genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt urodzenia Katarzyny Krzemińskiej

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w piątek 23 lipca 2010 r.
8 lat, 8 miesięcy i 9 dni temu (na dzień 01.04.2019)
miejsceŁódź, POL‑LD
Europa, Polska, województwo łódzkie, Łódź
źródłoAkta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1824
miejsce w źródle52/1824
instytucja przeglądająca źródłoArchiwum Państwowe w Łodzi
treść odpisu
Kserokopia aktu urodzenia Katarzyny Krzemińskiej [MR06157-P] 52
Roku tysiąc ośmset dwudziestego czwartego dnia piętnastego kwietnia o godzinie czwartej popołudniu przed nami komendarzem praskim urzędnikiem stanu cywilnego gminy Praszka w powiecie wieluńskim województwie kaliskim stawił się Kazimierz Krzemiński lat czterdzieści pięć liczący w Strojcu zamieszkały i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które urodziło się w domu iego w dniu dwunastym bm. o godzinie iedenastey w wieczór, oświadczając iż jest spłodzone z niego i żony iego Jadwigi Słabianki lat trzydzieści liczącej i życzeniem iego jest nadać mu imię Katarzyna. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu nam dziedzięcia w przytomności Stanisława Marjańskiego lat czterdzieści liczącego i Andrzeja Sasa lat ośmdziesiąt liczącego w Strojcu zamieszkałych, akt niniejszy stawającym przeczytany został i podpisany przez nas, gdyż stawaiący pisać nie umieią. Ksiądz Albin Stawicki Gosp. Urzędnik Cyw.
kogo lub czego dotyczy

Notatki

  • {#1} komendarz — tymczasowy zarządca parafii, duchowny czasowo pełniący obowiązki proboszcza
Identyfikator rekordu: MR06157
Ostatnie zmiany: 31.03.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia