genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt małżeństwa Stanisława Kalinowskiego i Zuzanny Pokorskiej

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w czwartek 16 grudnia 2010 r.
8 lat i 3 miesiące temu (na dzień 15.04.2019)
miejsceCzęstochowa, POL‑SL
Europa, Polska, województwo śląskie, Częstochowa
źródłoKsięga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1881
miejsce w źródle14/1881
instytucja przeglądająca źródłoArchiwum Państwowe w Częstochowie
treść odpisu
Strojec 14. Odbyło się w mieście Praszka dwudziestego szóstego stycznia/siódmego lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o dziesiątej rano. Zaświadczamy, że w obecności Jana Bakalarczyka, mającego czterdzieści osiem lat i Józefa Krupy mającego pięćdziesiąt lat, właścicieli ziemskich, mieszkających we wsi Strojec. Tego dnia zawarto związek małżeński w obrządku religijnym między Stanisławem Kalinowskim, kawalerem, właścicielem ziemskim, mającym lat dwadzieścia pięć, urodzonymmieszkającymStrojcu, syn świetej pamięci TomaszaJulianny z domu Słabik, po mężu Kalinowska, właścicieli ziemskich; i Zuzanną Pokorską, panną, urodzonąmieszkającąStrojcu z matką, mająca dwadzieścia lat, córka JanaMarianny z domu Bidal? po mężu Pokorska, właścicieli ziemskich. Zawarcie związku małżeńskiego poprzedziły zapowiedzi w tutejszym kościele parafialnym czwartego/szesnastego, jedenastego/dwudziestego trzeciego i osiemnastego/trzydziestego stycznia bieżącego roku. Pozwolenie na ślub zostało wydane ustnie przez rodziców młodej pary. Państwo młodzi oświadczyli, że nie zawarli wcześniej żadnego związku małżeńskiego. Ślubu małżonkom udzielił ksiądz Kwiryn Kaszubowski, przeor parafii praskiej. Niniejszy akt został młodej parze oraz niepiśmiennym świadkom odczytany i przez nas tylko podpisany.
tłumaczenie 07.01.2011, Joanna Przyłucka Translarus
kogo lub czego dotyczy
Identyfikator rekordu: MR05867
Ostatnie zmiany: 13.04.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia