyszącym mu osobom i zapis został przez nas podpisany.

Krajewski Józef zmarł dnia 3.09.1993r. w Gorzowie Śląskim, akt zgonu nr 33/93 USC Gorzów Śląski, Kier. USC Ewa Pietrzak
tłumaczenie 22.08.2011, Joanna Przyłucka Translarus
kogo lub czego dotyczy
Identyfikator rekordu: MR08329
Ostatnie zmiany: 13.04.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia